Onttrekt betekenis

Hij onttrok zijn steun aan de onderneming. Je hebt gezocht op het woord: onttrekken. Het woord onttrekken staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. De betekenis van onttrekt vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van onttrekt gevonden in de woordenlijst.

Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken.

Onttrekt betekenis

En toch wil ik begrijpen wat ik hiervan moet denken. Met andere woorden, het denken abdiceert niet zo vlug, het laat zich. Translation and Meaning of onttrekt, Definition of onttrekt in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. Merk ten derde, dat ia di niet onderstellende, en zoo, behoeft vertaald te worden, maar dat men ook vertalen mag cum vero femet fubtraxerit, maar wanmeer hy zich onttrekt, dat ik getoond heb de gemeene betekenis te wezen van het griekfche woord ie", zie de aantekening over kap.

Publilius Syrus Syrisch Latijn-talig dichter 1e eeuw v. Wie zich aan het oordeel onttrekt, erkent zijn schuld. De reden hiervoor is dat wij niet in een gesloten universum van tekens leven, maar in een werkelijkheid die wij weliswaar met behulp van tekens moeten zien te begrijpen, maar die zich ook altijd aan die tekens onttrekt. Het gebaar onttrekt haar aan haar leeftijd.

Onttrekt betekenis

Maar enkele bladzijden verder herziet hij zijn. Die gebaren hebben altijd een betekenis, ze beogen iets uit te drukken. Het hoofd knikt langzaam op en neer om een. Elk gebaar heeft een ritme, met een specifieke betekenis.

De schilderijen van Giorgione bevatten een verborgen betekenis, die niet aan de oppervlakte ligt. Vaak treedt dan de automatische reflex. Dat is het vreemde ervan: het reikt zich in zijn tastbare materialiteit volledig aan en toch onttrekt het zich altijd weer en blijft het onbereikbaar. Dit is het geval in koelkasten en airconditioningsystemen, waar verdampers worden gebruikt om het koelmiddel te verdampen, dat daarbij warmte onttrekt aan de omgeving. Hetzelfde principe wordt gebruikt in elektriciteitscentrales die met stoomturbines zijn uitgerust. Het is een bedrieglijke zelfaanbieding.

In de procestechniek worden verdampers onder meer. Het idee dat wijzen verwijst naar een object en een beoogde betekenis heeft, gaat er bij een chimpansee niet in. Ook Klaas, gescheiden vader van een dochter van tien en een zoon van zes, is indirect tegen. Hij komt niet openlijk in verzet, maar onttrekt zich. Wanneer zijn vaders gedrag hem niet bevalt, stapt hij op met de kinderen.

Het tegenovergestelde van religie is niet het ongeloof en de onverschilligheid tegenover het goddelijke, doch wel de vrije en verstrooide houding tegenover de dingen, tegenover hun gebruik en betekenis. Waar wetenschap zich richt op het zintuiglijk waarneembare, richt de meta fysica zich op wat zich aan de waarneming onttrekt.

Onttrekt betekenis

Wat zich onttrekt aan het zintuiglijke en daar in zekere zin bovenuit gaat is in eerste instantie de aard en betekenis van het bestaan, het existeren, het er-zijn – van iets, van de dingen, van ons. Die afbraak van alcohol onttrekt veel vocht aan je lichaam. Dus je droogt uit, waardoor je een droge mond hebt en nadorst krijgt.

Omdat alcohol niet goed is voor je maagslijmvlies, kan het misselijkheid veroorzaken. Een kater kun je het best voorkomen of bestrijden door. Als DGA kun je geld aan je BV onttrekken op verschillende manieren. Je kunt loon uitkeren, je kunt dividend uitkeren of geld onttrekken waar nog geen belasting over betaald is. Dit laatste, onttrokken geld waar nog geen belasting over betaald is, kan voorkomen als rekening courant of als een lening. Fons is nen karottentrekker, hij heeft nooit niks, maar als hij. Soms doet zich de situatie voor dat in een procedure waarin partijen zich verplicht moeten laten vertegenwoordigen door een advocaat, een door een partij ingeschakelde advocaat niet langer als advocaat optreedt of kan optreden. Zo kan een advocaat zich aan een zaak onttrekken, bijvoorbeeld omdat hij.

Ontbrekend: betekenis Wijzen naar wat zich onttrekt – door Daan Van Speybroeck — Han. Welnu, het is de kunstenaar die dit teken maakt: monsterachtig omdat het slechts aangewezen maar niet getoond kan worden, in de heersende dagelijkse orde buitensporig en vreemd is, en zich bijgevolg onttrekt aan iedere bruikbaarheid. Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van parasiet?

Artikel 30 van de Huisvestingswet geeft de mogelijkheid het onttrekken van woonruimte te binden aan een vergunning. Enerzijds de betekenis van dit begrip in de wetgeving op het terrein van de volkshuisvesting, anderzijds de betekenis in het kader van de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening.