Wat betekent prognose

Vermoedelijk verloop van een ziekte. Ook gebruikt in de betekenis van levensverwachting en genezingskansen. Een prognose is een uitspraak omtrent het vermoedelijk verloop van een gebeurtenis. Het woord prognose is ontleend aan het Griekse prognosis ( voorkennis). Prognosticeren" is standaardtaal in Nederland. Pronostikeren" is standaardtaal in België.

Wat betekent prognose

Geen van beide is standaardtaal voor het hele taalgebied. Er is al veel gezocht naar de betekenis van prognose en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis.

Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! De verwachting van de dokter hoe de ziekte zal gaan verlopen (uitspraak: prog- NOO-zu). Je hebt gezocht op het woord: prognose. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis.

Wat betekent prognose

U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste. De Europese Unie verwacht de komende twee jaar drie miljoen nieuwe vluchtelingen. Is die prognose niet te voorzichtig?

Volgens de prognoses zal die nieuwe politicus. Een infauste prognose betekent een ongunstige prognose. In de medische wereld gebruiken we de term infauste prognose om aan te duiden dat de kans op genezing zeer klein is. Vaak wordt dit gebruikt bij ernstige. Het is aan de ouders om te bepalen wat ze met de zwangerschap doen. Belangrijk is dus om de vinger aan de pols te houden wat betreft financiën. Een gedegen financiële prognose is een goed begin. Nu je de drie begrotingen hebt gemaakt, betekent het misschien dat je je businessplan moet bijstellen?

Moet je kosten drukken, zo ja, hoe zou je dat. Voorspellingen zeggen vaak meer over het tijdsgewricht waarin ze zijn gedaan, dan over werkelijke ontwikkelingen in de toekomst. Dat geldt ook voor de prognoses die medici hebben opgesteld over de evolutie van geneeskunde en gezondheidszorg. Ook die medici blijken geen helderzienden, wat niet. De prognose is dat u een maand na de operatie weer zult kunnen fietsen en hardlopen. The prognosis is such that one month after the operation you can start biking and jogging again.

Om de prognose te bestuderen, is het van belang aandacht te besteden aan drie aspecten: de ziekte, de uitkomst en de prognostische factoren die het verband tussen ziekte en uitkomst bepalen.

Wat betekent prognose

Deze drie aspecten worden achtereenvolgens kort aangeduid. Wat de ziekte betreft, is het van belang te weten hoe de. Deze ramingen gebeuren vanuit een beleidsneutraal kader, wat betekent dat men deze uitvoert in een toekomst die bestaat uit een politiek continuüm waarbij geen rekening gehouden wordt met een eventueel gewijzigd beleid.

Dergelijke prognoses zijn daarom geen goede voorspellers over wat er echt zal gebeuren. Na een mamma-amputatie betekent het optreden van een lokaal recidief in de meeste gevallen dat er ook gemeta- staseerde ziekte is (90%), hoewel dit vaak op. Andere prognostische factoren zijn: – histologisch type: het invasieve lobulaire carcinoom heeft een wat betere prognose dan het invasieve ductale carcinoom. Uiteindelijk zou dat alles ook moeten leiden tot prognoses die tijdsconsistent zijn. Er zal altijd onzekerheid zijn over toekomstige sterftekansen, en dat betekent ook dat prognoses zullen veranderen als er nieuwe data beschikbaar komen. Maar men zou willen dat wanneer de nieuwe data precies overeenkomen met wat. Waar moet een prognose aan voldoen?

Het gaat dus om een voorspelling maar dit betekent niet dat je de verwachting van je bedrijf uit je duim kan zuigen. Wat voor eisen er aan gesteld worden verschilt per bank, maar vooral ook per situatie. De prognose bij kanker is over het algemeen het best als er geen uitzaaiingen worden aangetroffen en de moedertumor kan worden behandeld. Het kankerproces kan dan nog worden gekeerd. Er wordt dan een curatieve behandeling ingezet: een behandeling die gericht is op het genezen.

Maak een begroting van uw inkomsten en uitgaven.