Schade door eigen kind verzekerd

Sluit een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) af. Hiermee dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade ) en aan spullen. Dat is belangrijk, want een kapotte ruit bij de buurman door de voetbal van je zoon kun je waarschijnlijk nog wel betalen, maar letselschade kan. Het bezoek stoot een glas wijn over het tapijt. Uw eigen kind sloopt het gordijn.

Schade door eigen kind verzekerd

In welk van deze situaties bent u wel of niet verzekerd ? En valt het onder inboedel, opstal, of een andere verzekering ? Helaas kunnen gadgets niet goed tegen van een trap af stuiteren of een beker chocomelk. Tijdens een studie is jouw kind vaak weinig thuis en veel onderweg. Met een aansprakelijkheidsverzekering is jouw kind verzekerd voor schade die hij of zij aan anderen toebrengt.

Bijvoorbeeld als er op een feestje iets kapot gaat of als een medestudent tijdens het sporten door jouw zoon of dochter onbedoeld gewond. Dan neemt de aansprakelijkheid van de ouders af en krijgen de kinderen meer eigen verantwoording.

Schade door eigen kind verzekerd

Ze vallen dan nog wel steeds onder jouw aansprakelijkheidsverzekering. Maar de schades die opzettelijk zijn veroorzaakt door je kinderen worden dan niet meer zomaar vergoedt door de verzekeraar. De schade die een gezinslid veroorzaakt aan eigendommen van iemand uit hetzelfde gezin wordt niet vergoed door de verzekeraar. Wordt schade veroorzaakt door leden van het eigen gezin vergoed?

Zo bent u ook verzekerd voor de schade die uw kind veroorzaakt. Een verzekering voor schade die uw kind aan een ander of aan de spullen van iemand anders veroorzaakt? Uitwonende kinderen die geen student meer zijn, moeten een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. U bent niet verzekerd voor schades die met opzet of door grove schuld zijn ontstaan. De aansprakelijkheidsverzekering zal niet uitkeren, wanneer een schade met opzet is aangericht, zoals bij vandalisme of brandstichting. Waarschijnlijk niet omdat het uw eigen kinderen zijn die bij u thuis schade aanrichten, maar als u een all risk inboedelverzekering hebt, betaalt die vaak wel uit. Bij een WA- verzekering met gezinsdekking wordt ook schade veroorzaakt door kinderen gedekt. Ook zijn er situaties waarin schade veroorzaakt door de kinderen niet gedekt wordt.

De beredenering hierbij is dat kinderen tot 14 jaar minder goed de gevolgen van hun eigen acties kunnen overzien. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alle schade die wordt veroorzaakt aan derden, de polishouder zelf, of degenen die hij of zij heeft meeverzekerd. Dat geldt dus ook voor de kinderen.

Schade door eigen kind verzekerd

Er mag echter geen sprake zijn van opzet. Als uw kind tijdens een spelletje voetbal per ongeluk een bal door de ruit. Je leest hier meer over de autoverzekering en schade aan je auto door krassen. Bij een vriend is de kosten van het mollen van een bril door de eigen hond wel vergoed door hun verzekering. Ik denk dus dat het per verzekering verschillend ligt.

Mogelijk wordt het wel vergoed als u een w. In de meeste gevallen niet, een inboedelverzekering is voor schade door diefstal, brand en dat soort zaken, er zijn weinig verzekeraars die uitkeren, bij schade gemaakt door je kind, maar bel voor de zekerheid even met je verzekering en lees de polisvoorwaarden even door. Waar je allemaal voor verzekerd bent. Je bent over de hele wereld verzekerd tot € 1. U kunt uw partner en kinderen meeverzekeren. Ook schade door uw huisdieren is verzekerd. U heeft de zekerheid van een uitgebreide dekking. U bent bijvoorbeeld verzekerd als u een vaas van de tafel stoot die op de grond kapot valt.

Tekent uw kind een mooie tekening op de muur? Kinderen kunnen niet inschatten dat dit schade oplevert. Dan kan diegene een schadevergoeding van u eisen. Met onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bent u hiervoor verzekerd.

U hoeft dus geen deel van de schade zelf te betalen, ook niet als uw kind de schade veroorzaakt. Brengt uw kind schade toe aan uw eigen inboedel? Is uw bril kapot gemaakt door een kind ? Het verschilt per situatie of brilschade verzekerd is met de Aansprakelijkheidsverzekering. Onze dekkingen van brilschade bij de Aansprakelijkheidsverzekering maken wij graag helder voor u. Daarom geven wij u voorbeelden die verduidelijken hoe brilschade bij de Generali.