Vochtmeting cementdekvloer

Waarom is een professionele vochtmeting zo belangrijk? Veel vloerafwerkingen zijn zeer gevoelig voor vocht. Bij een te hoge vochtlast in de beton, zandcement- of anhydriet dekvloer kunnen houten vloerafwerkingen zoals laminaat of parket uitzetten en bol gaan staan. Een te hoge vochtlast in de dekvloer kan ook.

Het vochtpercentage mag bij een zandcement dekvloer maximaal 2 procent bedragen. De elektronische vochtmeter meet daarentegen nauwkeuriger het vochtpercentage. Het principe van de elektronische vochtmeter berust op het meten van de elektrische weerstand van de afwerkvloer of het beton. Een vochtmeting in de onderliggende constructievloer is daarna noodzakelijk om aan te tonen dat er geen sprake meer is van restvocht wat kan optrekken in de anhydrietvloer.

Een cementdekvloer is qua vochthuishouding minder kritisch dan een anhydrietvloer. Niet alleen omdat de cementdekvloer beter vochtbestendig. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste meet- technieken. Tijdens hetzelfde onderzoek gingen we ook na hoe we de droogtijd van een dekvloer kunnen inkorten door de drogingsvoorwaarden of.

Vochtmeting cementdekvloer

Het is belangrijk dat het vochtpercentage binnen aanvaardbare normen zit. Nog veel belangrijker is, dat het vochtpercentage van de vloer altijd binnen de norm blijft. Het toelaatbaar vochtgehalte van de dekvloer maximaal 2% bij beton en 0,5 % bij anhydriet wordt gemeten met een vochtmeter. In een kamer wordt op een drietal plaatsen materiaal aan de dekvloer ontnomen.

Eén meting in de randzone is noodzakelijk omdat daar de droging steeds trager verloopt. De overige metingen worden uitgevoerd waar de dekvloer wat dikker uitgevoerd werd. Een elektronische vochtmeter kan interessante plaatsen helpen. Uiteraard is een en ander afhankelijk van. De meeste gangbare vochtmetingen, vooral elektronische weerstandsmetingen, geven tamelijk onbetrouwbare absolute waarden. Maar hoe bepaal je het vochtgehalte van een betonvloer?

Het maximale toegestane vochtpercentage voor een cementgebonden ondergrond bedraagt 4 %. Normaal gesproken wordt dit gecontroleerd met een vochtmeter, maar om dit praktisch vast te stellen kun je ook een stuk plastic op de vloer leggen en deze luchtdicht. Eventuele afvoerputten dienen door installateur waterdicht te worden afgewerkt, alvorens de dekvloer wordt aangebracht. Sika Tramex vochtmeter of de Calcium. De meest nauwkeurige manier om de vochtigheidsgraad van vloeren te bepalen is het gebruik van een vochtmeter.

Vochtmeting cementdekvloer

Dit is een apparaat wat in de bouwwereld gangbaar is. Echter, een goede vochtmeter kost al snel 100 euro. Een particulier zal een dergelijke investering aan de hoge kant vinden. In de handel zijn vochtmeters die op een cementdekvloer geplaatst worden en geven een indicatie van het aanwezige restvocht. Voor een particulier geef ik het advies om aan de leverancier van de vloer te vragen of die een vochtmeting wil verrichten. Een uitstekende vochtmeting die een nauwkeurig. Echter trof de meettechnici wel een redelijke verzadiging aan in de bestaande cement- dekvloer. Het tapijt dat op deze vloer was aangebracht was dan ook al over het gehele appartement licht verzadigd met vocht.

Hierop heeft de meettechnici direct contact opgenomen met onze opdrachtgever en aangegeven dat het een. Met een vochtmeter of hydrometer kun je snel en gemakkelijk meten of een materiaal droog, vochtig of nat is. Ideaal als je tegels of een parketvloer gaat leggen. Ook bij het achterhalen en herstellen van lekkages is biedt het gebruik van een materiaalvochtmeter uitkomst.

Er zijn verschillende hydrometers te huur bij veel. Hoe korter de bouwtijd hoe lager de kosten. Daarom worden snelle bouwme- thoden verder ontwikkeld. De tijd tussen ruwbouw en afbouw wordt daardoor steeds korter. Vloeren zijn, ondanks die korte bouwtijd, tegenwoordig vaak wel voldoende uitgehard. Dat wil echter niet zeggen dat ze ook voldoende droog zijn.

Nou er zal flink wat water in de cement dekvloer, en de onderliggende betonvloer zitten. Ook een vochtmeter heb ik gehuurd, op de handleiding staan wat gegevens over het vochtgehalte van de vloer. De vochtmeter meet overigens op een maximale diepte van 1 cm. Snel, nauwkeurig en betrouwbaar bouwvocht in een dekvloer meten. Zorg voor een droge ondergrond. Is het te vochtig dan kunt u een vochtscherm plaatsen of voorstrijkmiddel aanbrengen. In dit geval is de magnesietvloer een afwerkvloer (ligt op de dekvloer ). Om vrijwel zeker te weten of het om een magnesietvloer gaat: een magnesietvloer geleidt elektrische stroom dus een elektrische vochtmeter zal uitslaan, ook als de vloer compleet droog is.

Dit opstookprotocol dient ervoor om mogelijk te veel restvocht uit de dekvloer te laten verdampen. De laatste jaren wordt het verlijmen van pvc-stroken en tegels steeds populairder.