Helofytenfilter plantensoorten

Een moerasfilter of helofytenfilter zuivert uw vijver op een natuurlijke manier door middel van planten. U leest hier alles over de werking en de aanleg. Helofytenfilter : vijverwater filteren met (moeras) planten. Hoewel een vijver compleet te filteren is met alleen een moerasfilter, is het verstandig om een eerste voorfilter te hebben die het grote vuil verwijderd.

Gemakkelijk in gebruik is de meerkamerfilter waarbij het vuil in delen wordt afgevoerd. Bijna alle waterplanten gebruiken als voeding de fosfaten en nitraten die we graag kwijt zijn in onze vijvers.

Helofytenfilter plantensoorten

Dus alle waterplanten zijn te gebruiken, echter is het ook belangrijk om esthetisch een mooie combinatie te maken. De een heeft bloempjes en de ander schiet de lucht in. Snel groeiers staan er om bekend veel.

Natuurlijk vijver filter voor de zwemvijver. Voor ons zijn de belangrijkste waterzuiveraars de gele-lis en de kalmoes. Een helofytenfilter hoeft alleen maar deze twee soorten beplant te worden. In procenten is dit Lis 80% en Kalmoes 20 %. Naast deze twee is er nog een groep die het prima doen en voor een beetje variatie. Hoewel plantensoorten als Riet grote hoeveelheden zuurstof van de bladeren naar de wortels transporteren via luchtkanalen, wordt vrijwel alle zuurstof ondergronds.

Helofytenfilter plantensoorten

Dit project heeft als doel om kwantitatieve kennis te genereren over de capaciteit van inheemse zouttolerante planten voor het zuiveren van brak water, belast met nutriënten.

Een bakkenexperiment is onderdeel van onderzoek. In vergelijking met zoetwater-zuiveringsmoerassen ( helofytenfilters, treatment wetlands) is er. Bij groene waterzuivering is dit niet mogelijk. Wel vindt bemesting van de planten plaats, omdat de nutriënten uit het water halen. We gaan een verticaal doorstroomd helofytenfilter met vetafscheider en septic tank die kan worden gebruikt voor zuivering van al het huishoudelijk afvalwater. Hierlangs wordt het water verplicht wordt te stromen, opdat er vanuit de bacteriën en planten die er groeien een natuurlijke waterzuivering uitgaat.

Deze planten behoren tot de groep der helofyten, uit het grieks vertaald spreken we dan eigenlijk terug over moerasplanten zodoende dat dit filter ook wel helofytenfilter. Nu wil ik alvast meer riet gaan planten, gele lis en als ik er aan kan komen lisdodde. Het zandkiezel mengsel houdt vervuiling vast. Een deel van die vervuiling kan worden afgebroken door de bacterien die ontstaan in het filter, een ander deel wordt opgenomen door de planten. Helder en schoon water is van belang.

In een vijver kan een helofytenfilter of moerasfilter gemaakt worden van water- en moerasplanten in een filtersubstraat. Het water stroomt er door heen en de wortels van de planten doen hun zuiverende werking. Zo blijft het water op een natuurlijke manier helder. De planten in helofytenfilters leveren zelf niet de grootste bijdrage aan de zuivering, dit gebeurt vooral door de bacteriën die in de substraat ( zoals lava) leven. De planten zorgen wel in hoge mate voor een goed leefklimaat voor die bacteriën. Waterplanten filteren afvalstoffen uit het water en voorzien het water van zuurstof. In de meeste vijvers staan echter te weinig planten om de vijver in evenwicht te kunnen houden.

Helofytenfilter plantensoorten

Vaak zijn (veel) planten in de vijver ongewenst.

Het biologische filter wordt ook wel een plantenfilter of helofytenfilter genoemd. Op een basis van lavasteen worden allerlei plantensoorten geplant die ervoor zorgen dat meststoffen uit het vijverwater worden gefilterd. Dit zorgt ervoor dat algen geen voedingsstoffen hebben in het water. Hiermee wordt dus het evenwicht. Het water kan ook opgevangen worden in een waterbekken, (grote) vijver of helofytenfilter.

De begroeiing van deze waterpartijen zuivert het water. Tegelijkertijd wordt er een woon- en leefplaats gecreëerd voor allerlei planten en dieren. Door deze vertraagde afvoer van het regenwater wordt de piekafvoer van water. Op het helofytenfilter dienen dezelfde plantensoorten toegepast te worden zoals deze beschreven zijn bij het attest. De duur van droge perioden: indien deze periode te lang of te intens is kunnen de planten uitdrogen. De moerasplanten verkrijgen hun voedingsstoffen zowel via de bladeren als de wortels. De laatste zijn daarbij veruit het belangrijkst. De planten kunnen in een helofytenfilter worden ingezet om water te zuiveren.

Maar er blijven toch een aantal zaken onduidelijk. Zou iemand ons antwoord kunnen geven op de volgende vragen? Of is dat afhankelijk van de plantensoorten die je erin plaatst?