Superficieel basaalcelcarcinoom

Er zijn grote nesten met duidelijke begrenzing naar het omgevende niet-aangedane weefsel. De stromareactie is vaak beperkt. Nodulair, (compact of solide) basaalcelcarcinoom. Vaak gaat het om een langzaam groeiend rood iets glanzend bultje met soms wat bloedvaatjes daarin. In het bultje kan een niet genezend wondje ontstaan. Oppervlakkig ( superficieel ) basaalcelcarcinoom.

Superficieel basaalcelcarcinoom

Deze vorm komt vooral voor op de huid van borst en rug.

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Er zijn verschillende typen basaalcelcarcinoom die ieder hun eigen groeiwijze hebben. Deze verschillende vormen kennen ook ieder hun eigen behandelstrategie. Een veel voorkomend sub-type basaalcelcarcinoom is het oppervlakkig groeiend. Tegenwoordig komen basaalcelcarcinomen steeds vaker voor bij jongere mensen, al vanaf het 30e levensjaar. Dit komt door toename van blootstelling aan zonlicht. Er bestaan verschillende vormen basaalcelcarcinoom : 1. Superficieel basaalcelcarcinoom.

Superficieel basaalcelcarcinoom

Vandaar ook dat dit type bekend staat als de romphuidtype basaalcelcarcinoom.

Onder de microscoop liggen de kankercellen heel erg oppervlakkig in de huid. Imiquimod crème behandeling bij ( superficieel ) basaalcelcarcinoom. Basaalcelcarcinoom is een oppervlakkige langzaam groeiende papel of knobbel die afkomstig is van epidermale basale cellen. Metastase is zeldzaam, maar de lokale groei kan zeer destructief zijn. De diagnose wordt gesteld door biopsie. De behandeling is afhankelijk van de karakteristieken van de tumor en kan. Op de romp komt een oppervlakkig type basaalcelcarcinoom voor dat aanvankelijk lijkt op een eczeemplekje, dat langzaam groeit en niet reageert op de gebruikelijke zalfbehandeling. Uw arts beoordeelt welk type tumor u heeft om de keuze van de behandeling te bepalen.

Hij bekijkt: hoe de tumor groeit: – als een bolletje: compact, nodulair – oppervlakkig als een olievlek: superficieel – als het wortelstelsel van een boom of als een spinnetje: sprieterig – als meerdere bolletjes: micronodulair. Andere factoren die van belang zijn te vermelden bij histopathologisch onderzoek zijn de aanwezigheid van perineurale groei en invasie niveau omdat hiermee rekening gehouden dient te worden bij de behandeling. Figuur 3 Groot superficieel basaalcelcarcinoom op de onderbuik rechts met gedeeltelijke regressie. Figuur 6 Plaveiselcelcarcinoom op de onderlip met twee kleine gebieden van cheilitis actinica links van het carcinoom. Figuur 4 Gepigmenteerd nodulair basaalcelcarcinoom, 1ijkend op een. Basaalcarcinomen worden verder onderverdeeld op basis van hun groeiwijze: oppervlakkig ( superficieel basaalcelcarcinoom ), in een bolletje (nodulair basaalcelcarcinoom) of met sprietjes (sprieterig basaalcelcarcinoom). De groeiwijze bepaalt voor een groot. Euvrard S, Kanitakis J, Claudy A. Skin cancers after organ transplantation.

Meestal zijn er geen klachten van jeuk of pijn.

Superficieel basaalcelcarcinoom

Het aspect van het gezwelletje is wat glazig, glanzend en toont soms kleine bloedvaatjes. Deze groeivorm komt vooral voor op de romp, armen en benen. Het lijkt erg veel op een eczeemplek, maar reageert niet op de gewone eczeembehandeling. Een oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom wordt aangeduid met de afkorting: sBCC, dit staat voor superficieel (=oppervlakkig) basaalcelcarcinoom. Het sprieterige type is moeilijk af te grenzen, groeit dieper, en kan lijken op littekenweefsel, waarbij het dan ook wel morfeatype. Het nodulaire basaalcelcarcinoom is een huidkleurige tot erythemateuze nodu- lus tot nodus of tumor, met vaak een glanzend aspect met telean- giectasieën. Er kan een typische parelmoerachtige rand waar te nemen zijn.

Het superficieel basaalcelcarcinoom wordt vaker. Het basocellulair carcinoom of basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker. Onder dermatologen wordt de term vaak afgekort tot BCC. Een basocellulair carcinoom zaait vrijwel nooit uit (metastaseert niet) en komt vooral voor bij oudere mensen op lichaamshuid die veel aan (zon)licht blootgesteld is geweest.