Riool tekening opvragen

Er zijn 2 soorten tekeningen, van riolering in gemeentegrond en van riolering in particuliere grond. De rioolstelsels en bijbehorende perceel aansluitleidingen (dit zijn de leidingen tussen het rioolstelsel en uw eigen terrein, ook wel uitleggers genoemd) in de gemeentegrond staan bij de gemeente. Dan is het handig om te weten waar uw riool (en andere leidingen zoals gas, water en electriciteit) ligt. Zeker als buizen in een muur of vloer liggen.

In principe moet u dat op bouwtekeningen kunnen zien. Soms wordt bij de bouw een en ander verplaatst of anders aangelegd dan de bedoeling. Bij afd bouw- en woningtoezicht kun je alle tekeningen opvragen. Voor een klein bedrag kan je deze inkijken en eventueel kopieren. Een tekeningen met aansluitingen op het riool is meestal wel aanwezig.

Anders moet de rioleringsdienst in de gemeente tekeningen hebben of weten hoe het aangesloten. U vindt hier informatie over: "Direct online regelen". Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Opvragen archiefstukken over objecten. Bij de gemeente kunt u archiefstukken over objecten aanvragen. Dat kan bij voorbeeld een kopie van een bouwtekening, bestemmingsplan, bestemmingsplanvoorschiften, bodemonderzoek of andere milieurelevante gegevens zijn. Bij bouwen of verbouwen kan het handig zijn om een tekening van de woning bij de hand te hebben. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om te weten waar het riool op uw perceel loopt.

Dit staat op een revisietekening. Het archief van de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een schat aan informatie. Met dit formulier kunt u een tekening opvragen van de ligging van de erfgrensput (overgangspunt gemeentelijke riolering naar privé riolering) bij een huis of pand dat u bezit. Links staan de onderdelen van ` Inleiding` tot `Verzenden`.

Vragen waar wij altijd een antwoord op willen hebben. Elk gebouw dat vuil- of regenwater loost moet op de daarvoor bestemde riolering worden aangesloten. Bij nieuwbouw van een woning moet u bij de gemeente een aanvraag doen om aangesloten te worden op het gemeentelijke riool. De rioolaansluiting en plaats van de ontstoppingsput staan op de revisietekening van de erfriolering van uw woning. Deze tekening kunt u bij ons aanvragen.

De gemeente kan u informeren op welke gemeentelijke riolering u moet aansluiten. Heeft u last van een rioolverstopping ? Kijk eerst zelf of met een gespecialiseerd. We hebben niet van alle rioolaansluitingen een tekening. Als een aanvraag nog in behandeling is bij de gemeente, of als u nog bezwaar kunt maken tegen de vergunning, dan kunt u de stukken vinden op amsterdam. Als de bezwaarperiode voorbij is kunt u de stukken ( bouwdossiers of bouwtekeningen ) opvragen bij het bouwarchief.

Riool tekening opvragen

Is uw woning niet aangesloten op de riolering? Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk riool. Je kunt bij ons tegen betaling verschillende soorten bouwtekeningen opvragen.

Bouwtekeningen kun je nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een vergunning, klussen in je pand zoals het leggen van een vloer, of als je jouw pand gaat verkopen. Geef altijd duidelijk aan welke tekeningen je opvraagt. Op of nabij de perceelsgrens ligt een erfscheidingsputje dat is de grens van de verantwoordelijkheid tussen het gemeentelijke riool en het particuliere riool. Waar dit putje precies zit kunt u opvragen bij de gemeente.

Bent u op zoek naar een bouwtekening van een pand? Aanvraagformulier Rioolaansluiting. Invullen en situatieschets en constructietekening meesturen (of bij bezoek aan gemeente meenemen). De aansluiting dient onder toezicht van de gemeente Elburg te worden uitgevoerd, overeenkomstig de bij deze toestemming behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening. Afvoeren, welke beneden het straatniveau liggen, mogen niet worden aangesloten op het rioleringsstelsel. De binnen riolering dient van een. Een verstopt riool is vervelend en moet natuurlijk zo snel mogelijk verholpen worden.

Die kunnen het riool aantasten en de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. U kunt eventueel tekeningen van het riool en de huisaansluiting en de plaats van het ontstoppingsstuk bij de gemeente opvragen. Het riool vanaf de perceelsgrens of het ontstoppingsputje tot aan het hoofdriool, is het gemeentelijk gedeelte. De perceelsgrens is meestal goed zichtbaar maar het ontstoppingsputje niet.

Mocht u niet op de hoogte zijn van de locatie van het ontstoppingsputje dan kunt u tijdens kantooruren een revisietekening opvragen bij.