Traceren betekenis

Je hebt gezocht op het woord: traceren. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van. Paal tot den anderen wordt de Figuur van het Vestingwerk.

Nieuw verschenen: Lingua van Gaston Dorren!

Traceren betekenis

De betekenis van traceren vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van traceren gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. De agenten trachtten het telefoongesprek te traceren, maar daarvoor was het te kort.

Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek. Het kunnen traceren en volgen van producten tijdens de totale levensduur is noodzakelijk voor veel strategische informatie, zoals marktgrootte voor onderdelenverkopen en productlevensduur, en geeft een fabrikant vele voordelen. Zo kan er onder andere betere service gegeven worden, kan er informatie over het product. Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als traceren in het Nederlands. Experts geven de betekenis van traceren op Ensie.

De definitie van traceren is: "opsporen, nasporenaftekenen, afbakenen ". Typische kenmerken van zinsadverbia zijn dat ze vaak wat langer zijn, een stabielere, of althans gemakkelijker te traceren betekenis hebben, en dat ze meestal niet scalair zijn. Gemeenschappelijk is dat ze vaak niet waarheidsconditioneel zijn, en dat ze moeilijk onder de scope van de negatie gebracht kunnen worden. Een systeem dat de taak van de documentalist zou moeten waarnemen dient dus in de eerste plaats de meest identificerende terminologie te kunnen traceren. Wat in het voorbeeld opvalt, is dat de meest identificerende termen zeldzamer lijken te zijn dan de minder identif1cerende. De praktijk leert dat er inderdaad een. De General Food Law (GFL of ALV) zorgt voor een groter (financieel) risico voor de agrarische ondernemer. Een gebrekkig product en de producent zijn sneller te traceren.

Kosten kunnen worden verhaald op. Een opsomming van elk gefabriceerd product dat vanuit een routeringsbestand naar een bepaalde bewerkingsgroep wordt geleid. Traceren van bewerkingsgroepen. Engels: work center where-used. Het relateren van een capaciteitsbehoefte aan zijn oorsprong. De burger als informant en mogelijke getuige is makkelijker en sneller te bereiken en de burger in de hoedanigheid van verdachte is makkelijker te traceren door.

De inzet van burgerparticipatie in het kader van de opsporing kan van doorslaggevende betekenis zijn voor zowel lopende onderzoeken als voor (k)oude. Beweging krijgt hier een dubbele betekenis : in de zin van concrete, sociale bewegingen met politieke doelstellingen en, meer abstract, als de beweging tussen momenten en plaatsen van politieke contestatie en bevestiging, zeg maar a politics of translation. Alles klopt en heeft een betekenis. De causaliteit zit overal verscholen. Zou dit tijdstip later van enige betekenis blijken te zijn?

Traceren betekenis

Ik rende naar de la waarin ik de brief van de.

Ze had mijn adres in het telefoonboek eenvoudig kunnen traceren. UPS biedt u gegarandeerde tijd- en dagbepaalde vrachtaflevering, gebaseerd op de bestemming van uw zending. Selecteer een service voor meer informatie. Via het traceren van artikelen krijgt u een overzicht van alle aan- en verkoopdocumenten te zien, die met elkaar zijn gelinkt (via een traceringscode). Waarna u een overzicht krijgt van de verschillende (gelinkte) documenten.

Een scheiding tussen het traceerpuntnummer en de betekenis of tekstuele representatie van dat traceernummer. Deze scheiding van het nummer van uitgebreide betekenisinformatie maakt het mogelijk om traceerpuntnummers tijdens runtime te verzamelen. De weergave van de informatie in een leesbare indeling vindt. Ik krijg enorm veel vragen hoe het nou zit met de verzonden pakketjes en hoe je kunt zien waar ze zijn.

Vandaag probeer ik het jullie zo goed mogelijk uit te leggen! China registered air mail, Malaysia POS met letters in de code en soms PostNL moet je ophalen op het postkantoor, alle andere pakketjes.