Retentie medisch

Retentie – wat is de betekenis van Retentie ? Verklaring en uitleg van deze en andere medische termen en begrippen in het online medisch woordenboek. Alles, wat u al altijd had willen weten. U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Retentie medisch

Urineretentie is een ophoping van urine in de blaas omdat men niet meer kan plassen of slechts kleine beetjes.

Dit kan plotseling optreden (acuut) of het ontstaat gedurende langere tijd (chronisch). Er is nog veel meer dat je kunt vasthouden, waarvoor men de term „ retentie ” gebruikt. Nog een voorbeeld uit het bedrijfsleven: medewerkers (zorgen dat ze geen ontslag nemen). Maar ook in de medische wereld gebruikt men de term retentie op verschillende manieren. Een blaaskatheter is een dun buisje dat in de blaas wordt gebracht zodat de urine uit de blaas kan stromen. Dit kan continu naar een opvangzak ( beenzak of nachtzak) stromen of intermitterend via een katheterventiel.

Retentie medisch

Een katheter wordt ingebracht indien men zelf niet meer kan plassen ( retentie ), dat kan ten. Chromatografie is gebaseerd op een verschil in retentie bij het doorspoelen van een kolom. Urine retentie (slappe blaas) of residuvorming is een toestand waarbij de urineblaas niet meer leeg geplast kan worden. Uw arts of specialist heeft u al geïnformeerd over urineretentie. In deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen. Het is goed daarbij te bedenken dat het gaat om algemene informatie: omstandigheden en ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen. Niet kunnen plassen of moeilijk plassen wordt ook wel urineretentie genoemd.

In dit geval gaat het om het vasthouden of vertraagd afgeven van urine. De eerste jaren na een gebitsextractie leidt dit meestal niet tot problemen voor de retentie en stabiliteit van de gebitsprothese. Resorptie van het kaakbot is een geleidelijk voortschrijdend proces, waardoor de beschikbare oppervlakte voor de gebitsprothese in de loop der tijd afneemt en uiteindelijk kan leiden tot sterk. Bij retentie is de doorbraak gestopt voordat (primaire retentie ) of nadat (secundaire retentie ) het mondslijmvlies is gepenetreerd, zonder dat er een zichtbare belemme-.

Kaakchirurgie van het VU Medisch Centrum in verband met eruptiestoornissen van de M2sup. Wanneer de etiologie van een medisch probleem wetenschappelijk wordt achterhaald (bijv. een bepaal- de milieufactor, zoals een pathogene bacterie bij infec- tieziekten, of het gen bij overerfbare afwijkingen) dan is het therapeutische protocol voor de benadering van dat probleem. Een verwante term, bijniervermoeidheid, wordt niet erkend door medische professionals. De term wordt toegepast voor een aantal niet-specifieke symptomen, zoals pijn in het lichaam, vermoeidheid, nervositeit, slaapstoornissen en problemen met de spijsvertering.

Retentie medisch

Blaaskatheterisatie is een medische handeling, waarbij een flexibele holle slang (blaaskatheter) in de urineblaas wordt ingebracht. Dit is afhankelijk van de gebruikswijze. Het doel van blaaskatheterisatie is het ledigen van de urineblaas.

Leids Univesitair Medisch Centrum. Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Kennis en inzicht in betreffende pathologie en risicofactoren. Nederlandse Vereniging voor Urologie. Parturiënte en partner informeren over het gebeuren. Nodige materiaal afhankelijk van pathologie en dienstprotocol. Voldoende medisch interventioneel uitgeruste verloskamer.

Archives of Internal Medicine staat. Redactie: afdeling gynaecologie MCA afdeling. Bij patiënten die behandeld zijn na brachytherapie, leidt deze behandeling tot urine retentie, dysurie en incontinentie in het 1e jaar na behandeling? De nieuwe prestatie luidt: “toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties”. Hierdoor is het mogelijk deze verrichting te gebruiken ten behoeve van adhesief cementeren.

De toelichting op deze prestatie en het. RA die startten met dit middel als eerste-, tweede- of verdere lijns behandeling met een. De retentiefase is de stabilisatiefase waarin het resultaat van de beugelbehandeling wordt vastgehouden. De mooie rechte tanden en goed passende kaken moeten natuurlijk goed op hun plaats blijven!