Jaga lage temperatuur

MAXIMALE WARMTE BIJ LAGE WATERTEMPERATUUR (LT-RADIATOREN). De radiator met supersnelle warmtegeleiders. De voordelen van deze materialen. Vrijstaande krachtpatser bij superlage watertemperatuur. Unieke designradiator van Oreca Design. Het meest zuinige vraaggestuurde ventilatiesysteem van Nederland! LCA is een methode voor het in kaart brengen van invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu.

Uit LCA-studies van ons kwam naar voren dat energieverbruik van een radiator de grootste milieubelasting vormt. Dit leidde tot de ontwikkeling van radiatoren geschikt voor lage temperatuurverwarming, zodat. LOW-H2O: de lage massa radiator Een kleine massa warmt sneller op dan een grote. De Low-H2O radiatoren van Jaga bevatten tot 90% minder water dan een plaatstalen radiator. Bovendien hebben ze geen zware stalen platen die eerst zichzelf moeten opwarmen.

Jaga lage temperatuur

De ultramoderne warmtewisselaar.

Deze radiatoren zijn zeer geschikt voor Lage Temperatuur toepassing. Jaga Low-H2O (weinig water) radiatoren. Het verwarmingselement bestaat uit een groot aantal dicht op elkaar zittende dunne plaatjes, aan twee naast elkaar lopende cv- buizen. De plaatjes worden verwarmd door het hete water dat door de cv-buizen. Wil je overstappen op lage temperatuur verwarming? Naast een fikse energiebesparing, staan de Jaga low-h2o radiatoren ook bekend om het strakke design en mag dus gezien worden! Op deze pagina meer over de H20. Visualisatie van de energieprestatie van Low-H2O.

Vergelijk met staalpaneel radiators. Water temperatuur = ongeveer 42°C. Jaga – lagetemperatuurverwarming Energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. Daarbij staat onder meer lagetemperatuurverwarming (LTV) in de belangstelling. De toepassing hiervan heeft gunstige effecten op de stookkosten.

De temperatuur in de huiskamer komt in combinatie met de jaga radiatoren wel sneller opgang, maar we hebben t idee dat de lage temperatuur van deze radiatoren de hoeveelheid koudeval niet opvangt, ook al staat de ketel op 80 graden. Met het opwarmen geven de radiatoren goede warmte af, maar.

Jaga lage temperatuur

Jaga verwarming bij vloerverwarming – Wonen. Bij HR-ketel stalen convector vervangen door.

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen. Waarom nog teveel betalen voor verwarming, ga ook over op Low. Boven op deze convector wordt een DBE geplaatst, deze zorgt ervoor dat de warmte goed in de ruimte wordt verdeelt. Een DBE is een set ventilatoren die reageren op de warmtevraag in de ruimte.

Zodra de temperatuur binnen optimaal is – doordat de zon bijvoorbeeld schijnt of omdat de oven aanstaat – stopt de radiator meteen. En wordt er niet onnodig doorverwarmd. Daarnaast heeft de radiator doordat het alleen de lucht in de ruimte verwarmt altijd een veilige, lage aanraaktemperatuur. De truc van een lage temperatuur radiator is volgens mij zijn grotere oppervlak waar mee hij warmte af kan dragen aan de lucht. Misschien is er een goedkopere manier om die extra oppervlakte te creëren. Deze temperatuur is echter wel voldoende om ruimtes koel te houden, mits de lucht rond de radiator goed wordt verspreid. Dit systeem is zodanig geprogrammeerd dat het bij een te hoge binnentemperatuur automatisch de koelte van het warmtepompwater benut.

Alles om zoveel mogelijk met lage temperatuurverwarming in combinatie met de Qsolar zonlichtboiler zonder fossiel aardgas te. Low H2O-radiatoren bestaan uit koperen buizen en aluminium lamellen. Deze metalen geleiden de warmte veel beter dan andere metalen. Dat maakt hen bij uitstek geschikt voor Lage Temperatuur.

Warmtepompen en zonne-energiesystemen vragen om flink grotere radiatoren, omdat zij werken met zeer lage watertemperaturen van soms niet meer dan 35°C. Vanaf ongeveer 28 graden water slaan de ventilatoren aan en zorgen ze haast onmerkbaar voor opwarming van de kamer. Met zulke lage temperaturen merk je nauwelijks dat er warmte af komt, maar de kamer wordt wel degelijk warm. Pas vanaf ongeveer 35 graden merk je echt een warme luchtstroom. Radiatorproducent Jaga heeft daar een goede oplos- sing voor bedacht en introduceerde enkele jaren gele- den de zogenoemde Low-H2O-radiatoren.

Gecom bi – neerd met een vernuftige DBE-unit (dynamic boost ef- fect) zijn deze radiatoren in staat lage aanvoertempe- raturen om te zetten in temperaturen die zeer.