Verschil damhert en edelhert

Door zijn aanpassingsvermogen, goede weerstand tegen ziektes en de geringe schade die een damhert in de natuur veroorzaakt neemt de verspreiding door uitzetten toe. In de serie Wild in beeld lees en zie je hier informatie van Natuurmonumenten over het damhert. Het damhert (Dama dama) is een evenhoevig zoogdier uit de familie van de hertachtigen (Cervidae). Tussen de ijstijden leefden de damherten onder andere tot in West-Europa, maar de laatste ijstijd heeft de dieren. In Europa is het edelhert het op een na.

De verschillen tussen de herten van de Oostvaardersplassen en de Veluwe zijn in dit opzicht groot.

Verschil damhert en edelhert

Bovendien heeft het damhert een zomervacht en wintervacht die qua kleur van elkaar verschillen. De wintervacht is meestal grijs-beige en vertoont enkele lichtere vlekken, de zomervacht die na een verharingsperiode van circa 40 dagen verschijnt is kastanjebruin met soms witte vlekken. Bij alle dieren loopt een donkere. In ons land leven drie soorten herten: Edelhert, Damhert, en Reeën. Edelherten en Damherten leven in Nederland het meest op de Hoge Veluwe en in België vooral in de Ardennen en de Hoge Venen. Reeën leven het meest in bosranden die naast weilanden liggen.

Ze komen over heel Nederland voor. Het damhert is makkelijk te verwarren met het eveneens gevlekte sikahert, maar de laatste heeft een vertakt gewei en is kleiner.

Verschil damhert en edelhert

In tegenstelling tot het edelhert probeert het damhert tijdens de bronst normaliter geen harems aan zich te binden. Hierbij zijn het de dammen die het verschil maken. Reeën zijn officieel geen herten toch is het niet vreemd dat de verschillende soorten hertachtigen door elkaar worden gehaald.

Want zeg nou zelf er zijn ook veel overeenkomsten. Oudere mannetjes van het edelhert dragen een gewei met veel zijtakken. Het gewei wordt telkens afgeworpen in de nawinter. Die oudere mannetjes hebben ook een manenachtige kraag rond hals en nek. Je kan het edelhert onderscheiden van het damhert door zijn grootte, de witte spiegel zonder zwarte omlijning en het. In Nederland komen maar 3 soorten herten voor: de Ree, het Damhert en het Edelhert. Damherten kent bijna iedereen wel als de lieve gestippelde hertjes van de hertenkampen. Het is trouwens heel interessant om te luisteren naar het verschil tussen Edelherten in de bronstijd en Wapitis.

Bekende herten zijn het edelhert, damhert, eland, rendier en ree. Het aller beroemdste hertje is natuurlijk Bambi, een witstaarthert. De ree is een klein soort hert wat eigenlijk in heel Nederland wel voorkomt. Je zou het formaat van een ree kunnen vergelijken met dat van een geit, alleen is een ree slanker en staat hoger op. De bovenste punten van de hoeven zijn ronder dan bijvoorbeeld die van een damhert.

Op de bovenstaande foto het verschil tussen de voorhoef van een hinde (links) en het mannelijke hert (rechts). Kijk naar aanvullende sporen zoals prenten en of damherten voorkomen in het gebied.

Verschil damhert en edelhert

We hebben geen literatuur gevonden over verschillen of veranderingen in activiteitsgebieden van damherten onder invloed van jacht. Het verschil in grote is hier redelijk goed te zien. Een van de reekalfjes keek om naar deze hinde. Hinde in de achtergrond is ongeveer 125cm. Reekalfje, paar maanden oud, schat ik op 40cm. Het is lastig om goede kenmerken te vinden waarin de twee groepen verschillen.

Bij beide hebben alleen de mannetjes een gewei (met als uitzondering het rendier, waar het vrouwtje dat ook heeft). Qua formaat en elegantie staan herten aan de top van de Vlaamse bosbewoners. Hoewel ze in heel Europa leven, ontmoet je hen niet vaak in het wild. In onze contreien komen het damhert (foto links) en het edelhert (foto rechts) voor, maar door hun schuwe aard blijven ze het liefst veilig uit je. Dankzij een hele duidelijke uitleg op het blog van Cairngorm Reindeer Centre zou ik het vanaf nu moeten weten en roep ik de volgende keer : “Kijk eens een Edelhert of Sika hert of oh nee dit is geen Chinees Waterhert maar een Damhert ” Ik ben benieuwd! Omdat ik denk dat velen niet precies weten hoe. Het grote verschil met de Veluwe is dat het spektakel plaats vindt tussen damherten en niet edelherten. De edelherten mogen dan wel zwaarder en groter zijn dan de damherten, het gewei van een damhert is ook machtig mooi!

Hieronder het verschil in damhert en edelhert. Het Damhert leent zich het beste voor de hobbyhouderij. Het edelhert, het Japans sikahert.