Inhoudelijke vragen engels

Vertalingen in context van " inhoudelijke vragen " in Nederlands- Engels van Reverso Context: Ik begin bij voorkeur met een aantal inhoudelijke vragen en dan. Met het oog daarop werpen zich evenwel zowel inhoudelijke als organisatorische vragen op. However, in order to achieve this, there are a number of problems both of substance and of organisation. Om dezelfde reden werd de formulering van een aantal amendementen licht aangepast, zonder inhoudelijke wijziging.

Twee inhoudelijke punten zijn in de aanvullende vragen aan de orde gekomen. I have been questioned on two substantive points in supplementary questions. Het Reglement bepaalt dat er altijd één vraagsteller is en dat twee andere afgevaardigden aanvullende vragen mogen stellen. The rules specify that there is always. Voorbeeldzinnen voor " inhoudelijke punten" in het Engels.

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? This online version is even more extensive: the number of business sectors has increased. Je was op zoek naar: inhoudelijke vragen ( Nederlands – Engels ). Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden.

Vat een tekst schriftelijk en mondeling samen, licht mondeling toe, beantwoordt er inhoudelijke vragen over en verklaart de woordenschat. De plaats van het opleidingsonderdeel in het leerresultatenkader van de opleiding kan worden geraadpleegd onder de rubriek “Doelstellingen” van de opleiding “Bachelor in de. Studiepunt Geesteswetenschappen. Tijdens het oefenen hiervan zijn er genoeg trainers beschikbaar om je verder te helpen, zodat je leert werken met de goede strategie om je examen aan te pakken. Leeuwenhorst is wegens ziektevervanging per direct op zoek naar een docent Engels.

Het gaat om 0,6-1 FTE (lesrooster van 60 min), met name lessen in de onderbouw VWO. Binnen deze workshop CLIL gaan we samen aan de slag om de bestaande CLIL -expertise uit te diepen, met specifieke aandacht voor activerende werkvormen en mogelijke toepassingen binnen de taal, Frans of Engels. De workshop bestaat uit een duo-module, waarin we de CLIL-methodiek taalspecifiek benaderen. Judith Wright, docent Engels, geeft je graag antwoord op functie- inhoudelijke vragen.

Marloes Spee, adviseur recruitment, employability en mobiliteit, geeft je graag antwoord op overige, procedurele vragen. Toets Engels Gesprekken voeren A2 (generiek). Ook ten aanzien van het merkenrecht bestaan de nodige inhoudelijke vragen. Hoewel Norah anders bepleit en stelt dat Engels inbreuk maakt op haar rechten, wijzen de stukken die door partijen zijn overlegd er juist op dat Engels een ouder beeldmerk heeft waarvan de woorden Norah Plastics een. BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE VRAGEN PROJECTVOORSTEL. Geef een korte samenvatting van het project in het Nederlands en in het Engels.

Inhoudelijke vragen engels

Licht de aanpak en de methodiek voor de drie fasen uitvoerig toe: FIND, MIND, BIND.

Maak een flow voor het beschrijven van het traject dat de. Heb je vragen over je opleiding of over je studiekeuze? Het centraal examen Engels kan bestaan uit drie soorten opgaven: de meerkeuzevragen, de voorgestructureerde vragen en de. Neem gemakkelijk contact met ons op!

Heeft u een vraag over het cursusaanbod of komt u er niet helemaal uit? Stuur ons dan gerust een bericht. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Je hebt gedurende dit schooljaar een aantal korte verhalen gelezen en uitgediept. In een schriftelij- ke toets beantwoord je inhoudelijke vragen over de verhalen en ben je in staat een mening te geven. Dit SE wordt afgenomen in de eerste SE – week.

Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen. Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 7 komen de inhoudelijke varianten van versterkt Engels aan de orde: een aantal. Daarna slenterde ze naar haar lokaal om 4B een uurtje Engels te geven.

Ze had een video voorbereid met inhoudelijke vragen en de opdrachten waren waarschijnlijk wel een uitdaging voor de klas. Ze waren net vijf minuten bezig met een Engels ondertitelde versie van Star Trek toen de deur openzwaaide en Julian. Instituut voor Lerarenopleidingen. Inhoudelijke inrichting van het curriculum Engels.