Volgens afkorting

Initiaalwoorden en letterwoorden, overgenomen uit een andere taal behouden de originele spelling zolang we het als vreemdtalig aanvoelen (ADSL, GmbH), maar als het woord voldoende is ingeburgerd, verdwijnen de hoofdletters vaak ( aids, pin). Op een medisch voorschrift worden vaak afkortingen gebruikt. In bijgevoegde tabel worden de afkortingen opgesomd. De internationale ISO-normen zijn in Nederland vertaald door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI) in Delft en worden weergegeven met de afkorting NEN-ISO, gevolgd door een nummer. Een aantal ISO-normen is algemeen en heeft betrekking op kwaliteit. Latijnse afkortingen en hun betekenis. Deze normen sluiten goed aan bij een omgeving waarin. Slechts 2,5 procent ervan is zuiver te noemen.

Vermits de afkorting verder in het bericht niet meer opduikt vervangen we ze gewoon door de volledige naam die transparant in betekenis is. DFDS Seaways (de afkorting staat voor: Det Forenede Dampskibs-Selskab). Volgens een lezer: "Met mijn moeder ging ik naar Newcastle op cruise met. Op deze website helpen we u graag met de betekenis van m. In de Nederlandse taal gebruiken we veel afkortingen en daarom wordt er veel op het internet gezocht op:. Abbreviation, Abbreviated – afkorting abr – Abridged – ingekort abt – About – aangaande, ongeveer, circa acc – According – volgens acct – Account – rekening, verslag acq – Acquired.

Volgens afkorting

Een symbool is de genormeerde notatie van een wetenschappelijk begrip, een eenheid, een grootheid of een valuta. Symbolen worden uitgesproken als de woorden waarvoor ze staan. Schrijf een symbool zonder punten. Het is duidelijk, het maken van afkortingen wordt niet gestuurd door regels die door de Taalunie of een ander overheidsorgaan zijn opgesteld. Het is een klein stukje schrijftaalanarchie en wat mij betreft blijft dat ook zo.

Des te aardiger is het dat we zien dat het maken van afkortingen gebeurt volgens een. Het ABBREVIATION-element moet volgens de webrichtlijnen worden gebruikt indien er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de betekenis van de afkorting (abbreviation) in de tekst, de afkorting een zeer belangrijke rol speelt in de tekst of wanneer de afkorting niet voorkomt in het Nederlands woordenboek. Na een lap tekst staat dan "vgl. Is het dan een constatering van die genoemde onderzoeker, of van de auteur zelf, die een vergelijking (????) maakt met de genoemde onderzoeker? Die jongste afkortingslys, asook die voorlaaste een, van die Taalkommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns is deur ons as grondslag gebruik, maar beslis nie presies nagevolg nie. Verskillende verklarings vir dieselfde afkorting is byvoorbeeld meermale eerder volgens hul waarskynlike gebruiksfrekwensies. Toen ik een nieuw logo zag van de KPN ben ik eens gaan nadenken waar deze afkorting voor staat. Als ik het wel heb, betekent het: Koninkijke PTT Nederland.

De afkorting PTT staat volgens mij voor: Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Interuniversitaire Commissie Juridische. Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen gevaar lopen. Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief evalueren daarvan om vast te stellen.

Volgens afkorting

Afkortingen die jongeren gebruiken op social media Soms worden er vooral door jongeren de raarste afkortingen gebruikt op sociaal media. Voor ouders vaak onbegrijpelijk, maar ook veel jongeren hebben wel eens het idee dat ze best een afkortingenwoordenboek kunnen gebruiken. Wat is nu eigenlijk de betekenis van.

Een goed voorbeeld hiervan is de afkorting van José (Jozef): Pepe. Er zijn verschillende verklaringen waarom Pepe de afkorting voor José zou zijn. Volgens sommigen is het omdat de Heilige Jozef in religieuze afbeeldingen wordt aangemerkt als Pater Putativus afgekort PP en uitgesproken als Pepe. Ik kom het ook nergens tegen, maar in mijn schrijfwijzer staan een paar soortgelijke afkortingen. Volgens mij gaat het erom dat je je bewust bent van je lezer. Je schrijft voor hem (of haar). Maar ze merken terecht op dat die afkorting niet in de.

Wm, die vastlegt wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een afkorting is dus vooral handig. De AMvB legt de 3% grens vast en geeft de basis voor de Regeling NIBM. Bruto vloeroppervlakte, bestaande uit de som van.