Vochtmeting betonvloer

Vochtmeting voor uw beton, zandcement of anhydriet vloer. Of heeft u te maken gehad met waterschade en moet uw vloer worden vervangen? Dan is het raadzaam om een vochtmeting te laten. Hoe bepaal ik het vochtgehalte van een betonvloer ? Het bepalen van het vochtgehalte van uw betonvloer is essentieel.

Vochtmeting betonvloer

Vocht is desastreus voor de hechting van verflagen. Wie parket wil plaatsen, dient ermee rekening te houden dat de ondergrond blijvend droog hoort te zijn. Men veronderstelt dat de vakman de nodige vochtmetingen uitvoert voor hij met het plaatsen van de vloerbedekking start.

Maar hoe bepaal je het vochtgehalte van een betonvloer ? Het maximale toegestane vochtpercentage voor een cementgebonden ondergrond bedraagt 4 %. Normaal gesproken wordt dit gecontroleerd met een vochtmeter, maar om dit praktisch vast te stellen kun je ook een stuk plastic op de vloer leggen en deze luchtdicht. Is een vloer niet voldoende droog, kunt u beter niet de betonvloer verven. Hieronder vind u tips hierover.

Vochtmeting betonvloer

De meest nauwkeurige manier om de vochtigheidsgraad van vloeren te bepalen is het gebruik van een vochtmeter. Dit is een apparaat wat in de bouwwereld. De betonvloer vochtgehalte kennen is belangrijk voor u gaat coaten.

Het meest accurate antwoord geeft een vochtmeter, maar die heeft niet iedereen tot zijn beschikking. Een alternatief is een test met plastic. U zoekt de plek die het donkerst is gekleurd. Leg hierop plastic folie of een vuilniszak en. Een vochtmeting in de onderliggende constructievloer is daarna noodzakelijk om aan te tonen dat er geen sprake meer is van restvocht wat kan optrekken in de anhydrietvloer.

Een cementdekvloer is qua vochthuishouding minder kritisch dan een anhydrietvloer. Niet alleen omdat de cementdekvloer beter vochtbestendig. We hechten veel waarde aan het meetproces. Ook voor de opdrachtgever is het uitermate relevant om aan de hand van een transparante en betrouwbare manier van meten te kunnen beoordelen of het traject succesvol is gebleken. Ten behoeve van de meting wordt.

Hallo, Wie heeft er ervaring met een vochtmeter van 20 euro? Voor het meten van vocht in een. De elektronische vochtmeter meet daarentegen nauwkeuriger het vochtpercentage.

Vochtmeting betonvloer

Het principe van de elektronische vochtmeter berust op het meten van de elektrische weerstand van de afwerkvloer of het beton. Bij het gebruik van een elektronische vochtmeter worden twee nagels een centimeter de vloer in geslagen.

De TQC Beton vochtmeter is een niet-destructieve meter voor het meten van het vochtgehalte in beton. Door gebruik te maken van elektrische impedantie kan het vochtgehalte in beton bepaald worden door het instrument eenvoudig tegen het betonnen. Tramex CMEXpert II Niet Destructieve Vochtmeter voor Beton. Optionele aan te sluiten meetsondes voor relatieve vochtigheid, temperatuur, dauwpunt en vochtgehalte. Het bedrijf wat de laminaat gelegd heeft, zegt dat de vloer voldoende droog was.

Nu hebben ze wel een vochtmeting gedaan maar de uitkomst is nog onbekend. Mijn vraag is als volgt: weet iemand wat de maximale vochtigheidsgraad van de betonvloer mag zijn voordat er ├╝berhaupt laminaat op gelegd. Dit sluit uiteraard niet uit dat ter controle steeds een genormaliseerde vochtmeting kan uitgevoerd worden. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste meet- technieken. De vochtmeter (ook wel hygrometer genoemd) is een instrument waarmee normaal gesproken de relatieve vochtigheid van een medium gemeten wordt. Moderne vochtmeters kunnen ook gebruikt worden om het vochtgehalte van bouwmaterialen als beton te bepalen. Doe nu zelf snel een "professionele vochtmeting " op alle ondervloeren.

Bepaal snel de vochtigheid in beton en andere bouwstoffen volgens de CCM methode, erkend door het WTCB! Parketteurs weten dat schade aan parket en plankenvloeren meer dan eens te wijten is aan een te hoog vochtgehalte. Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie van problemen. Uit onderzoek dat in Duitsland is verricht is gebleken dat maar liefst 51 % van alle vochtproblemen in gebouwen veroorzaakt wordt door fouten tijdens de bouw.

Vochtmeter huren bij Boels voor het meten van de materiaalvochtigheid zonder beschadiging van de oppervlakte. Het vochtpercentage van het beton mag maximaal 4% bedragen, Tramex of CM gemeten. Plaats de hamer verticaal met het einde van de terugslagpen tegen het beton. Oefen langzaam druk uit tot de hamer terugslaat.

Sika Tramex vochtmeter of de Calcium.