Hoog in aanzien staan

Diegene is erg belangrijk voor je, of je hebt er grote bewondering voor. Goed vertrouwen in die persoon. En dat diegene het wel gaat redden. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of.

Hoog in aanzien staan

Dankzij de Orde van het Bad staat hij in hoog aanzien. As a Companion of the Order of the Bath, he has been raised.

Downton is groot en de Crawleys staan in. De traditionele juridische beroepen genieten in Nederland een hoog maatschappelijk aanzien. Advocaten staan op de vijfde plek, notarissen op de zevende en de commissaris van de politie op plaats twaalf. In onze samenleving geldt doorgaans dat beroepen en functies die een hoge opleiding vereisen in hoog aanzien staan en dat beroepen die nauwelijks scholing vereisen lijden aan een laag imago. Zwangerschap, dat is het grootste obstakel voor Nederlandse. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Hoog in aanzien staan

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Ook deze redevoering is geheel doortrokken. Ik wil met het bleekgezicht spreken. Elk tijdvak onderscheidt na de Middeleeuwen een dergelijke categorie teksten, die in hoog aanzien staan en waarmee telkens weer nieuwe elites zich sieren en profileren.

Daarom zet de boekhandel van nu zulke teksten ook apart. Ik maak deze opmerking veel meer ten zijnen voor-deele, en om den lezer aan te duiden, hoe geschikt de heer nuuni. Is het altijd waar,dat als je bij de mensen hoog in aanzien bent,je altijd dan een gruwel in de ogen van de Here bent? Nee, vergelijk Mattheus 5:16, je kunt ook hoog in aanzien staan waardoor juist de mensen God prijzen!

Meestal maakt Credit Management deel uit van de financiële administratie. Credit Management is echter meer omvattend en overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar Credit Managers hoog in aanzien staan en een belangrijke functie voor het bedrijf vervullen. In Europa is het woord en de functie pas de. De Nederlandse universiteiten hebben wereldwijd nog altijd een goede naam. Er staan dit jaar weer vijf instellingen in de “niet te manipuleren” reputatieranglijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education.

Net als alle andere Nederlandse universiteiten is ook de UU gestegen in de ranglijst. De bestuursvoorzitters van de Duitse autofabrikanten genieten veel aanzien onder hooggeplaatste Duitse managers. Hij wordt gevolgd door Norbert Reithofer van BMW en. Opleiding verslavingsarts in hoog aanzien. NIJMEGEN – De in ons land pas sinds 3 jaar speciaal opgeleide verslavingsgeneeskundigen staan nu al internationaal in hoog aanzien.

Hoog in aanzien staan

Enerzijds is dat het opleidingsniveau nodig voor de uitoefening van het beroep. Anderzijds het inkomen dat mensen met het beroep verwerven.

Over het algemeen staan de beroepen die goed betalen, en waarvoor een universitaire studie nodig is, dus vrij hoog. Onderaan op de ladder staan de beroepen. TU Delft heeft wereldwijd hoog aanzien. Ook het aanzien van de directeuren van industriële bedrijven vertoont lichte groei.

Daarnaast staan onder meer zelfstandige architecten, profvoetballers en makelaars hoog in de recent verschenen beroepsprestigeladder. Dat Düsseldorf een bijzondere mosterdstad is en dat Düsseldorfer Mostert ook nu nog, net zoals het bier Düsseldorfer Alt, wegens zijn geografische oorsprong en de daarmee verbonden organoleptische kenmerken — lees: smaak — bij de consumenten hoog in aanzien staan, blijkt uit twee oude tradities. PT) Mr President, on the occasion of my first speech in this House with you in the chair, I should like, if I may, to heartily congratulate you on. Kortjakje stond bepaald niet hoog in aanzien, maar het is niet zeker dat zij als prostituee werkte.

Er is een bundel van populairste kinderliedjes, Liedjes met een hoepeltje erom, en daarin staan ook moderne evergreens als Dikkertje Dap en Beertje Pippeloentje.