Uitvoerend kunstenaar

De categorie Uitvoerend kunstenaar biedt een overzicht van artikelen over uitvoerende kunstenaars. Zo kan men zeggen dat voor het publiek een kunstwerk pas bestaat als (of voor zolang) het door uitvoerende kunstenaars wordt uit- of opgevoerd. Een hedendaagse kunstenaar specialiseert. In het algemeen zal een uitvoerende kunstenaar de fysieke persoon zijn die (al dan niet auteursrechtelijk beschermde) werken vertolkt, op -of uitvoert. Een uitvoerende kunstenaar is: de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere andere persoon die een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of een uiting van folklore opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of circusnummer of een poppenspel uitvoert.

Uitvoerend kunstenaar

IE-woordenboek » Uitvoerend kunstenaar. Personen in de traditionele uitvoerende kunsten, zoals muziek, theater en dansen.

Gebruik `performance- kunstenaars ` voor personen die performance-ku. Dit geldt alleen als er een artistieke prestatie wordt verricht. Translations in context of "of een uitvoerend kunstenaar " in Dutch-English from Reverso Context: 1. Wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn verhuurrecht betreffende een fonogram of betreffende het origineel dan wel een kopie van een film heeft overgedragen of afgestaan aan een fonogram- of filmproducent. Vandaag treedt de Wet auteurscontractenrecht in werking.

De wet heeft als belangrijkste doel om makers van auteursrechtelijke werken beter te beschermen.

Uitvoerend kunstenaar

De wijzigingen in het auteurscontractenrecht zien er met name op om hun positie ten opzichte van exploitanten te versterken op het gebied van het. Zie ook: IEPT-rechtspraak Uitvoeringen. Artikel 1(l) WNR definieert een “ uitvoering” als de “activiteit van de uitvoerend kunstenaar als zodanig. Het begrip “ uitvoerend kunstenaar ” staat dus centraal. Wanneer een uitvoerend kunstenaar een prestatie levert ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, kunnen de vermogensrechten worden overgedragen aan de werkgever voor zover uitdrukkelijk in die overdracht van rechten is voorzien en voor zover de prestatie binnen het toepassingsgebied van de. Artikel 5 WNR kent aan de uitvoerend kunstenaar per saldo dezelfde persoonlijkheidsrechten toe als artikel 25 Aw aan de auteursrechtelijke maker verleent (zie onder 4.7.6). Recht tot wijziging na overdracht.

Wat ontbreekt is het equivalent. Sony Bmg Music Entertainment ( Netherlands) B. Wèl oordeelde het Hof dat Kusters onrechtmatig handelde doordat het succes van de prestatie van Kusters uitsluitend afhing van en teweeggebracht werd door die van de uitvoerend kunstenaars en Kuster een lage prijs kon vragen omdat hij aan de totstandkoming van die prestatie geen bijdrage leverde. Indien een uitvoerende kunstenaar het verhuurrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder dingsplichtfonogrammen- c, met betrekking tot een op een fonogram opgenomen uitvoering heeft overgedragen aan de producent bij verhuur producent daarvan, is de producent de uitvoerende kunstenaar een billijke vergoeding. Aanvullende kunstenaars die volgens de beroepsgebruiken als dusdanig zijn erkend, worden niet als uitvoerende kunstenaars beschouwd.

Dergelijke aanvullende kunstenaars zijn de personen van wie de op- of uitvoering onvoldoende belangrijk of bijkomstig is. Dit zijn in ieder geval de figuranten in een film of bij een. Woordenboek Nederlands Engels: uitvoerend artiest. Synonyms for uitvoerend kunstenaar in Dutch including definitions, and related words.

Omzetbelasting uitvoerend kunstenaars.

Uitvoerend kunstenaar

Met artiesten worden voor de wet op de omzetbelasting niet alleen musici of acteurs bedoeld, maar het begrip artiest is veel ruimer. Deze rechten geven bescherming aan de inspanningen en prestaties van uitvoerend kunstenaars . Producer mogelijk toch uitvoerend kunstenaar ? Actueel adres, telefoonnummer en openingstijden voor Jamie de Groot Uitvoerend Kunstenaar in Leiden vindt u in dé lokale bedrijvengids – Detelefoongids. Verbruiker consument, iemand die verbruikt. Men onderscheidt hierin een tussengebruiker en een eindverbruiker.

Componist persoon die muziek componist (bedenkt, creëert en meestal opschrijft). Uitvoerend artiest iedere persoon die deelneemt aan de uitvoering van dramatische, muzikale. Wil je daar recht op hebben, dan moet er sprake zijn van een bepaalde mate van creativiteit. Het auteursrecht kennen we allemaal wel. Maar wat voor rechten hebben uitvoerende kunstenaars ? De zanger, de acteur, de toneelspeler, de mimespeler, de cabaretier, de balletdanseres en overige musici?

De wet geeft rechten aan “ uitvoerende kunstenaars ”. Zo bezitten zangers, musici, acteurs, toneelspelers enz. De doelgroep van dit project bestaat uit werkenden die actief zijn als uitvoerend kunstenaar én die een loopbaanvraag hebben. Kenmerkend voor de positie van deze doelgroep op de arbeidsmarkt is de vaak.