Lusteloosheid depressie

Doordat onze bijnieren langdurig overprikkeld werden ten gevolge van stress, gaan de centra in onze hersenen voor positieve gevoelens zoals tevredenheid verminderen in volume en activiteit. Lusteloosheid als symptoom van depressie. Op dat moment echter, blijven onze centra voor negatieve. Veel mensen voelen zich wel eens somber of lusteloos. Het is normaal dat je stemming wat schommelt door de weken of maanden heen. Mensen die last hebben van een depressie zijn echter voortdurend somber, alsof er een grauwe deken over elke dag ligt.

Elke dag kost moeite, is soms een gevecht en niks gaat meer. Je bent hangerig en passief, voelt je futloos en neerslachtig en komt traag op gang. Ieder mens voelt zich wel eens somber, droevig, lusteloos of erg moe. Normaal gesproken moet dit gevoel op korte termijn verbeteren. De somberheid kan uiteindelijk leiden tot een depressie.

Je bent moe, voelt je futloos en ontbeert de energie om wat dan ook te doen. Eigenlijk zie je als een berg tegen de dag op. Hoe komt het dat je zo lusteloos en moe bent tijdens een depressie ?

Lusteloosheid depressie

Tijdens depressie weet jij best dat je in principe genoeg spierkracht hebt om te bewegen. En toch… kun je soms niet eens uit je bed of van de bank af komen. Hoe krijgt een simpele vraag een simpel antwoord? Hooggevoelige mensen pikken bewust en onbewust extra prikkels zoals emoties op.

Zo kunnen zich van het een op het andere moment somber, of lusteloos voelen. Zo is een relatief lichte vorm melancholie: dingen zwaarmoedig of droefgeestig. Ik zie dat het eerder andersom is. Moeheid, lusteloosheid en somberte zijn geen oorzaak van relatieproblemen, maar een gevolg van het relatieprobleem.

Het zouden heel goed depressieve klachten kunnen zijn. Daarom is het belangrijk om dit als signaal te onderzoeken. Daarom heeft Gezondr de belangrijkste oorzaken op een rij gezet voor vaak moe zijn, vermoeidheid, futloosheid of lusteloosheid …. Een depressie kenmerkt zich eigenlijk door twee soorten symptomen. Psychische symptomen zoals droefheid, wanhoop, lage zelfwaarde, lusteloosheid, schuldgevoelens, negatief denken, suïcidegedachten.

Meer biologisch of lichamelijke georiënteerde symptomen zoals slaapproblemen, eetproblemen, verminderde. Depressie bij ouderen uit zich op een andere manier dan bij bijvoorbeeld jongeren. Depressieve ouderen hebben geen last van extreme somberheid en het gevoel van binnen dood of leeg te zijn, maar zij gedragen zich eerder lusteloos en gelaten. Als zij gezelschap hebben voelen ze zich vaak beter.

Lusteloosheid depressie

Iemand die depressief is ervaart duidelijk een mindere kwaliteit van leven. Hij lijdt en gaat gebukt onder de zware last van het leven en ervaart een negatieve stemming, terwijl een apathische patiënt zich niet bewust is van zijn lusteloosheid. Het belang van biologische en biologisch-dynamische voeding springt er hier uit. Minder gif en een betere smaak betekenen werkelijk: gezondheid.

Lichte vormen van depressiviteit, zoals chronische lusteloosheid, zijn vaak het gevolg van een ongezond leefpatroon. Mensen hebben een depressie wanneer ze zich minstens twee weken achtereen erg. De twee belangrijkste klachten die op een depressie kunnen wijzen zijn somberheid en lusteloosheid. Vaak is er verlies van vermogen plezier te kunnen beleven. Ook interesseverlies en aandachts-en concentratiestoornissen kunnen tekenen van een depressie zijn. In een depressie kan alles grijs of zwart lijken. Heeft u regelmatig last van depressieve gevoelens of bent u gewoon te vaak somber?

Hier hoeft u echt niet mee te blijven rondlopen. Als erkend psycholoog in Schiedam heb ik veel ervaring met het behandelen van depressie en heb ik reeds veel cliënten mogen helpen. Wie in een depressie terechtkomt, kan geen rationele kijk meer krijgen op het leven en begint alles zeer somber en negatief te ervaren. Vaak begint een depressie met een gevoel van lusteloosheid, vermoeidheid en neerslachtigheid en mondt ze van hieruit verder uit in een totale apathie. Wanneer u depressieve gevoelens ervaart die maar niet voorbij lijken te gaan, dan zou u een depressie kunnen hebben. Zo dreigt het gevaar dat de oorsprong van de depressie wordt miskend, de zogenaamde gemaskeerde depressie.

Vroeg in de ochtend wordt men angstig en lusteloos wakker. Samen met de remming kan dit opklaren in de loop van de dag. Naar de avond toe voelt men zich het minst ziek.