Sterfput werking

Je moet de septische put niet elk jaar laten ruimen. Een ruiming is aangewezen als de put voor meer dan 70 % is gevuld. Septische put verdunt afvalwater maar heeft slechts geringe zuiverende functie. In put bezinken vaste bestanddelen die worden afgebroken door anaerobe bacteriën. Een septische tank maakt afvalwater vloeibaar alvorens het in de riolering komt.

Sterfput werking

Meer over de werking van een septische put en onderhoudstips vind je hier. Een sterfput is een bezinkput, waarin op last van de overheid vanaf het midden van de 18e eeuw de ververijen hun spoelwater en verfresten moesten laten bezinken, om de groeiende verontreiniging van het rivierwater (belangrijkste bron van drinkwater en brouwerijwater) tegen te gaan.

Het begrip sterfput betekent dus. Chloor en andere schoonmaakmiddelen kunnen het proces in de tank ernstig verstoren. Daarom dient men bij zo een systeem alleen milieuvriendelijke middelen te. De werking van een beerput is gebaseerd op een simpel principe, het verzamelen van slib waarna bacteriën er voor zorgen dat het slib op een natuurlijke manier worden afgebroken, bacteriën eten dan als het ware alle verontreiniging uit het water op. Bij een goede werking hoeft een beerput niet of nauwelijks geledigd te.

Sterfput werking

Er zijn heel wat zaken die de werking van een septische put verstoren. Hierdoor moet u deze wel ruimen.

De werking van de put verloopt enkel perfect als er alleen toiletafval, water en wc papier in terechtkomt, maar dit is vaak niet het geval. Onderstaande factoren hebben invloed op de werking : Grootte van het gezin en. Door zijn bacteriële werking dient een septische put veel minder geledigd te worden dan een beerput. Het kan zijn dat je met een gezin van 3 personen vlot een periode van 6 jaar zonder ruiming kan. Wat kan de duur tussen een ruimdienst verkorten?

Door het gebruik van bepaalde producten kan het evenwicht in je. In de speciaal gemaakte animatie is te zien wat een beerput is en hoe en wanneer deze gebruikt werd. Om de goede werking van voorbehandelingsinstallaties of opvangputten te vrijwaren en de openbare gezondheid niet te schaden, dienen de installaties regelmatig. Het afvalwater wordt opgepompt naar de riolering. Een goede installatie voor de behandeling van afvalwater is onontbeerlijk om zeer onaangename problemen te vermijden. In deze Bricofiche leert u alles over de werking van een goed afvoersysteem en sceptische afvoerput. Een betonnen septische put is zwaar, vrij goedkoop en verwerkt enkel zwart afvalwater.

Hier meer over werking, eigenschappen en plaatsing. Hij vervult dus geen zuiverende functie.

Sterfput werking

In deze put gaan de vaste bestanddelen bovendrijven en een korst vormen. De goede werking van een septische put hangt voor een groot deel af van de producten die worden gebruikt om de toilet te reinigen. Producten met Chloor zijn af te raden omdat Chloor de bacteriën doodt die in de put de fecaliën biologisch afbreken. Zelfs zeepproducten zijn uit den boze. De werking van een septische put is gebaseerd op een eenvoudig principe: het verzamelt slib, waarbij anaerobe bacteriën ervoor zorgen dat alle verontreinigde delen uit het water worden gehaald (ook wel septische gisting genoemd).

Vooraleer u een product aankoopt. Dit proces gaat gepaard met gasontwikkeling en schuimvorming. Door de luchtdichte omgeving in de put ontstaat er een rottingsproces dat het afval voor een gedeelte afbreekt. Dat afval bestaat uit de vaste bestanddelen in het afvalwater en drijft eerst aan de oppervlakte van het afvalwater, waar het een korst vormt. Onze vaatwasser en wasmachine hebben een apparte " sterfput ", we gebruiken niks speciaal en wonen hier in drie weken 8. Schema van werking spoelwaterrecycling :. Ben vooral verrast dat de buis naar de riolering. De overloop van deze put mondt op zijn beurt uit in een nabijgelegen gracht.

Zwaar vervuild afvalwater (detergenten, chemische producten, resten antibiotica…) verstoren de werking van de bacteriën en horen dan ook niet thuis in de septische put! Ook zijn er bepaalde zaken die een goede werking van een beerput beïnvloeden. Zo kan het gieten van azijn of bepaalde zepen in de afvoer, een overmatig gebruik van reinigingsproducten, het doorspoelen van moeilijk afbreekbare producten zoals maandverband, tampons en zwaar toiletpapier de bacteriële werking van.