Struma verwijderen

Ik ben in december wegens struma aan mijn schildklier geopereerd. Uiteindelijk bleek het gelukkig niet kwaadaardig. De meest voorkomende vorm in Nederland is het normaal werkende multinodulaire struma wat maar zelden behandeld hoeft te worden. Wanneer het struma niet in de weg zit en geen problemen geeft zoals slikklachten of druk op de luchtpijn, is behandeling niet nodig. Struma Enerzijds kan struma, zoals je net al kort hebt kunnen lezen, het gevolg zijn van een te snel werkende klier, waardoor je afvalt, je trek toeneemt, last hebt van een droge huid en slapeloosheid.

Struma verwijderen

De internist adviseert om de ene helft van de schildklier te verwijderen om het kwaadaardig risico niet te lopen. Bij een gedeeltelijke oftewel subtotale strumectomie worden beide helften van de schildklier grotendeels verwijderd. Deze schildklieroperatie wordt met name uitgevoerd als de schildklier veel te hard werkt of als de schildklier blijvend vergroot is qua massa ( struma ). Men laat dan twee stukjes schildklier zitten van ieder 10. Na jarenlang gebruik van Thyrax met de nodige restklachten vond ik eindelijk een arts die me Cytomel voor wilde schrijven. Ongelooflijk hoe goed ik me daar bij voelde, onbegrijpelijk dat internisten daar zo moeilijk.

Een vergroting van de schildklier staat ook wel bekend als struma. Een struma oftewel “krop” is een veelvoorkomende schildklierafwijking. Het is een ongevaarlijk oftewel “goedaardig” symptoom dat optreedt bij allerlei schildklieraandoeningen. Je schildklier operatief verwijderen is een ingreep die wordt gedaan bij problemen met je schildklier. Dit kan een struma zijn, maar ook een vorm van schildklierkanker. Het is moeilijk aan te geven hoe lang het verwijderen van de schildklier duurt, omdat dit afhankelijk is van de operatie.

Bij een totale strumectomie wordt de schildklier in zijn geheel verwijderd. Bij een subtotale strumectomie worden beide helften van de schildklier groten- deels verwijderd. Deze operatie wordt vaak uitgevoerd indien er sprake is van hyperthyreoïdie of struma. Ten slotte wordt bij een totale hemistrumectomie één helft van de. Struma is een ander woord voor een vergrote schildklier. Een te hard werkende schildklier die. Op zoek naar informatie over schildklier verwijderen ? Lees meer over deze behandeling bij het Radboudumc.

Ik was 41 op dat moment en ging redelijk gezond (voor mijn gevoel) de operatie in. Ik kreeg een nabloeding en er volgde nog een operatie. Ik bleek vermoedelijk struma te hebben, een bult van 4 bij 8 cm. Er zijn 4 schildklierwaardes geprikt, allemaal binnen de normen, dus mijn schildklier werkte prima. Een paar weken later naar de internist geweest. Na wat vragen en voelen constateerde hij inderdaad struma, maar wel kleiner dan de huisarts.

Bij het vaststellen van een overactieve schildklier of wanneer er een tumor wordt aangetroffen in de schildklier kan er overgegaan worden op het verwijderen van een deel van de schildklier. Een overactieve schildklier, struma of krop komt tegenwoordig veel minder voor dan vroeger en de gevallen die. De schildklier krijgt dus zeker geen normale afmetingen. Zelden zal geadviseerd worden de struma chirurgisch te verwijderen, alhoewel dit natuurlijk wel gebeurt. Schildklieraandoeningen (bv struma ). Afhankelijk van de reden waarom u geopereerd moet worden kan het nodig zijn de schildklier geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Beide helften van de schildklier worden grotendeels verwijderd, bijvoorbeeld bij een te hard werkende of een te grote schildklier.

De bedoeling van de operatie is de schildklier verwijderen, op een klein stukje na. Na de operatie is het de vraag of dit stukje de schildklierfunctie kan overnemen. Zo nee, dan moet ik medicijnen slikken hiervoor. Zijn er mensen die dit ook hebben moeten ondergaan, of ook nog moeten ondergaan? Wanneer u aan de beurt bent wordt u door de verpleegkundige in bed naar de voorbereidingskamer gebracht. Indien zich in geval bij schildklierkanker uitzaaiingen in de hals lymfeklieren uitzaaiingen bevinden, kan het noodzakelijk zijn om (een groot deel van) die lymfeklieren te verwijderen. Meestal worden dan niet alleen de aangedane klieren verwijderd, maar voor alle zekerheid ook de overige lymfeklieren waarin zich.

Esthetische bezwaren kunnen een reden zijn voor operatie. Paar maanden later werd mijn nek aanzienlijk dikker dus weer naar de huisarts die constateerde toen dat ik een struma had maar ,mijn schildklier werkte gewoon goed zo bleek uit bloedonderzoeken. Naast dit alles heb ik ook last van mijn darmen ookal slik ik al een paar maanden probiotica van het merk puro.