Keuring privéwaterafvoer

Naast de verplichte keuring van de binneninstallatie, is ook de keuring van de privé-waterafvoer verplicht. De keuring van de privé-waterafvoer is verplicht in het kader van een efficiënt en optimaal afvalwaterbeheer. Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater. De kwaliteit van het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van uw private waterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert. Daarom is voortaan een keuring van uw.

Europa wil de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam verbeteren.

Keuring privéwaterafvoer

Dit vraagt heel wat inspanningen op het vlak van afvalwaterinzameling, – transport en -zuivering. Niet alleen het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van de privéwaterafvoer. Wanneer is de keuring verplicht? Wat heb ik nodig voor de keuring? Aanvraagformulier keuring privéwaterafvoer.

Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Upload conformiteitsattest keuring van de privé waterafvoer en aanvraag tot subsidie.

Keuring privéwaterafvoer

Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling. Is dat gebeurd, vraag dan een herkeuring aan. Richtlijnen voor de keuring van de privéwaterafvoer. AGSO Knokke-Heist is leverancier en producent van drinkbaar leidingwater op het grondgebied Knokke-Heist en staat mede in voor het afvalwaterbeheer.

Een positief keuringsattest is noodzakelijk om van de rioolbeheerder een nieuwe aansluiting op het openbaar rioleringstelsel te kunnen verkrijgen. Momenteel is het nog zo dat in vele gevallen een enkele riolering in de straat terug te vinden is. Deze riolering voert zowel het afvalwater (van toilet, keuken en badkamer) als het regenwater tezamen af naar de waterzuiveringsinstallaties. Dit systeem brengt echter heel wat problemen met zich mee: overstroming 2. Het afvoersysteem dient, op de sifons en watersloten na, volledig geplaatst te zijn op het moment van de keuring. De aan te sluiten toestellen voor huishoudelijk gebruik hoeven nog niet geplaatst te zijn, indien duidelijk is waarvoor de voorziene. Ook wanneer in je straat een nieuw rioolnetwerk wordt gelegd, zal je rioolbeheerder waarschijnlijk een. De aanleg van een gescheiden stelsel voor afval- en hemelwater heeft pas zin wanneer die scheiding ook op privédomein maximaal wordt gerealiseerd. Ook de correcte aansluiting van afvalwater (en eventueel hemelwater) is van cruciaal belang.

Ingevolge de verplichting op keuring van de privé-waterafvoer dienen de leidingen gekeurd te worden alvorens er over kan gegaan worden tot aansluiting: erkende keurders kan je vinden op. De keuring van uw private waterafvoer geeft u tevens als particulier een bijkomende zekerheid dat de scheiding van uw privéwaterafvoer correct werd uitgevoerd. De Vlaamse Regering keurde het Algemeen Waterverkoopreglement goed. Dit Algemeen Waterverkoopreglement is van toepassing.

Keuring privéwaterafvoer

Keuringsattest van de privéwaterafvoer addendum bij keuringsverslag van de binneninstallatie van drinkwater.

De privéwaterafvoer dient in de volgende gevallen te worden gekeurd door een erkende keurder. Bij een aanvraag tot nieuwe rioolaansluiting. Bij vaststelling van een inbreuk. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen. Uw exploitant moet er voor zorgen dat het afvalwater op een efficiënte manier afgevoerd en gezuiverd wordt. Maar ook uw private waterafvoer speelt een belangrijke rol in een efficiënt afvalwaterbeheer. Volgende documenten moeten aanwezig zijn in drievoud: 1. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie over deze keuring, onder meer ook veelgestelde vragen over de keuring van de privéwaterafvoer.

Wordt je woning binnenkort aangesloten op de openbare riolering, een gracht of een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA)? Of heb je je afvoer voor hemel- en afvalwater opgesplitst? Denk eraan dat je een keuring privéwaterafvoer moet laten uitvoeren door een door Vlario.