Ontlasting problemen ouderen

Naarmate we ouder worden, treedt verstopping ook vaker op: 40% van de 65- plussers en meer dan 80% van de ouderen in verzorgingstehuizen heeft er last van. Als de darm bijna volledig verstopt is, kan er (potlood) dunne ontlasting langs de harde ontlasting weglekken. Vaak nemen zij hun toevlucht tot laxeermiddelen, zelfs bij een normale stoelgang. U vindt hier alle informatie over de diagnose, oorzaken, behandelingen, operaties en het leven met een maag-, lever- of darmziekte. Er gaan dan ook veel vijftigplussers met spijsverteringsproblemen naar de huisarts. Na de bewerking worden de voedselresten tijdelijk opgeslagen in de endeldarm en verlaten ze het lichaam tenslotte als ontlasting.

Ontlasting problemen ouderen

Ouderen gebruiken ook vaak wat meer medicijnen en bewegen minder. Vooral bij ouderen en kinderen is dit regelmatig de oorzaak van de ontlastingsincontinentie.

Ontlastingsincontinentie is een ontzettend vervelend probleem. Als u last heeft van ontlastingsverlies, ook wel fecale incontinentie genoemd, betekent dat dat u geen controle heeft over uw ontlasting. U kunt behalve van ontlastingsverlies ook last hebben van blaascontroleproblemen. Bij sommige therapieën kunnen die problemen tegelijk worden meebehandeld. Er is sprake van obstipatie wanneer de ontlasting minder vaak komt dan iemand gewend is. Ook wanneer de ontlasting hard en droog is, zodat persen noodzakelijk is om tot ontlasting te komen, is er sprake van verstopping.

Ontlasting problemen ouderen

In het algemeen geldt: minder dan 3x per week ontlasting = obstipatie. Incontinentie van ontlasting komt vrij veel voor. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 100. Hoe vaak komt fecale incontinentie voor bij thuiswonende ouderen en hoe vaak bij ouderen in een verpleeghuis? Fecale incontinentie lijkt een onderbelicht probleem te. Bij urine-incontinentie gaan ouderen vaak minder drinken, waardoor er ook eerder een vochttekort ontstaat. Door het slapper worden van de spieren en door het vochttekort kunnen verschillende klachten ontstaan, waaronder brandend maagzuur, verstopping, diarree, aambeien, ontlastingsincontinentie en divertikels.

Wat is de oorzaak van incontinentie bij ouderen ? Een overzicht van verschillende vormen van incontinentie: urine-incontinentie en ontlasting incontinentie. Vrouwen hebben vaker last van ongewild ontlastingsverlies dan mannen en meestal begint het pas echt een probleem te worden na de menopauze. Ook ouderen met obstipatie raden we een middel met lactulose aan. Uw apotheker kan u hierbij adviseren. Dit leidt vaak tot schaamte en het vermijden van sociaal contact.

Het kan ook leiden tot vallen vanwege gehaaste bezoeken aan het toilet. Een ander probleem is obstipatie waarbij het niet lukt om een regelmatige toiletgang te hebben. Het gebeurt één keer in de drie dagen en de ontlasting is hard en keutelig. Het duidt op het ongewild verlies van ontlasting op een voor de patiënt ongewenste tijd en plaats.

Ontlasting problemen ouderen

Het is een veel voorkomend probleem, vooral onder ouderen. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Als je regelmatig meer dan drie dagen geen ontlasting hebt, dan spreken we van verstopping of obstipatie. Tot 80% van de immobiele ouderen hebben obstipatie.

Obstipatie is een probleem waarvan je meestal al een lange tijd last hebt. Als het ontlastingspatroon veranderd bij gelijkblijvende leefstijl. Als na twee weken vezelrijk dieet, voldoende lichaamsbeweging en vochtinname de klachten niet verdwijnen. Bij regelmatig terugkerende problemen met de ontlasting. Bij pijnlijke buikkrampen, opgeblazen gevoel, misselijkheid of overgeven. Toch kunnen verzorgers en familieleden van ouderen die moeite krijgen met hun toiletgang veel doen om dit probleem te beperken.

Feces Naar het toilet gaan om ontlasting te hebben kan veel van een zorgvrager vergen. Deze kan wel kleine beetjes ontlasting hebben, waardoor de indruk bestaat dat er zich geen problemen voordoen. Wassen en kleden Ouderen hebben soms andere ideeën over hetgeen vanuit hygiënisch oogpunt wenselijk is. De leeftijd van de zorgvrager is daarvan een voorbeeld.

Een peuter moet een zindelijkheidstraining ondergaan om zijn urine en ontlasting op te kunnen houden, terwijl ouderen weer meer problemen krijgen met het ophouden van urine en ontlasting omdat de spieren verslappen. Ook de omgeving kan van invloed zijn op.