Veevoer samenstelling

De chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Ook is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online beschikbaar. Men ontwikkelde voor het mengen een wetenschappelijke grondslag en wist uiteindelijk veevoeders te produceren die aan nauw omschreven kwaliteitseisen. Met behulp van lineaire programmering wordt dan voor een bijbehorende samenstelling gekozen op basis van de op dat moment vigerende marktprijzen.

Voor een diervoerproducent en een veehouder is het de kunst om ingrediënten zo te kiezen dat de samenstelling zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van het dier.

Veevoer samenstelling

Dat komt uiteindelijk de vleeskwaliteit ten goede. De keuze hangt af van de diersoort en de leeftijd. Een tekort van een aminozuur kan worden aangevuld. Dierenvoeders van Bio-Ron zijn van biologisch oorsprong en hebben daarom een rijke samenstelling.

De gehaltes zijn optimaal en divers voor vitale en gezonde dieren. De basis van elke gezonde diervoeding bestaat uit granen, maar wist u dat de mengvoedersector vooral ook sterk inzet op de valorisatie van locale nevenstromen? Zo worden er restproducten in het mengvoeder verwerkt die afkomstig zijn uit belangrijke sectoren zoals de olie-industrie (voor mayonaise, voor frietjes, …). Advies omtrent veevoeding is één van de werkzaamheden waar Kerssies Rundveespecialist in gespecialiseerd is.

Veevoer samenstelling

De verschillende levensfases van een koe zorgen voor een andere samenstelling van het veevoer. Op deze pagina vind je advies over de juiste samenstelling van het veevoer voor jongvee. Als veevoederfabrikant spelen wij hier reeds vele jaren op in door voeders op maat van uw bedrijf te leveren. De trend van de laatste jaren is : “laat uw eigen graan verwerken in uw voeders”.

Wij kunnen u hierbij helpen en adviseren naar samenstelling en inpassing in uw rantsoen. RC is soms hoog, maar is normaal vrij goed verteerbaar. Daarom willen melkveehouders graag precies weten wat er in hun veevoer zit, schrijft Boerderij. Twee derde van de 921 ondervraagde melkboeren wil de exacte samenstelling van het veevoer weten, bijna evenveel wil dat voor de correcte mineralenbalans, driekwart vindt het belangrijk voor het behalen. Voedermiddelen zijn opgebouwd uit water en drogestof.

Water bevat geen voedingsstoffen maar heeft een aantal onmisbare functies in de spijsvertering. Naast water bestaat voer uit droge stof. Hierin zitten de koolhydraten, eiwitten, vetten, mineralen en vitaminen. Alle bronnen van dierlijk eiwit in diervoeders, dus ook van insekten, zijn verboden (alleen toepassing in visvoer is uitgezonderd). Coppens Diervoeding in Helmond heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de toepassing van vetten van insekten in veevoer, zowel wat betreft samenstelling als conversie. Aardappelstoomschillen zijn een vloeibaar, smakelijk en hoogwaardig rundvee- en varkensvoer dat vrijkomt bij de verwerking van aardappelen tot frites. Voor rundvee bevat het veel snel fermenteerbare pensenergie en veel darmverteerbaar eiwit.

Met bostel wordt bijzonder weinig kali aangevoerd en wordt de kalibalans van uw bedrijf gemakkelijk in evenwicht gehouden. Verder stuurt bierbostel naar een betere benutting van de stikstof in het rantsoen, waardoor ook de stikstofbalans positief beïnvloed wordt. Samenstelling bierbostel (in gram per kg droge stof). De samenstelling van GMP-waardig veevoer moet beter bewaakt worden.

VLOG staat voor Verband Lebensmittel Ohne Gent. Goed voer is alleen mogelijk met goede grondstoffen, de beste samenstelling en de juiste bewerking. Vanuit ons moderne productiecentrum te Ederveen ontwikkelt en produceert P. Bos Veevoeders hoge kwaliteit diervoeders. Veevoederbedrijf ForFarmers verandert de samenstelling van het voer, waardoor er minder fosfaat in de mest achterblijft. Dat is het grote probleem waar Nederlandse melkveehouders mee worstelen. Koeien naar de slacht brengen bijvoorbeeld, zoals veelvuldig. De meeste Europese boeren mengen het veevoeder niet zelf maar kopen het aan bij gespecialiseerde bedrijven. Deze mengvoederbedrijven kopen de verschillende grondstoffen afzonderlijk op en verwerken ze tot veevoer.

De veevoederindustrie koopt in de derde wereld de grondstoffen voor bodemprijzen, terwijl zij zo goedkoop mogelijk grondstoffen voor veevoeders naar. Veevoer is de grootste kostenpost op veel veehouderijbedrijven. Desondanks is er weinig inzicht in de kwaliteit van het voer of de gebruikte grondstoffen. Kewi Services kan uw voer optimaliseren maar ook controleren op kwaliteit zoals o.