Letsel op de longen

Een aandoening aan longen en luchtwegen is bijzonder vervelend. Denk bijvoorbeeld aan longtuberculose of longkanker. Ook door een ongeval in het verkeer of door uw werk kan schade aan uw longen ontstaan. Hebt u schade aan uw longen opgelopen? En is iemand anders daarvoor verantwoordelijk?

Letsel op de longen

Een gezwel of ander afwijkingen worden vaak ontdekt door beeldvormringonderzoeken. Het is echter niet altijd mogelijk uit deze onderzoeken uit te maken of een letsel goed- dan wel kwaadaardig is. Een naaldbiopsie is het op een minder ingrijpend manier dan chirurgie verwijderen van enkele cellen of weefselmateriaal. Naar aanleiding van bepaalde klachten, bij screeningsonderzoek, of in opvolging van een andere ziekte, wordt soms een longfoto of een scan van de longen gemaakt. Als op die beelden een afwijkend letsel is te zien, wil men natuurlijk weten wat het is en ook of het letsel goed- of kwaadaardig is. Er bestaan verschillende vormen van longschade. U kunt bijvoorbeeld een klaplong opgelopen hebben of lijden aan een ziekte als longkanker. Longschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval.

Gaat het om de longen zelf, het longweefsel of heeft het meer met de bronchiën en. Letsels aan de borstholte kunnen gelegen zijn in de ribben (oa gekneusde of gebroken ribben), aan de longen (oa. longkneuzing, klaplong, longbloeding) aan het hart (oa. kneuzing, bloeding vh hartzakje) en grote vaten (oa. scheur van de grote lichaamsslagader). Deze letsels bevinden zich met name in de organen waar lucht of gas in aanwezig is. Primaire letsels zijn niet altijd direct zichtbaar. Onderzoek dat veel preciezer is dan een eenvoudige radiografie en dat toelaat om kleinere letsels vast te stellen en gebieden als het bovenste gedeelte van de longen of het mediastinum. Long knobbeltjes zijn abnormaal plekken die kunnen worden weergegeven op uw longen cancer. In stadium 1 ziet men een ontsteking van de lymfeknopen die zich tussen de twee longen bevinden, in het mediastinum.

In stadium 2 gaat deze ontsteking gepaard met longletsels (infiltratie door nodules). Meestal gaat het om een breuk zonder verplaatsing van de botfragmenten en zijn er geen bijkomende letsels. In dat geval is een ribbenbreuk niet zo ernstig. Zijn er echter botfragmenten verplaatst, dan kunnen de longen beschadigd worden. Een gebroken rib kan het borstvlies beschadigen, zodat er een pneumothorax of. Het letsel kan ontstaan door een fysieke impact waarbij bijvoorbeeld een geperforeerde- of klaplong ontstaat. Bij een beschadiging aan het longvlies, schade aan bloedvaten of longslagader kan een bloeding tussen de longvliezen voorkomen. Daarbij wordt de normaal luchtledige ruimte gevuld met bloed.

De nodes of goedaardige gezwellen die gewoonlijk veroorzaakt door een letsel aan de longen en littekens. Deze littekens van de longen kan leiden tot de vorming van uitsteeksels minuut of knooppunten.

Letsel op de longen

Daarna sommige oorzaken knobbeltjes optreden in een van de longen ;. Tuberculose: tuberculose of tuberculose is. Op de longen kunnen kleine, met lucht.

Gezwel in de longen doordat cellen van de luchtwegen zich ongeremd delen. Meestal voor kwaadaardige tumoren van de long of voor uitzaaiingen van een andere tumor in de long. Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Aanval op longen door hitte en rook. Door de hitte zijn volgens hem echter bij een aantal slachtoffers de slijmvliezen van „veel luchtwegen en longen als een pannenkoek gebakken. Hetzelfde geldt voor alle patiënten met bijkomend letsel, zoals luchtweg- en longbeschadigingen.

Bij een cervicale mediastinoscopie worden de lymfeklieren tussen de 2 longen verwijderd voor onderzoek. Bij een videoscopische exploratie wordt onder zicht van een camera het moeilijk te bereiken letsel verwijderd voor onderzoek. Beide technieken vereisen een algemene anesthesie en een korte hospitalisatie. Giftige gassen en dampen, rook bij branden, en vluchtige chemische stoffen bij industriële processen kunnen inhalatieletsel veroorzaken aan de longen. In de meeste gevallen zijn deze reacties acuut en treden ze op tussen enkele seconden tot 48 uur na de inhalatie. Bij licht letsel kan er een volledige resolutie zonder. Barotrauma (ICD-10: T70.0-T70.2) wordt veroorzaakt tussen verschillen tussen de omgevingsdruk en de druk in luchthoudende (lichaams)holten.

Om een longoverdruk te bekomen is gemiddeld een overdruk van 0,6 tot 0,8 bar nodig, maar in sommige uitzonderlijke gevallen ( bijvoorbeeld als gevolg van aandoeningen). Bij dergelijke fracturen moet men bedacht zijn op ernstig, levensbedreigend letsel. Meestal is het middelste deel van de thorax aangedaan, van de vierde tot en met.