Radboud beurzen

Via de Radboud Universiteit beschikbare beurzen vinden met online tool. Afhankelijk van je bestemming, de duur van je verblijf en de fase waarin je studie zich bevindt, zijn er diverse beursmogelijkheden waarvan je gebruik kunt maken. De meest voorkomende beurzen, die je via de Radboud Universiteit kunt aanvragen. Er zijn ook facultaire beurzen voor een studieverblijf in het buitenland. Voor welke beurs je in aanmerking komt, is afhankelijk van je bestemming. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de mogelijkheden.

Radboud beurzen

Op de website van het International Office van de Radboud Universiteit vind je meer uitgebreide informatie. Begin op tijd met je oriëntatie en let goed op de aanmeld-deadlines, want. De afdeling Student Life biedt voor deze vertraging compensatie in de vorm van bestuursbeurzen. Er zijn beurzen beschikbaar voor besturen van studentenorganisatie en voor. Van welke beurzen kun je als Letteren student gebruik maken voor een uitwisselingsperiode in het buitenland?

Een buitenlandverblijf geeft hoe dan ook een stimulans aan je persoonlijke ontwikkeling. Maar is ook nog eens goed voor je carrièreperspectief. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers grote waarde hechten aan internationale ervaring opgedaan via studie of stage. We presenteren hier drie mogelijkheden: Disciplinair Honoursprogramma voor Master studenten.

De Radboud Universiteit stimuleert haar studenten dan. Naar het buitenland met een eigen onderzoek. Neem contact op met Heleen Loof h. Deze pagina geeft informatie over het VSBfonds programma waarmee je direct na je afstuderen aan de Radboud Universiteit verder kunt studeren in het buitenland. Dit verblijf moet minimaal 3 maanden en mag maximaal 24 maanden duren. De hoogte van de beurs wordt mede bepaald aan de hand van een door jou op. Zowel organisaties die structureel bestuursbeurzen ontvangen als organisaties waarvoor dat niet geldt, kunnen (extra) beurzen aanvragen voor incidentele activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beurzen voor de organisatie van lustra, congressen of symposia. Bij een incidentele activiteit van een organisatie die.

Voor meer informatie zie ook de website van het centraal international office van de RU. De universitaire subsidiegever geeft eenmalig subsidie voor studie, stage, onderzoek of coschap. De maximale periode is 4 maanden, minimum is 2 maanden. Let op: Student Life betaalt niet als student ook recht heeft op een Erasmus beurs ! Met het geld kunnen de onderzoekers de komende vijf jaar onderzoek doen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. De Vici- beurs is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. In totaal reikte NWO dit jaar 34 Vici- beurzen uit.

Ontdek de taal- en cultuuropleidingen van de Radboud Universiteit.

Radboud beurzen

In de taal- en cultuuropleidingen van de Radboud Universiteit ga je als student op ontdekkingsreis in een nieuwe wereld, waarin je de diepte én breedte van een vakgebied induikt. Wij verzoeken u vriendelijk binnen uw faculteit op korte termijn ruime bekendheid te geven aan deze beurs. Bijgesloten vindt u postermateriaal en de folder met de volledige selectiecriteria voor de toekenning van deze beurzen. Neem altijd eerst contact op met het Radboudumc International Office bij plannen voor studie in het buitenland, daarna volgt OSIRIS! Beursaanvragen voor stages lopen nog via Student Life (voorheen SNUF) of.

Doelstelling De stichting stelt zich ten doel studenten, met name uit derde wereldlanden, die op financiĂŤle gronden niet in staat zijn een studie te doen bij de Radboud Universiteit Nijmegen, met een beurs in de gelegenheid te stellen zich als student. Recordbedrag van negen miljoen euro naar Radboud -onderzoekers. NIJMEGEN – Universitair onderzoek in Nijmegen heeft dit jaar een record aan zogeheten Vici – beurzen opgeleverd. Zes wetenschappers krijgen elk 1,5 miljoen euro voor vijf jaar onderzoek en het opbouwen van een eigen. Standnr: 31 Opleidingsniveau: WO. Onze andere beurzen : Onderwijsbeurs Noordoost.

Beurzen voor internationale stages. De Nora Baart Stichting (NBS) heeft toelages voor een stage in het buitenland verstrekt aan 2 studenten. Mark van Goor (Biomedische Wetenschappen, Radboud Universiteit) gaat naar de afdeling Biochemie en Biofysica van de.