Zacht water aquarium

Met andere woorden, de concentratie van alle opgeloste stoffen in je aquarium bij elkaar (totale hardheid) is te hoog. Een hoge gH waarde betekent zeer hard water, een te lage gH waarde vanzelfsprekend zeer zacht water. Dit is belangrijk want gezonde aquariumvissen hebben een gH waarde nodig die bij hen past. Bepaalde vissoorten, vooral tropische vissen, gedijen alleen goed in water met een sterk gecontroleerde samenstelling. En, verandert de pH van zacht water ook?

Zacht water aquarium

Wordt het bijvoorbeeld zuurder, en heeft dat ook effect op de leidingen in mijn woning? Kan ik zacht water in een Aquarium gebruiken of mijn ramen ermee wassen? Hoe maak je eigenlijk schoon met zacht(er) water?

En, misschien de hamvraag: heeft zacht water ook nadelen? U moet dan wel letten op de juiste mengverhouding. U kunt het water in uw aquarium filteren over turf. Wilt u van uw te zacht water, harder water maken? U kunt kalkstenen rotsen kopen en die in de bak plaatsen.

Zacht water aquarium

In de tropen zal men een water met een totale hardheid van 4 °GH als hard aanduiden, terwijl wij in Nederland bij 4 – 8 °GH met recht van zacht water spreken. Uit de kraan komt in veel Nederlandse en Belgische gebieden nogal hard water. Willen we een aquarium met zacht water en een lage pH dan moeten we er dus voor zorgen dat we dat harde water zachter maken. Mijn aquariumwater is (net als het kraanwater) vrij hard (GH 9, KH11). Nu wil ik graag vissen houden die van wat zachter water houden (ramirezi, regenboogvissen), en ook voor mijn plantengroei zou het goed zijn. Maar wat is nu eigenlijk zacht water ? Veel aquariumvissen en waterplanten komen van nature uit biotopen met zacht water. Wanneer leidingwater niet aan de aquaristieke eisen voldoet kan een ommekeer osmose-installatie ingezet worden.

Door gebruik van osmosewater voorkomt men dat bij waterverversing steeds weer nitraat, fosfaat en kiezelzuur aan het. Ik zit met een vraag die ik nergens echt voor 100% opgelost zie. Nu ga ik met discusvissen starten maar ben nog niet zeker hoe ik water zal behandelen. Volgens wat ik allemaal al heb gelezen, gehoord, opgzocht zijn er.

In een aquarium moet je zo veel mogelijk de natuurlijke biotoop nabootsen, waar de vissen in de natuur in leven. Antwoord: Het hangt af van de vissen in uw aquarium. Bepaalde tropische vissen verkiezen een gecontroleerde, specifieke samenstelling van het water. Terwijl de ene vissoort liever zwemt in hard water, zal de andere soort zich prettiger voelen in zacht water. Voor gespecialiseerd advies gaat u het best te rade bij een. Voor de meeste aquariumvissen is zwak zuur water (pH tussen 6 en 6,9) het meest geschikt.

Men kan de pH aanpassen naar de wens van elke vis, waarvoor men een aquarium wil opstarten. Daarom is het ook hier nodige de waterwaarden van je siervissen te kennen vooraleer fouten te maken. Hoe kan men zacht water verkrijgen? Ons aquariumwater vermengen met gedemineraliseerd water. NOOIT gedemineraliseerd water zuiver gebruiken. Ook hier kan men door filteren over turf. De NH3 waarde geeft de hoeveelheid ammonium in uw aquariumwater aan. Men zou daarom kunnen denken om voor het aquarium dus ook maar zo zacht mogelijk (onthard) water te gaan gebruiken.

Als men vissen willen houden in een aquarium, is het van groot belang om te weten waar de vissen precies vandaan komen en in welke waterwaarden zij zich. Zoals hierboven vermeld kan men in zacht water een hogere PO4 meten, omdat de fosfaten zich binden met de aardalkali ionen ( GH)…als de GH laag is zijn er. Gh en KH zijn belangrijk voor je planten maar vooral het voor het soort aquarium vissen die je wilt houden. Sommige vissen kun je beter in zacht water houden andere weer in hard water.

Natuurlijk zacht water bevat niet alleen weinig kalk, maar ook weinig opgeloste mineralen in het algemeen en kan bijgevolg de waterleidingen. Dit water voeg je toe aan het aquarium en vervolgens kun je met het toevoegen CO2 makkelijker de pH waarde omlaag krijgen richting de zure kant (pH <7). Dat de kwaliteit van ons leidingwater niet direct geschikt is voor ons aquarium, houdt veel aquarianen bezig. De gezamenlijke hardheid (uitgedrukt in Duitse hardheid: DH) kunnen we ook manipuleren, dat laat zich uitdrukken van zeer zacht tot zeer hard water. Om bijvoorbeeld water samen te.

Hier vind u diverse Feiten en Fabels over waterontharders. Er zijn veel verhalen in omloop over vermeende negatieve aspecten van het ontharden van water. Ook worden er positieve kenmerken aan ontkalkt water toegeschreven die moeilijk hard te maken zijn. Kortom, er zijn nogal wat onduidelijkheden.