Voorbeelden cultuur

Een goed voorbeeld daarvan is de cultuur van de mensen die uit Afrika als slaven naar Noord-Amerika gebracht werden. Afgaande op het aardewerk dat zij achterlieten in nederzettingen op de Amerikaanse kust zou men gemakkelijk de gevolgtrekking maken dat zij iets met China te maken hadden. Elk land heeft zijn eigen helden, dit is ook een deel van een cultuur. Helden staan voor een bepaald gedrag. Of dit nu echte personen zijn of stripfiguren, dat maakt niet uit. Nederlandse voorbeelden hiervan zijn: Bonifatius, Pim Fortuyn, Anna Frank, Koningin.

Voorbeelden cultuur

Kijk uit met een cultuur -programma ! Omgaan met cultuur -verschillen.

Het ontwikkelen van een klantgerichte bedrijfscultuur. Praktijkervaringen en instrumenten. De gerelateerde items bij de artikelen verschaffen een schat aan extra informatie en. Daaronder bevinden zich andere schillen, deze zijn de normen en waarden van een cultuur. Enkele voorbeelden : eerlijkheid, respect, trouw, betrouwbaarheid, betrokkenheid, liefde, moed en rechtvaardigheid. Een principe is een grondbeginsel, een stelregel voor gedrag en geeft aan op welke wijze wij onze overtuigingen in daden tot uitdrukking willen brengen.

De voorbeeldfunctie is essentieel bij het ontwikkelen van de gewenste cultuur.

Voorbeelden cultuur

Het opnieuw creëren van meer graden zorgt dat er meer voorbeelden zijn. Van mensen met bepaalde graden kun je meer verwachten. Commentaren bij tweede stelling: – Het is wenselijk dat een graad een competentie zou vertegenwoordigen.

Geef voorbeelden van tastbare cultuur. Volgens Hofstede is cultuur de collectieve programmering van de menselijke geest. Tot welke "collectieven" of groepen hoor je? Cultuur verbindt: goede voorbeelden. De minister wil de relatie tussen cultuur en andere maatschappelijke domeinen zichtbaar maken. Dit als uitwerking van de visie dat cultuur onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda.

Nederland is weer in de ban van de sport, dit keer geen voetbal maar de Olympische Spelen. Ikzelf was de afgelopen week in de ban van deze net gelanceerde website, waarop we – net als in het tijdschrift MEST – voorbeelden gaan geven van mooie projecten in Brabant. Vaak zijn er voorbeelden die de aanwezigheid van vernieuwingsgezindheid ondersteunen en tevens voorbeelden die een conservatief element in de cultuur onderstrepen. Kijk naar overeenkomsten, naar tegenstellingen én naar moeilijk duidbare. Het zijn voorbeelden van nieuwe repertoires die aan de kunst worden toegevoegd.

Dergelijke grensvervagingen zijn dus maar relatief: de structurele oppositie tussen hoge en lage cultuur, die ongeacht haar steeds wisselende invullingen een essentiële functie heeft in de bestendiging van de maatschappelijke. Het gezin, de familie, de vriendengroep zijn voorbeelden van primaire groepen. Belangengroeperingen zoals vakverenigingen, religieuze organisaties of schoolbesturen worden tot de secundaire groepen gerekend. De scheidslijn tussen primaire en secundaire groepen is niet altijd scherp te trekken.

Voorbeelden cultuur

Hieruit komen de schijnzekerheid van het hokjesdenken voort en het duiden van de cultuur van de ander als onveranderlijk gegeven. Ieder mens is doordrenkt van zijn of haar eigen cultuur, en kan daar moeilijk van een afstandje naar kijken. Het is als het ware een soort bril waarmee je de wereld bekijkt. Wanneer je na wil denken over je eigen identiteit is het essentieel om goed voor jezelf duidelijk te hebben uit welke cultuur je komt, in welke buurt je. Een exemplarisch voorbeeld daarvan is wat er gebeurt met een cultuur, als je die verstoort door de instroom van leden van een andere cultuur. Waarbij de effecten natuurlijk des te duidelijker zijn naarmate het verschil in cultuur groter is, en wat des te makkelijker waar te nemen is naarmate de twee culturen zich. Mensen zijn onafhankelijk, en het eigenbelang staat voorop. Doelen worden op een persoonlijk niveau beschreven.

In het zelfbeeld wordt de “zelf” omschreven als uniek en autonoom. Voorbeelden van landen met een individualistische cultuur zijn onder andere de VS, Canada, Duitsland en Denemarken. Het koninklijk huis, Vincent van Gogh en Johan Cruijff zijn enkele voorbeelden van helden uit de Nederlandse cultuur. Hieronder staan voorbeelden van een aantal Mayatalen. De meeste bekende en tevens de meest gesproken Maya-taal is het Yukateeks Maya.

Voorbeelden hiervan zijn: het jaarlijks bezoeken van Pink Pop, het vieren van verjaardagen en huwelijksplechtigheden.