Staalprijs ontwikkeling

De prijzensituatie op de wereldmarkt varieert van stabiel tot sterk opwaarts. In de VS hebben diverse fabrieken hun prijzen voor warmgewalst materiaal met succes. Sinds het moment dat de EU-Commissie besloten heeft voor een aantal landen af te zien van importbeperkende heffingen is de staalprijs wat onder druk komen te staan. Om misverstanden te voorkomen: dat geldt voor relatief laagwaardige kwaliteiten en niet al te grote (import-)hoeveelheden. Volgens directeur Herman Voskamp van de Metaal Recycling Federatie in Den Haag zullen de schrootprijzen ?

Staalprijs ontwikkeling

Aan het Britse financiële nieuwsblog The Verdict laat hij weten: “In relatie tot de staalprijs zal de fusie weinig te betekenen hebben.

Het afgelopen decennium bepaalden ontwikkelingen in China de prijs, en dat blijft zo. Het nieuwe fusiebedrijf heeft een capaciteit van 20 miljoen ton per jaar. Dat is in het grote plaatje niet zo. De site voor alles over staal prijzen, schroot en oud ijzer prijzen.

Van deze grafieken zijn af te lezen hoeveel de staalprijzen de afgelopen 4 jaar gestegen zijn. Sinds eind september stellen we vast dat er nauwelijks beweging zit in de ontwikkeling van de staalprijzen. Staalprijzen : in de wachtstand?

Staalprijs ontwikkeling

De fabrieken wilden prijzen voor levering in het 4e kwartaal verhogen, maar de markt heeft daarop nauwelijks gereageerd.

Wereldwijd is er sprake van een stijging van de staalprijzen. De ABN AMRO verwacht dat deze stijging de komende tijd zal worden voortgezet. Een andere hoopvolle ontwikkeling zijn de plannen van de Chinese overheid. Deze overheid heeft namelijk verschillende stimuleringsplannen bedacht. De prijzen van grondstoffen voor het maken van staal (ijzererts en cokeskolen) geven de staalprijs voor een goed deel zijn richting. De prijs van ijzererts wordt vooral gedreven door ontwikkelingen in China, aangezien het land voor tweederde van de totale overzeese handel van ijzererts voor zijn rekening. De marktbalans in basismetaalmarkten duidt op tekorten en dat heeft een prijsopdrijvend effect. Vanwege voldoende aanbod zijn de verwachtingen voor staalprijzen en de staalsector niet.

Een gunstige ontwikkeling is dat de economisch sentiment index in december naar het hoogste niveau in vijf jaar is gestegen. In ieder geval heeft de prijscorrectie impact op het verschil tussen de staalprijs en de totale prijs voor ruwe materialen voor het maken van staal. Ondanks de productietoename dit jaar is de staalprijs eveneens gestegen. Zwolle – De huidige situatie in de staalwereld met betrekking tot prijzen en de beschikbaarheid is erg onzeker. Alles over staal wat u wilt weten. De staalprijzen hebben afgelopen jaren grote schommelingen laten zien.

VS leiden tot een 20% jaarlijkse groei van de vraag naar staal in de komende half decennium.

Staalprijs ontwikkeling

Metaal, Kunststof, Transport en Opslag, Elektrotechniek en Automatisering, Toeleveren en Uitbesteden. Het Hof overweegt dat van Saturn als deelnemer in de internationale markt van infrastructurele projecten verwacht mocht worden dat het nauwgezet de te verwachten ontwikkeling van de staalprijzen zou volgen en dat daardoor het Saturn niet kon en mocht zijn ontgaan dat er een reële kans was op. Ontwikkeling staal- en ijzerertsprijzen (USD) geïndexeerd, 10 februari.

Wij verwachten dat de staalprijs pas kan herstellen als het aanbod afneemt door sluiting van hoogovens. De in Amsterdam genoteerde staalreus ArcelorMittal profiteerde van de ontwikkeling. Het bedrijf stelt dat de groei „een fenomeen van meerdere jaren” zal worden. De stalen Wintrack-mast, die voor het eerst is ingezet bij het project Randstad 380 kV-ring, zijn ontworpen door ZJA in samenwerking met DNV-GL in opdracht van TenneT. Interessante info over staalprijs ontwikkeling. Stukje doorlezen, gaat over de staalprijs. Supply is not expected to outweigh demand for much longer.

In fact, with China dropping its steel output so dramatically, global steel supply is expected to be less. De eerste grafiek toont de meest actuele dagprijs van het betreffende metaal zoals die de voorgaande handelsdag op de LME (London Metal Exchange) bekend is gemaakt. De koersontwikkeling van het aandeel Corus heeft, sinds het begin van de prijsstijging, gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van de staalprijs.