Verschil aanvoer en retourtemperatuur

Nu ben ik achter het volgende gekomen. Mijn aanvoertemperatuur is ingesteld op 90 graden. Alleen deze haalt de ketel nooit omdat de retourtemperatuur blijft hangen op 40 graden. Er is een verband tussen opgenomen vermogen en temperatuuropwarming van het water. T is het verschil tussen aanvoer en retour. Dit betekent toch dat het vermogen afhangt van de aanvoertemperatuur.

Verschil aanvoer en retourtemperatuur

Als de aanvoertemperatuur bv op max. Op zich geen probleem om in het huis voldoende warm te krijgen, maar wat ik vreemd vind is dat het verschil tussen de aanvoer en retourtemperatuur maar twee graden is. Het verschil tussen de aanvoertemperatuur en de omgeving bepaald hoeveel warmte een specifieke radiator af kan geven. Hoe groter dit verschil, hoe beter de warmteafgifte. Een hoge watertemperatuur is daarin dus gunstiger dan een lage.

De retourtemperatuur moet aan de andere kant bij een HR ketel. Logisch, de warmte overdracht is het hoogst als het temperatuurverschil tussen de gasvlam en het cv water het grootst is. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur.

Verschil aanvoer en retourtemperatuur

In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer. Inregelpogingen van vloerverwarming, in groot. Bij een conventioneel verwarmingsysteem (Hoge Temperatuur Verwarming) is het temperatuursverschil bij voorkeur 15 tot 20 °C (bijvoorbeeld 90 °C aanvoer en 70 °C retour). Bij Lage Temperatuur Verwarming is dit temperatuurverschil een stuk lager.

Hier is de regel dat bij een goed ingeregeld systeem alle radiatoren gelijke retourtemperaturen hebben, 80% van die van de aanvoerleiding. Waanzinnig mooi voorbeeld van verschil in aanvoertemperatuur en retourtemperatuur. Probeer dan maar eens te beslissen welke installateur je zult gebruiken. Aanvoertemperatuur op dit moment is.

Daarom mijn vraag : wat is de ideale toevoertemperatuur voor radiatoren. Daaraan gekoppeld : wat is dan de ideale retourtemperatuur. Kun je het verschil tussen aanvoer en retour best zo klein mogelijk houden, of is 10 graden net. Controleer in ieder geval de aanvoer- en retourtemperatuur bij de CV-ketel. Aan het einde van de nadraaitijd moeten die nog verschillen.

Zo kun je proefondervindelijk een goede nadraaitijd. Alle radiatoren zouden ongeveer dezelfde aanvoertemperatuur moet hebben en de retourtemperatuur zou 20° lager moeten zijn. Indien de verst geplaatste radiatoren kouder blijven is de pomp waarschijnlijk te zwak. Indien bepaalde radiatoren te weinig verschil hebben tussen aanvoer en retour moeten.

Deze instelling bepaalt hoe heet het cv-water is als de ketel op hoog vermogen draait om een koud huis op te warmen. Vaak is de ingestelde aanvoertemperatuur bijvoorbeeld 80 ⁰C. Bij vloerverwarming wordt uitgegaan van een temperatuursverschil tussen aanvoer en retourwater van 8 tot 10°C terwijl bij vloerkoeling rekening gehouden dient te worden met een temperatuursverschil van ca. BASISVERWARMING (Bijverwarming of Comfortverwarming).

In principe is dit alleen bedoeld als. Alvast bedankt voor jullie reactie. Er is geen ideale aanvoer- en retourtemperatuur voor vloerverwarming, alleen wenselijke vloeroppervlakte. Ik heb zelf stadsverwarming en daar zit best wat drukverschil tussen de aanvoer en de retour. Hoeveel graden verschil, is lastig waar te nemen, maar een steekproef met de infrarood-thermometer van Joep gaf aan dat er circa 10 graden verschil.

Ik heb na het monteren van een modulerende thermostaat waargenomen dat zowel de aanvoertemperatuur als retourtemperatuur in het CV-circuit rond. Bij de temperatuurmethode wordt de inregeling van de radiatoren gebaseerd op een verschil van 20 graden tussen aanvoer- en retourtemperatuur van een radiator, gerekend met een buitentemperatuur van – 10°C. De methode wordt uitgevoerd als de cv-ketel in bedrijf is. Deze methode kan goed uitgevoerd worden door. We willen dit doen met een aanvoertemperatuur van 35 ̊C en met een retour van 30 ̊C. De gewenste ruimtetemperatuur is 20 ̊C.

De kamer krijgt een parket vloer met kengetal R λB. Als ik beide thermometers vergelijk, die op de onderste koker en die op de bovenste koker, dan zit hier maar een paar graden verschil tussen.