Opleiding restauratie kunst

Glaskunst – Hout-Polychromie – Keramiek – Metalen – Muurschilderkunst – Papier – Schilderkunst -Polychromie – Steen- Polychromie – Textiel – Visuele media. Binnen de restauratie zijn vele beroepen werkzaam, de opleidingen zijn derhalve divers. Vroeger bestonden de opleidingen uit praktijkopleidingen bij een meester in een atelier of werkplaats, tegenwoordig zijn er voor de meeste. De opleiding conservatie- restauratie is uniek in Vlaanderen en sluit goed aan op de concrete conservatie- en restauratiepraktijk.

Als conservator-restaurator werk je vaak in teamverband, met specialisten uit verschillende disciplines: kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers. De restaurator combineert wetenschappelijk inzicht met technische vaardigheden ter behoud van ons cultureel erfgoed. De uitdaging is om praktische oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken met inachtneming van restauratie -ethiek. Materiaal, techniek, conditie, context en betekenis verschillen per geval. De Engelstalige opleiding begint met een tweejarige Master in één van de negen specialisaties Conservation and Restoration of de track Technical Art History. Er is een Nederlandstalige minor Conservering en Restauratie in de BA, dat in overleg ook als onderdeel van een schakelprogramma kan dienen ter voorbereiding. Voor een universitaire Master opleiding Conservering en Restauratie kan men terecht bij de Universiteit van Amsterdam waar verschillende restauratiedisciplines vertegenwoordigd zijn: o. Hout en meubelen, Historische Binnenruimten, Moderne kunst, Keramiek: Meer informatie over de Master opleiding aan de UvA. Voor deze opleiding heb je geen specifieke voorkennis nodig.

Een stevige portie handvaardigheid en accuratesse is wel nodig om dit beroep toekomstgericht te gaan gebruiken. Programma: Basis Kunst – en stijlgeschiedenis. Schilderijen en Grafiek Basis conservatie en restauratie. Als restaurator houd je je bezig met de. Interesseer jij je voor kunstgeschiedenis, bouwhistorie, het uitvoeren van oude en nieuwe schildertechnieken? Ben je nieuwsgierig en onderzoekend van aard? Dan past de opleiding Specialist Restauratie en Decoratie écht bij jou!

Tijdens het eerste jaar van het PI werken de studenten van de specialisatie schilderijenrestauratie bij SRAL in Maastricht waar zij naast praktijkwerk ook praktijkcolleges volgen. Op locatie begeleiden we studenten van de studierichting restauratie van historische interieurs. In het tweede jaar lopen de studenten stage in. Eucora biedt de kans om initiatie- en vervolmakingsopleidingen te volgen in oude ambachtelijke technieken (hout, bouw en schilder-decoratie) met het oog op de toepassing in de restauratiesector. Wat kent men na het volgen van deze opleiding. Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone kunsten, opleiding conservatie en restauratie. Men kan een volledige restauratie uitvoeren van diverse dragers.

Deeltijds en avond opleidingen. Interesse in de WO- opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed ? Deze opleiding kun je volgen bij Universiteit van Amsterdam Amsterdam. De collectie telt 1,1 miljoen ( kunst )objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Theoretische vakken en praktijkvakken zijn egaal verdeeld over de hele opleiding.

Opleiding restauratie kunst

Opleiding bachelor en master conservator-restaurateur in België. Basiskennis en technologie worden gecombineerd aangeboden. Vakken als algemene kunstgeschiedenis, scheikunde, per discipline georiënteerde materiaalkennis en restauratietechnieken, documentatieleer, fotografische en andere.

Van het herstellen van kunstwerken, vroeger toevertrouwd aan kunstenaars of ambachtslieden, is de conservatie- restauratie thans geëvolueerd naar een beroep met een. Het onderwijs in conservatie- restauratie is tegenwoordig doeltreffend uitgebouwd met een vier- of vijfjarige opleiding op hogeschoolniveau. Onderhoud en restauratie worden vaak uitbesteed. De beheerders van buitenkunst hebben in veel gevallen geen kunst – of restauratie – opleiding. Een ander belangrijk verschil is dat buitenobjecten aan een aantal specifieke omstandigheden zijn blootgesteld.

Richtlijnen voor beheer en behoud van buitenkunstcollecties.