Kosten van een verbouwingsdepot

Een verbouwingsdepot is een rekening met een geleend bedrag, bestemd voor onderhoud of verbouwing. Dan mag u alleen de rente en kosten aftrekken over het deel van de verbouwingslening waarvan u het geld daadwerkelijk hebt gebruikt voor het onderhoud en de verbouwing van de woning. Moet je zelf kosten maken, bijvoorbeeld omdat je zelf spullen moet kopen in de bouwmarkt? Dan vul je een declaratieformulier in, zodat de bank deze kosten naar je betaalrekening over kan maken.

Een andere voorwaarde van het verbouwingsdepot is dat deze een maximale looptijd van twee jaar heeft. Het verbouwingsdepot is een speciale rekening die u kunt openen, om de kosten van een verbouwing mee te betalen. Gaat u uw woning verbouwen en wilt u daarvoor een (groot) bedrag opzij zetten? U kunt daarvoor gebruik maken van een verbouwingsdepot. Een bouwdepot is een aparte rekening bij uw hypotheek waarmee u een nieuwbouwwoning of verbouwing betaalt.

De kosten die u moet betalen tijdens de (ver)bouw(ing) van uw (nieuwe) woning kunt u vaak meefinancieren in uw hypotheek. Dit deel van uw hypotheek wordt dan op een aparte rekening gezet en heet een. In tegenstelling tot een nieuwbouwdepot, mag je bij een verbouwingsdepot de eerste 6 maanden alle betaalde rente aftrekken. De rente die je hebt ontvangen op de spaarrekening hoef je dus niet op te geven.

De kosten voor het onderhoud of de verbouwing zelf mag je niet aftrekken. Bouwdepot in je hypotheek: voorwaarden en maximale hoogte. Heb je een bestaand huis gekocht en wil je dit verbouwen? Je kunt dan kiezen voor een bouwdepot. Hiermee kun je de verbouwingskosten meenemen in je hypotheek. Het bedrag wordt dan op een aparte rekening gezet, voor. Vaak wordt bij een verbouwing van de woning een verbouwingsdepot geopend waarbij de geldverstrekker het depot beheert en betalingen doet naarmate de.

Dit wordt ook wel een verbouwingshypotheek of bouwhypotheek genoemd. In verband met de verbouwing van onze nieuwe woning hebben we een gedeelte van het hypotheekbedrag ondergebracht in een verbouwingsdepot. De financieringskosten en de rente over dit depotbedrag zijn maximaal gedurende een periode. De rente van uw hypotheek kunt u aftrekken van uw belastbare inkomen in box 1. Voorwaarde is wel dat u een hypotheek heeft voor de. Goedemiddag, wie kan me helpen met mijn volgende vraag. Wij hebben een huis gekocht met een verbouwingsdepot. Mijn vraag is welke kosten er onder dit dep. En houd er rekening mee dat hoe langer je wacht hoe meer eigen geld je zult moeten inbrengen: de komende jaren wordt het bedrag dat je bovenop de kale verkoop prijs kunt lenene (voor je kosten koper) afgebouwd.

Maar vroeg me af wat een bouwdepot inhoudt. Aftrekbaar zijn de kosten voor het afsluiten van uw hypotheek: bemiddelingskosten voor het krijgen van uw hypotheek of lening, zoals advies-. Als de hypotheek in een verbouwingsdepot is gestort dan mag u de rente van de lening en de kosten van het verbouwingsdepot de eerste twee jaar volledig als aftrekbare kosten van de woning aanmerken.

Kosten van een verbouwingsdepot

Deze regeling geldt alleen zolang als het verbouwingsdepot wordt aangehouden voor onderhoud of verbetering van. Dit besluit behandelt de aftrek voor de inkomstenbelasting van de renten van de eigenwoningschulden en de kosten van de geldleningen. Geen saldering van betaalde en ontvangen rente bij een verbouwingsdepot gedurende de eerste zes maanden (onderdeel 3.2.1.). Voor kosten die gemaakt na deze zes maanden gaat dit niet op.

U zult dan moeten aantonen dat de gemaakte kosten voor uw verbouwing bestemd waren. Bij een verbouwingsdepot wordt de (aanvullende) hypotheeklening bij de bank in een depot gestort. U ontvangt rente over het geld op het bouwdepot. Naast de hypotheekrente mag je ook de kosten aftrekken die je hebt gemaakt om de hypotheeklening te verkrijgen.

Denk hierbij aan de taxatie van je huis, notariskosten voor de hypotheekakte, afsluitprovisie, kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot, eventueel betaalde boeterente (zie verderop).