Niet rechtstreeks toegankelijke vaph ondersteuning

Dit is handicapspecifieke hulp die wordt aangeboden door een dienst of voorziening die daarvoor speciaal erkend is door het VAPH. Om hier terecht te kunnen moet je toelating hebben van het VAPH, via de aanvraagprocedure PVB. Op vlak van vormen van zorg en ondersteuning, is er niet zo veel. Let wel, hier gelden volgende voorwaarden om te kunnen overstappen: de. Rechtstreeks toegankelijke hulp richt zich zowel op meerder- als minderjarigen die voldoende geholpen zijn met beperkte handicapspecifieke ondersteuning.

Het is toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp in afwachting van meer intensieve niet – rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. Die hulp wordt aangeboden door verschillende zorgaanbieders die daarvoor door het VAPH erkend zijn. OpWeg is een dienst die mobiele en ambulante ondersteuning aanbiedt aan personen met een beperking, vanuit. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): beperkte ondersteuning, gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH ). Niet – rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH ):. Het is niet mogelijk om Rechtstreekse Toegankelijke Hulp met niet – rechtstreekse toegankelijke ondersteuning te combineren. Daarvoor hoeft u geen aanvraag in te dienen bij het VAPH voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) of bij de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag in te dienen.

Niet rechtstreeks toegankelijke vaph ondersteuning

Je kan kiezen voor één van deze. Binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp kunnen zowel minderjarigen als volwassenen met een (vermoedelijke) handicap, die nog geen ondersteuning krijgen. VAPH, omdat een aantal praktische gevolgen van de nieuwe samenwerkingsverbanden nog niet waren voorzien. Er is met andere woorden geen erkenning van handicap door het. Er zijn wel enkele voorwaarden om. De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Deze vorm van ondersteuning is laagdrempelig en rechtstreeks toegankelijk. Je hebt geen goedkeuring van het VAPH nodig. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing. U woont in Vlaanderen of in het. Personen met (een vermoeden van) beperking: rechtstreeks toegankelijk na afweging van de RTH-organisatie. Persoon mag niet ondersteund worden door nt-RTH (intensievere VAPH – ondersteuning ). Als inclusieve aanvulling op de niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening ( nRTH). Deze worden verder op deze pagina toegelicht. Zorgaanbieders die niet – rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning bieden aan een budgethouder, moeten een vergunning hebben.

VAPH organisatie of dienst die erkend is door een andere.

Niet rechtstreeks toegankelijke vaph ondersteuning

Begeleiding: een begeleiding bestaat uit individuele ondersteuning en gesprekken met jou aan huis of op een dienst. Dit is de meer intensieve en frequente hulp waarvoor je een goedkeuring van het VAPH moet hebben. Het is de bedoeling om op deze manier de draaglast te verlichten van. In de zorgverlening vanuit het VAPH wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen.

Outreach (mobiel of ambulant) naar reguliere diensten die aldus handicap specifieke ondersteuning kunnen geven. Wanneer u geen persoonsvolgend budget van het VAPH hebt, maar u toch wilt gebruikmaken van onze ondersteuning kan dit via rechtstreeks toegankelijke hulp. Je krijgt (nog) geen niet – rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals via een MFC (multifunctioneel centrum) of FAM (flexibel aanbod meerderjarigen). Per ondersteuning kan een bijdrage worden aangerekend (op basis van maxima opgesteld door het VAPH ). RTH kan gecombineerd worden met. Ook de langdurige opvang binnen de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) is niet – rechtstreeks toegankelijk. Hoeveel ondersteuning je kan krijgen. VAPH vind je een reken- module waar je kan berekenen hoe je de ondersteuning die het best bij je past binnen de.

Deze 8 personeelspunten kunnen worden ingezet in vier verschillende ondersteuningsfuncties (zie tabel hieronder), volgens de noden van de. BOB of basisondersteuningsbudget. Het BOB is bedoeld voor personen die een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood hebben én daarbij geen gebruik maken van niet – rechtstreeks toegankelijke VAPH – ondersteuning (n-RTH).