Onderhoud mazoutketel huurder

Als na het onderhoud blijkt dat het centraal stooktoestel niet goed werkt of niet veilig is, dan zijn verhuurder en huurder verplicht om de tekortkomingen waarvoor ze elk verantwoordelijk zijn, weg te laten werken. Dat moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na de datum van het verbrandings- en reinigingsattest. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje van uw cv – ketel. Wie doet wat en hoe zit de wetgeving over onderhoud verwarmingsketel precies in elkaar?

Onderhoud mazoutketel huurder

Syndicus Verhelst Beheer legt haarfijn uit wat mag en moet. Verplicht onderhoud naargelang het type ketel en brandstof. Als bewoner ( huurder of eigenaar) ben je als gebruiker van de cv- ketel zelf verantwoordelijk voor het regelen van professioneel onderhoud. Hoe vaak een ketel onderhoud moet krijgen, hangt af van het type brandstof. Een dringend vraagje over het onderhoud van de ketel bij een geval van woninghuur (appartement): Bij beëindiging van het contract eist verhuurster plots nog € 75 voor het onderhoud van de ketel (voor de voorbije 20 maanden). Meer resultaten van juridischforum.

Welke herstellingen zijn ten laste van de huurder en welke ten laste.

Onderhoud mazoutketel huurder

Over de staat van de huurwoning zegt de wet dat "de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet. Mijn verplichting als huurder is toch: jaarlijks onderhoud van de ketel en het attest afleveren aan verhuurder? Wanneer de ketel stuk gaat, zijn deze kosten dan voor mij? Kan de verhuurder zomaar een omniumcontract op mijn naam zetten zonder dat ik getekend heb hiervoor en mag ik dit contract zelf. Bijvoorbeeld onderhoud van centrale verwarmingsketel, reinigen van bereikbare dakgoten, lekkende kraan herstellen en onderhoud tuin. Volgens artikel 7:217 van het Burgerlijk Wetboek is de. Een degelijk onderhoud van de CV- ketel is belangrijk voor een goede werking ervan en maakt de kans op CO-vergiftiging bijna nihil.

Ook verwarmingsketels die geplaatst zijn in huurwoningen dienen onderhouden te worden, maar wie staat eigenlijk in voor het onderhoud ? Dateert jouw huurovereenkomst van ná die datum, dan geldt dat de huurder instaat voor het onderhoud en de kleine herstellingen. Jij, de eindgebruiker, bent verantwoordelijk voor het onderhoud van je ketel. Dat geldt dus zowel voor eigenaar-bewoners als huurder -bewoners. Check het huidige attest en maak tijdig een afspraak met een erkend technicus voor een nieuwe controle: De technicus controleert verschillende zaken: de.

Een gasketel dient u in Vlaanderen om de twee jaar te laten nakijken en in Wallonië om de drie jaar. Het onderhoud van uw verwarmingsketel is zelfs wettelijk verplicht. Een ketel die werkt op stookolie, steenkool, hout of pellets zelfs elk jaar. Die verplichting geldt voor de gebruiker van de cv- ketel.

Onderhoud mazoutketel huurder

Een onderhoudsbeurt voor je cv ketel is niet enkel belangrijk om je energieverbruik laag te houden. Ook je eigen veiligheid en tal van andere aspecten spelen een rol. Lees in dit artikel wat een onderhoud allemaal omvat, of je dit zelf kan en wie dit alles dient te betalen als je een huis huurt.

Zowel het Waalse als het Brusselse Gewest maken een onderscheid tussen de controle en het onderhoud van de ketel. Hou dit zorgvuldig bij, dit hebt u nodig voor uw verzekering. Dan moet u zorgen voor de periodieke onderhoudsbeurt. Bezorg een duplicaat van de attesten aan de eigenaar. De verhuurder dient de kosten van de verwarmingsketel te betalen. Herstellingskosten aan de verwarmingsketel blijven ten laste van de verhuurder.

De huurder is enkel aansprakelijk voor deze kosten wanneer de verhuurder het bewijs kan leveren dat de huurder een gebrekkig onderhoud van de. Ook als je ijskast of oven in de ingebouwde keuken door ouderdom aan vervanging toe is, moet jij de kosten daarvan betalen. Je huurder moet bijvoorbeeld de herstellingskosten dragen van. Gaat het om een ketel op stookolie, dan moet de technicus een erkenning van het Gewest voor vloeibare brandstoffen kunnen voorleggen.

Dat varieert van isolatiewerken, verbruiksanalyse tot herstellingen en de controle van uw ketel. De kosten voor controle en onderhoud zijn voor rekening van de huurder.