Stadsduiven overlast

Ja, het is de gemeente toegestaan de overlast veroorzakende stadsduiven te vangen en te doden. Deze duiven komen niet in aanmerking voor de bescherming die op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet aan bepaalde diersoorten wordt geboden. Stadsduiven komen in toenemende mate voor in stedelijke en akkerbouw gebieden. De duif is niet nauwkeurig met het bouwen van een nest. Slechts een paar takjes of een oud nest van een andere duif is voldoende.

Stadsduiven overlast

Er zijn erg veel verschillende soorten duiven op de wereld en maar een aantal soorten geven mensen overlast. Dit betreft dan voornamelijk die soorten, die zich ophouden in steden en dorpen.

Ze kunnen in grote aantallen voorkomen en vermenigvuldigen zich erg snel. De stadsduiven van nu zijn eigenlijk verwilderde. Het wegvangen en doden van duiven betekent alleen maar een open plaats die weer snel zal worden opgevuld door. Alleen de meest wanhopige duiven trekken naar het centrum.

Veel stadsduiven zijn immigranten: ze worden in buitenwijken geboren en vliegen als jonge vogeltjes naar het centrum. Het slechte imago van de stadsduif komt dus vooral door de stumperige, zieke vogels.

Stadsduiven overlast

De Baerdemaeker verwacht dat de overlast van duiven erdoor zal verminderen. Ze weten zich uitstekend te handhaven in een omgeving die een groot aanpassingsvermogen vraagt: steden. Mensen hebben met stadsduiven veelal een haat-liefde verhouding. Inleiding Duiven duiven en nog eens duiven. Sommige mensen vinden ze leuk en sommige mensen hebben er een hekel aan. In de stad zie je heel veel duiven.

Geluidsoverlast, poep en agressiviteit. Duivenoverlast is een door stadsduiven en verwilderde postduiven veroorzaakte vorm van overlast in diverse middelgrote en grote steden. De overlast komt voor in de vorm van bevuiling en aantasting van onder andere gevels, informatiepanelen (bijv. op stations), stoepen en balkons door mest van de duiven en – vooral. Wanneer verwilderde duiven in te grote aantallen of te dicht bij de mens leven, kunnen ze voor overlast zorgen en in een zeldzaam geval ook een gezondheidsrisico vormen. Vooral de verwilderde stadsduiven kunnen in steden een probleem vormen. Dit advies gaat verder uit van de veronderstelling dat de klachten hier verwilderde stadsduiven betreft. Duiven maken haast vanzelfsprekend deel uit van het alledaagse straatbeeld in stad en dorp.

Als ze echter in te grote aantallen te dicht bij de mens leven, kunnen ze veel hinder en vervuiling. Er is wel meer om je over op te winden dan voetbal. Ik heb het he-le-maal gehad met duiven.

Stadsduiven overlast

Meer speciaal: met de hout- en stadsduiven.

Elke dag, op een vaste plek en een vast tijdstip, krijgen de stadsduiven in Tongeren maïs gevoerd. Wat ze niet weten, is dat er tijdens het kweekseizoen een anticonceptiemiddel bij die maïs gevoegd wordt. De stad probeert zo de populatie duiven -en de bijhorende overlast – binnen de perken te houden. Het voederen van vogels op het openbaar domein is een vorm van sluikstorten. U kan hiervoor een boete krijgen die oploopt tot 350 euro (politiecodex artikel 500). Voedsel dat blijft liggen, gaat schimmelen en kan tot overlast van ongedierte (zoals ratten) leiden. Duivenpoep bevat ziekteverwekkende organismen en.

Als tamme stadsduiven een nestje hebben gemaakt onder jouw dak en overlast bezorgen, kun je het nest verwijderen zodat ze er niet in terugkomen. Doe dat pas nadat de jongen zijn uitgevlogen anders gaan de duifjes dood. Bescherm jezelf met een mondkapje zodat je geen schadelijke stoffen inademt en draag. De enige effectieve manier om overlast van stadsduiven in een wijk op te lossen is het plaatsen van een grote duiventil zoals u op onze website kunt lezen. Hiervoor is samenwerking nodig met de gemeente.

In steden als Amsterdam, Zutphen en Soest zijn al duiventillenprojecten om overlast door. Als men duiven laat samentroepen rond een duiventil, mag dit geen overlast met. Ze hebben zich uitstekend aan deze nieuwe leefomgeving van steen en beton aangepast. Het zijn met name deze stadsduiven en verdwaalde postduiven, overigens ook afstammelingen van de rotsduif, die voor de overlast zorgen. Vanuit de duivensport komen jaarlijks een miljoen duiven in Nederland door.

Ze voelen zich er thuis en kunnen er op eigen kracht heel goed overleven. De duiven vinden echter zoveel extra voedsel op straat, dat de duiven zich in razend tempo voortplanten. Een te grote duivenpopulatie zorgt voor overlast. Bord dat aangeeft dat je stadsduiven niet mag voeren.