Kleine duivensoorten

Het verdient aanbeveling om, net zoals bij de meeste andere duivensoorten, vóór de winter de doffertjes en duivinnetjes uit elkaar te halen. Plaatselijk is de duif soms algemeen, vooral in het zuiden van het verspreidingsgebied. Om deze redenen staat deze koekoeksduif als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN. Van de duif zijn er in Nederland vele rassen erkend. Van veel rassen zijn er meerdere kleurslagen en tekeningen erkend. De meeste wilde Duivensoorten, ongeveer 186 soorten, vinden we binnen de groep Zaadetende Duiven. De naam oorspronkelijke duiven is verwarrend omdat ook de mutaties onder deze groep vallen. Erg populair zijn de lachduiven die een kweekvorm zijn van de Afrikaanse tortel.

Bij deze soort komen zeer veel bijzondere kleurmutaties voor waardoor de lachduif voor liefhebbers een zeer aantrekkelijk duifje is. Houd ze echter uitsluitend als koppel, want ten opzichte van soortgenoten en andere duivensoorten kunnen ze erg onverdraagzaam zijn. GESCHIKTE BEHUIZING Zebraduifjes kunnen. U kunt deze dieren een zaadmengsel voor kleine tropische vogels als basisvoer geven. Kleine beetjes eivoer en gekiemde zaden. Het is een grote duif met een spanwijdte van 68 – 77 centimeter die in verhouding een kleine kop heeft. Door deze opvallende kenmerken is hij gemakkelijk te onderscheiden van andere soorten duiven. De vleugels hebben een witte band die tijdens het vliegen goed zichtbaar is.

Na de Lachduif is de Diamantduif (Geopelia cuneata) de meest gekweekte wilde duivensoort die men in de Nederlandse volières kan vinden. Een volwassen paartje gaat al gauw in een kanariekastje, een kleine korfje of een verlaten open nest van andere vogels tot broeden over. Keuze genoeg als u mee wilt doen met de tentoonstellingen. Op de tentoonstellingen, die van oktober tot en met maart worden gehouden, heeft u een goede mogelijkheid zich te oriënteren. Kijk bij een plaatselijke kleindiervereniging of bezoek eens een.

Ze allemaal “bosduif” noemen klopt dus niet, vandaar dat we hieronder de 5 meest voorkomende duivensoorten van dichterbij bekijken. De zomertortel is een vrij kleine duif in vergelijking met de andere. De lachduif is een geliefde duivensoort met een aparte, op lachen lijkende roep. Lachduiven zijn in het algemeen vriendelijke en rustige vogels die ook geschikt zijn voor. Lachduifjes zijn kleine, oorspronkelijk bruingrijze duiven. Hieronder vallen ook de kleine duivensoorten (diamantduiven etc.) en kwartels.

Er mogen, voor zover mogelijk, alleen nakweekvogels aangeboden worden. Dit geld ook voor beroepsmatige handelaren. De organisatie zal in de toekomst steekproeven nemen naar de naleving van deze bepaling en indien noodzakelijk een. Het is een rustige duif in de volière en verdraagt goed het gezelschap van andere kleine duivensoorten alsook van grondduiven. Voor de kweek verlangen ze wel een duistere, verscholen hoek. Ze kunnen de winter wel doorbrengen in een afgesloten hok zonder verwarming. Pas ingevoerde duiven kweken vooral in het. De meeste soorten leven in tropische bossen.

Er zijn meer dan 300 duivensoorten. Een duif kan goed vliegen en kan grote afstanden. Hoewel sommige kuiven dragen zoals de waaierduif, zijn ze bijna allemaal direct als duif te herkennen. Ze hebben een kleine kop met korte snavel en zien er een beetje mollig uit. Bij bepaalde rassen leidde selectie op perfecte kleur en tekening tot zeer opvallende verschijningen.

Deze eerder kleine rassen, waarbij de rasnaam vaak verwijst naar een opvallend raskenmerk (vb witstaart, sproetkop, snipduif, schildduif … ) worden gebundeld onder de groep van de kleurduiven, met hierin 61 in België. Van een klein diamantduifje tot de grote kroonduiven. We moeten wilde duiven niet verwarren met verwilderde duiven. Dit zijn duiven die hun oorsprong hebben bij tamme soorten en verwilderd zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de stadsduiven. De meeste broedvogels in ons land zijn standvogels, maar een klein deel trekt weg richting Frankrijk en Spanje. In de winter komen er in Nederland ook houtduiven bij uit Duitsland en de Scandinavische landen, een deel blijft hier tot in april.

Tot de duivensoorten behooren de kaneelkleurige groote en de kleine groene duiven, welker vederen met onderscheidene, sterk afstekende kleuren van rood en wit zijn afgezet.