Tradities turkse cultuur

De echte Turkse cultuur is zeer divers en kent veel verschillende traditionele feestdagen. In dit artikel lees je alles over verschillende Turkse tradities. Door mijn vele rondreizen door Turkije, ben ik veel te weten gekomen over de Turkse cultuur en tradities. Deze tradities en gebruiken variëren van het Oosten van Turkije tot aan het Westen. Voordat je afreist naar Turkije is het niet verkeerd om je wat te verdiepen in deze gebruiken en je vooral bewust te. In de Turkse cultuur is het gewoon dat vrienden, familie en buren veel bij elkaar komen, ook spontaan.

Volgens de traditie horen Turken hun bezoekers altijd koffie of thee aan te bieden en uit te nodigen om samen te eten. Wie daar niet op ingaat, is niet beleefd. Wat zijn belangrijke tradities in Turkije ? De Turkse tradities zijn diepgeworteld in de oude Ottomaanse en Anatolische tijdperken. De islam heeft een grote invloed op de cultuur en tradities van Turkije, al hangen de meeste Turken een liberale vorm van de islam aan. De Turken zijn zeer trots op hun land en dragen die trots. De tradities bij een Turkse bruiloft.

Tradities turkse cultuur

We leven in een land met vele culturen. Die vele culturen kennen vele tradities.

De trouwtradities kunnen per cultuur erg verschillen. Dit artikel gaat over de Turkse trouwtradities. Turkije is een land dat voor het overgrote deel in Zuidwest-Azië ligt en voor een klein deel in Zuidoost-Europa. Soms wordt het land tot Europa gerekend, als we het hebben over geschiedkundige en politieke kenmerken. Turkije wordt echter om religieuze en culturele redenen eerder tot Azië gerekend.

Tot de Turkse gebruiken en tradities kunnen onder meer de nationale feestdagen en de belangrijke religieuze feestdagen worden gerekend. Daarnaast bestaat de Turkse cultuur natuurlijk uit bijzondere gebruiken en tradities, die onder meer in de folklore en door de viering van feesten zoals. Specifieke tradities en gebruiken kunnen variëren tussen. Cultuur, natuurschoon, traditie en een gezond klimaat.

Door de eeuwen heen heeft Turkije zijn succes steeds weten te handhaven onder het motto: "Vrede bij ons, vrede in de wereld". Noteer eerst welke kennis je hebt over de Turkse cultuur. Turkije heeft rond de 65 miljoen inwoners, waarvan ca. Zoek hierna de specifieke kenmerken op van de Turkse cultuur m. Turkse vrouwen geven er de voorkeur aan om in het ziekenhuis te bevallen, omdat ze zich daar vertrouwder voelen. Turkse migranten in de toekomst voortgebracht zal worden door mensen die op dit moment nog deel uitmaken van twee culturele tradities, dan betekent dit niet noodzakelijkerwijze verlies van een eigen culturele traditie.

Tradities turkse cultuur

De veranderingen die zich in de culturele traditie van Turkse. De Turkse nomadenstammen omhelsden de islam via de Perzische soefi- tradities.

Rondtrekkende Turkse monniken en mystici hadden veel invloed op de snelle verspreiding van de islam onder de Turken. Elke cultuur kent zijn eigen tradities ten aanzien van het kraambed. Als mensen uit andere culturen in Nederland komen wonen, nemen zij hun gewoonten mee. Vrouwen uit Turkije en Marokko kennen door hun gemeenschappelijke islamitische geloof veel dezelfde tradities. Dit heeft zowel voor- als nadelen, zoals verminderde criminaliteit maar toegenomen segregatie.

Turken in Nederland zijn iets vaker verdachte van een misdrijf dan. Inmiddels streven ze alleen naar culturele en politieke rechten en zelfbeschikking voor de Koerden in Turkije. De keuken is zeer gevarieerd door de verschillende etnische groepen waaruit het Ottomaanse Rijk bestond, en de culturele tradities die de Ottomanen met zich hadden meegenomen uit Centraal-Azië en door. Lang voordat Turken zich bekeerden tot de Islam, geloofden Turkse volkeren in het heiligdom van de Levensboom.

De Levensboom zien we vandaag nog terug in traditioneel Turkse tapijten. We zien dat veel Turken de boom nu nog aanbidden: Zo hopen zij dat hun wensen uitkomen door oude en grote. Rond trouwen bestaan er heel wat gewoonten en tradities. Die kunnen van land tot land erg verschillen. Saban Gök van de Turkse Unie van België legde Volkskunde Vlaanderen vzw uit hoe een Turks huwelijk gevierd wordt. Bij een Turks trouwfeest komen namelijk heel wat tradities kijken, maar om die goed te begrijpen. Mantelzorg in de Turkse cultuur. Samenstelling van de begeleidingscommissies.

Gebruik van professionele zorg. Voordat de echte trouwpartij kan beginnen zijn er nog een aantal dagen vooraf, waarin voorbereidingen worden gedaan. Elk gebied in Turkije kent zijn eigen traditie, maar meestal is de volgorde van de handelingen gelijk.