Hoe gescheiden riolering aanleggen

Op de pagina water afvoer kan je meer theoretische informatie vinden. Bij het plaatsen van de afvoer is het belangrijk daar ook rekening mee te houden. Nu ben je bij een nieuwbouw woning verplicht om bij het afvalwater het regenwater te scheiden van het ander afvalwater. De overheid heeft een voorkeursvolgorde over hoe je onvervuild regenwater moet afvoeren: Opvangen en. Bestaande woning in gesloten bebouwing: bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat, is de scheiding hier enkel verplicht als je geen leidingen onder of door je huis moet aanleggen.

Hoe gescheiden riolering aanleggen

Iedereen wint met een gescheiden riolering ! Bij de rioleringswerken in uw straat zullen Pidpa-Riolering en uw gemeente een gescheiden systeem aanleggen. De afkoppelingsdeskundige kijkt hoe u afvalwater en hemelwater nu afvoert en welke aanpassingen nodig zijn. Voor een gescheiden en een verbeterd gescheiden rioolstelsel zijn twee buizen nodig: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Maar de aanleg van dit systeem is duurder, omdat er meer buizen in de grond moeten, zoals het regenwaterriool op de foto.

Jeugdverblijven die geen riolering in de onmiddellijke omgeving hebben en waar de aanleg van een riolering ook niet gepland is, zullen zelf. Hoe minder het afvalwater verdund wordt, hoe beter het afvalwater kan worden getransporteerd en gezuiverd. Bij hevige regenval worden de riolen door de. Ook wanneer er een gescheiden riolering in het openbaar domein wordt aangelegd, moet bij alle gebouwen gelegen langsheen het project, het regenwater worden afgekoppeld van het afvalwater. Waar reeds een gescheiden riolering op het openbaar domein werd aangelegd, wordt de private DWA-afvoer op de. In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de riolering en het regenwater af te koppelen van de riolering. Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de. Lees alles over de Vlarem II verplichtingen over gescheiden riolering en regenwaterrecuperatie.

De Rioolkrak expert in het aanleggen van gescheiden riolering conform de wetgeving. Vraag vandaag nog een prijsofferte of bel. Hoe ga je met het opgevangen regenwater om? Voor de aanleg van een gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater, kun je rekenen op een mooie premie. Let wel: de premie geldt niet als de ingrepen opgelegd werden in een (bouw)vergunning. Je vindt er ook premies voor andere maatregelen.

In dit geval blijkt namelijk dat. Als je gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt in je straat, ben je verplicht om het. In de Zagerijstraat in Membruggen wordt er een gescheiden rioleringstelsel aangelegd tussen de. Als je verbouwt of de tuin aanpakt, denk je er best ook in één keer aan om je regenwater en afvalwater te scheiden.

In een kort filmpje leggen we je uit hoe je dat juist aanpakt. Of je al dan niet je regen- en afvalwater gescheiden moet aansluiten, hangt natuurlijk af van het type rioleringsstelsel in de straat. Op een gemengd stelsel kan je nog gemengd aansluiten, maar voer op je eigen terrein best wel al een maximale scheiding door. Ligt er echter al een gescheiden riolering, dan moet je ook. Als regenwater en afvalwater (uit toilet, keuken of badkamer) niet gescheiden worden, maar samen in een gemengde riolering terechtkomen, dan brengt dit mogelijk de.

Als afkoppelingsdeskundige komt Enerdo graag bij u langs om te kijken hoe het regenwater en het afvalwater van uw woning worden afgevoerd. Via zoneringsplannen legt de Vlaamse regering vast in welk gebied je moet aansluiten op het openbaar rioleringsnet en waar je individueel (met behulp van een IBA 2) moet zuiveren. Ligt je woning in een zone waar riolering aanwezig is of zijn er plannen tot aan- leg, dan is een aansluiting op het openbaar riole- ringsnet. Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater afkomstig van dak- en grondvlakken, enkel verplicht als daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. De Europese Unie verplicht al zijn lidstaten om het huidige rioleringsstelsel op te splitsen in een vuilwater- en hemelwaterriolering.

Vandaag de dag beschikken de meeste woningen (nog) niet over een gescheiden regenweerafvoer (RWA) en droog weer afvoer (DWA). Daarom is een keuring van de private waterafvoer tegenwoordig verplicht bij nieuwbouw, verbouwing en wanneer in de straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. Hoe kan ik een overwelving van een gracht aanvragen?