Rendement dieselmotor vs benzinemotor

De Benzinemotor ontsteekt het mengsel d. Het voornaamste verschil tussen een diesel – en een benzinemotor in de bouw is dat er bij een benzinemotor een bougie ingebouwd. De Dieselmotor comprimeert hoger dan de benzine motor en heeft daardoor een hoger rendement. Welk gedeelte van het brandstof-luchtmengsel wordt omgezet in water en kooldioxide en welk gedeelte in overige (giftige) stoffen? Hoe hoog is dat rendement bij een moderne common rail- diesel, hoe hoog was het bij een diesel van 10 á 20 jaar geleden? En hoe zit het met benzinemotoren ?

Rendement dieselmotor vs benzinemotor

Dat komt doordat het omzetten van warmte in bewegingsenergie een moeizaam proces is. Het verschil in techniek tussen Benzine en Dieselmotoren.

De dieselmotor heeft een hoog rendement (35 tot 42%) en daardoor een veel lager brandstofverbruik. Bij een gelijke compressieverhouding zou het rendement van het otto-proces hoger zijn, maar door de hogere compressieverhouding van de dieselmotor is het rendement van deze toch hoger. Zo zijn er trunkzuigermotoren en kruishoofdmotoren, maar een ander onderscheid is tussen lijnmotoren en V – motoren. Echter is dat rendement van die benzine berekend op een motor met indirecte injectie, dus nog met pompverliezen in de inlaat, evenals de lagere compressieverhouding.

Als we de moderne benzinemotoren met directe injectie bekijken, zien we dat de pompverliezen wegvallen, en het verschil in. En dan misschien wel dé belangrijkste vraag: kies je voor een diesel – of een benzinemotor ? Het is en blijft een eeuwige tweestrijd voor quasi iedereen.

Rendement dieselmotor vs benzinemotor

Omdat we deze vraag vaak horen in onze showrooms, maken we voor eens en voor altijd komaf met dit vraagstuk. Ontbrekend: rendement Waarom kom ik met een liter diesel verder dan met een liter benzine. Onder deellast wordt het verschil in rendement tussen diesels en mengselmotoren wordt nog groter omdat bij mengselmotoren het vermogen getemperd wordt door minder mengsel in de cylinder te. De waarden van ε variëren van 6 tot 12. In een benzinemotor loopt op en mengsel van lucht en benzine. De energie die vrijkomt bij de verbranding ontstaat doordat de zuurstofmoleculen in de lucht.

Gast: Een dieselmotor loopt zuiniger dan een benzine omdat het thermisch rendement hoger uitkomt ten opzichte van de benzinemotor. Het thermisch rendement ligt hoger omdat de compressieverhouding hoger is 1: 18 tot 1:22 dit in tegenstelling tot de compressieverhouding van de benzinemotor 1: 12. De benzine motor heeft een duwtje nodig in de vorm van een ontsteking, en de diesel onsteekt doordat de kritiche druk van het mengsel is bereikte en dan ontploft. Resultaat is een betere verbranding en een hoger rendement.

Bij indirecte inspuiting ( benzinemotor ) vindt de inspuiting plaats in het inlaatspruitstuk. Directe- en Indirecte inspuiting bij Benzinemotoren. Hierdoor zal een direct ingespoten dieselmotor minder verlies van compressie en verbrandingswarmte hebben en daardoor een hoger rendement en schonere uitlaatgassen. De tijd is rijp voor een revolutie in de autowereld. Tekenen dat benzine- en dieselmotoren hun hegemonie in het wagenpark verliezen zijn er volop, maar wanneer breekt de elektrische auto écht door? Een belangrijk obstakel is de vaak nog beperkte actieradius van met batterijen uitgeruste wagens.

Door het hogere rendement van een dieselmotor is de uitstoot hiervan iets lager dan van een gelijkwaardige benzinemotor. Koolstofdioxiden worden verantwoordelijk gehouden voor klimaatschade (het opwarmen van de aarde) maar zijn niet schadelijk als je deze inademt. Dat is wel het geval bij stikstofoxiden (NOX) en. Dit maakt dat de dieselmotor robuuster moet zijn uit- gevoerd dan de benzinemotor en dat hij ongeveer 10 % efficiënter met de toegevoerde energie omspringt. Omdat een personenauto met diesel ge- middeld zwaarder is dan een auto met benzine, verschilt het ener-. Het rendement van een die- sel is bij benadering 30 %. Biodiesel bevat normaliter geen zwavel en dus zal de vorming van SOx achterwege blijven in vergelijking met fossiele diesel. De keuze voor een benzinemotor of een dieselmotor hangt af van kosten en verbruik.

In dit blog leest u welke keuze voor u het beste is. Een benzinemotor werkt normaal gesproken met vonkontsteking en een dieselmotor juist met compressieontsteking. Het probleem is dat een motor specifiek voor 1 brandstof is ontworpen en getuned om maximaal rendement te halen.