Hoe wordt ons drinkwater gemaakt

Dat moet eerst gezuiverd worden. Twee derde van de totale hoeveelheid kraanwater in Nederland. Bij het zuiveren van grond- en oppervlaktewater (de twee belangrijkste bronnen van ons drinkwater ) helpt de natuur een handje. Vooral bij grondwater wordt een flink deel van de zuivering uitgevoerd door de bodem zelf. Zo worden bacteriƫn in de bodem gedood.

Hoe wordt ons drinkwater gemaakt

Maar bij het naar beneden zakken van het regenwater. Als je thuis de kraan opendraait, komt daar schoon drinkwater uit. Drinkwater bereiden uit duinwater is een unieke methode. Wij zijn trots op deze manier van drinkwater produceren.

Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat. Het is zo gewoon dat je er bijna nooit bij stil staat. Maar weet je dat er heel veel met het water gebeurt voordat we het kunnen drinken? Op onze productielocaties zuiveren we ruw water tot betrouwbaar drinkwater.

Hoe wordt ons drinkwater gemaakt

In onze zuiveringen maken we hier via een uitgebreid proces van zuiveringsstappen betrouwbaar drinkwater van. Hoe oppervlakte wordt gereinigd. De grootste bron voor drinkwater van Evides is oppervlaktewater uit de Maas. Hiermee hebben we een voorraad waarvan we minstens enkele weken drinkwater kunnen produceren.

De spaarbekkens geven ons ook de mogelijkheid om alleen het beste Maaswater in te nemen. Hoe zuiveren we grondwater tot drinkwater ? We winnen grondwater, uit bronnen diep in de bodem en beschermd door de natuur. Het grondwater wordt gezuiverd tot drinkwater. We voegen niets toe aan het grondwater, alleen een beetje lucht. Door het toevoegen van lucht worden gassen zoals. Een deel van deze neerslag wordt opgenomen door planten. Een ander deel komt via de bodem uiteindelijk weer in de zee terecht. De kringloop begint dan opnieuw.

Wij pompen het grondwater op met behulp van winputten. Van dit grondwater maken wij drinkwater. In Nederland gebruiken we zowel grondwater als oppervlaktewater voor de productie van drinkwater. Na zuivering door het waterleidingbedrijf wordt het drinkwater via het leidingnet geleverd aan de consument.

Hoe wordt ons drinkwater gemaakt

Dit water wordt uit de bovenste. Smaak en kleur van drinkwater zijn afhankelijk van het soort ruwwater waarvan het wordt gemaakt en van de wijze waarop het gezuiverd wordt om het geschikt te maken voor consumptie. Er zijn regels voor de smaak en de kleur van het water. Dit zijn normen voor stoffen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid, maar. Onze klanten geven de kwaliteit van het drinkwater van PWN een 8,5. De hoge kwaliteit van het drinkwater wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, maar dat is het niet! In Nederland komt 24 uur per dag, 7 dagen in de week gezond en lekker drinkwater uit de kraan. Van de bron tot de kraan legt het water een lange.

In Limburg wordt drinkwater al heel lang van grondwater gemaakt. Grondwater is niet alleen betrouwbaar en schoon, er zitten bovendien weinig stoffen in die we er via zuivering uit moeten halen. Het gaat per slot van rekening om de kwaliteit van ons drinkwater. Nog voordat het bij een waterbedrijf terecht komt, wordt dat water gecontroleerd en beheerd door de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Er moet dus een belangrijk onderscheid worden gemaakt tussen vervuiling in grond- of oppervlaktewater en het water dat daadwerkelijk bij ons uit de kraan. Er is mij gevraagd om een werkstuk te maken voor het vak ANW. Het onderwerp moest iets met water te maken hebben. Ik heb voor het onderwerp drinkwater gekozen, omdat ik me afvroeg hoe ons drinkwater wordt geproduceerd en waar het vandaan komt.

Ook wilde ik weten waarvoor wij precies het drinkwater allemaal. Ruim de helft van het drinkwater (60%) komt uit de bodem (grondwater). Het restant komt uit het IJsselmeer en de rivieren (oppervlaktewater). Ons drinkwater voldoet aan strenge, wettelijke eisen.

Maar hoe krijgen ze oppervlaktewater en grondwater zo schoon dat je het kunt drinken? Het water op de ene plek is nu eenmaal schoner dan op. Wij leggen uit hoe het werkt in Amsterdam en omgeving. De waterketen is de kringloop die door mensen is gemaakt. We halen ons drinkwater uit twee plekken: de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort en de Bethunepolder bij Loosdrecht. Je hebt gezocht op drinkwater (3). Van rioolwater kan drinkwater worden gemaakt, en dat gebeurt ook want het is erg nodig.

Maar dat wordt langzaam schaars en dus moet op den duur rioolwater gerecycled worden tot drinkwater. Dat kan met een vierstapszuivering. Al ons drinkwater wordt gemaakt vanuit zoet water.