Retourtemperatuur cv

En hoe lager de temperatuur van de retourleiding, hoe beter de condensatie gaat en hoe meer warmte uit de rookgassen teruggewonnen wordt. Dus: Hoe lager de retourtemperatuur hoe efficiënter het CV -systeem. En dat werkt echt, zelf gedaan mijn gas verbruik is stukken gedaald. Ook is bij sommige ketels een nummer nodig om in het uitgebreide menu te komen. Topic gesloten, bezoek ons nieuwe Toon Forum.

Opentherm en instelling ketelwatertemperatuur? Ik ben bezig mijn CV instellingen te bekijken en heb allerlei uitleg gelezen op internet over het tunen van je CV instellingen, maar ik heb nog een. Logisch, de warmte overdracht is het hoogst als het temperatuurverschil tussen de gasvlam en het cv water het grootst is. Een hr-ketel gaat pas met hoog rendement draaien als de retourtemperatuur lager is dan 58,6 °C. Dan kan waterdamp die bij de verbranding vrijkomt van aardgas condenseren zonder te verdwijnen via de schoorsteen. En gecondenseerde waterdamp (water dus) wordt weer gebruikt om warmte af te geven.

Ik heb mijn maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 naar 75°C. Zo werkt de CV -ketel vaker in zijn HR-bedrijf. Om dat te bereiken mag de retourtemperatuur maximaal 55°C zijn. De daarvoor benodigde ΔT van 15°C bij 70°C aanvoer is realistisch, maar een ΔT van 25°C bij 80°C zeker niet! Deze instelling bepaalt hoe heet het cv -water is als de ketel op hoog vermogen draait om een koud huis op te warmen. Vaak is de ingestelde aanvoertemperatuur bijvoorbeeld 80 ⁰C. Mijn aanvoertemperatuur blijft daardoor hangen op 60 graden (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur is 20 graden). Met 60 graden worden mijn radiatoren.

Als je cv dan op 60 graden is laat stel je de bypass in zodat de retour uiteindelijk op 70 graden uitkomt. Daarna zet je alles weer terug zoals. Witte rook is waterdamp die condenseert in de buitenlucht. De daarbij vrijkomende warmte gaat hierbij verloren. Dit is het bereiken van een optimaal rendement door de juiste instellingen te kiezen voor CV -ketel en radiatoren. Een zo laag mogelijke retourtemperatuur met. Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel.

Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud. In Nederland is al meer dan 70% van de cv – ketels een HR-ketel.

Hiervan werd altijd aan-genomen dat deze zeer energiebesparend functioneren. Voorwaarde is echter wel dat de retourtemperatuur van de installatie beneden. Waterzijdig inregelen, is een offerte traject. Zie de tip over weersafhankelijke regeling en – als u geen weersafhankelijke regeling heeft – over het instellen van de cv -watertemperatuur. Is er voldoende verschil tussen aanvoer- en retourtemperaturen ? Bij een conventioneel verwarmingsysteem (Hoge Temperatuur Verwarming) is het temperatuursverschil bij voorkeur. Indien je een condensatieketel installeert moet de retourtemperatuur lager dan 58 graden zijn(condensatiepunt) opdat deze zou condenseren (warmte recupereren uit de uitlaatgassen).

De cv -installatie zou eigenlijk altijd waterzijdig moeten worden ingeregeld. Bij retourtemperatuur lager dan 20ºC is het HR-effect 100%. Bij een voordruk van 0,5 bar, waarbij het expansievat aan de onderzijde van de installatie is bevestigd, mag de cv -installatie niet hoger zijn dan 5 meter gerekend. De juiste instelling zorgt daarnaast dat de retourtemperatuur van het cv -water 20 procent lager ligt dan de aanvoertemperatuur. En dat het water lang genoeg in alle radiatoren blijft om warmte af te geven. Het instellen gebeurt door middel van een voetventiel of instelbare radiatorkraan op radiatoren.

Het rendement van HR cv -ketels is het hoogst bij lage cv -water temperaturen. Hoe lager de cv -water temperatuur hoe meer warmte het kan opnemen uit hete verbrandingsgassen. Bij oude cv -installaties en slecht geïsoleerde woningen en gebouwen is de aanvoer- en retourtemperatuur van het cv -water vaak. Om het optimale uit een HR ketel te halen is het namelijk belangrijk dat de retourtemperatuur zo laag mogelijk is, maar maximaal 58,6 graden. Hoe lager de temperatuur van het water is dat bij de CV ketel terugkomt, hoe hoger het rendement.

Een lagere aanvoertemperatuur helpt natuurlijk ook mee een. Er bestaan 3 methodes voor het waterzijdig inregelen van uw CV -installatie: Methode 1: de temperatuurmethode. Deze methode wordt toegepast op het moment dat de CV -ketel in werking is. Hierbij wordt de inregeling gebaseerd op een verschil van 20 graden tussen aanvoer- en retourtemperatuur van een radiator.