Grootte warmtepomp berekenen

Hoe bepaal je het gewenste vermogen van een warmtepomp in een woning, volg ons voorbeeld met kengetallen om het vermogen van uw woning te bepalen. Berekening van de benodigde capaciteit van de warmtepomp. Indien je je woning wil verwarmen met een warmtepomp, is het vermogen van de warmtepomp een belangrijke factor om rekening mee te houden. Veel mensen bepalen het vermogen van de warmtepomp op basis van de grootte van de te verwarmen ruimte. Hebben ze een groot huis, dan gaan veel mensen ervan uit dat. Noot: Onze voorbeeldwoning is een vrij grote woning van 240 m², hierdoor is de aanschaf van de warmtepomp natuurlijk, mede door de grote bron, duurder.

Grootte warmtepomp berekenen

Maar hoe sterk stijgt het jaarrendement, oftewel de SPF (Seasonal Performance Factor)? Leuven in opdracht van Electrabel). Het warmteverlies werd be- rekend voor verschillende isolatiepeilen volgens de norm. NBN B62- 003 voor een buitentemperatuur van -8°C. Het energieverbruik werd berekend over.

Ik kom totaal op een maximale vraag van 21. W, volgens de berekening moet hier 15% bij op en aangezien ons huis “redelijk” geisoleerd is kan er ook weer 10 % vanaf. Zoals je al wel weet verwarm ik met een warmtepomp van maar 6 kilowatt en heb het echt niet koud gehad in de winter.

Grootte warmtepomp berekenen

Dit betekent dat het rendement over het hele jaar is berekend. Voor een goede berekening is het aantal kubieke meters van jouw woning of bedrijfspand nodig. De meeste rekenmodules gaan uit van een standaard indeling. Heeft jouw woning of pand een extra grote woonkamer, meerdere badkamers of bijvoorbeeld een loods die niet 100% verwarmd hoeft te worden.

Wat is het jaarlijks elektra verbruik van een bv een 5kw Warmtepomp ? Wh betaal je minder belasting voor je stroom, maar dat neem ik nooit mee in de berekening. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en warm water op een duurzame wijze. Er zitten namelijk grote verschillen in de prijzen van specialisten. Hier moet echter het elektriciteits- of gasverbruik van de warmtepomp in worden meeberekend, waardoor het uiteindelijke rendement zal liggen tussen de 140% en 200%.

In woningen wordt de ecolulion vaak toegepast samen met een HR ketel (tot een hybride installatie) en of dit rendabel is kan mooi berekend worden via de vaillant hybride calculator. Een ander nadeel is dat de warmtepomp bij lage buitentemperaturen een grote temperatuursprong moet overbruggen. De verwarmingscapaciteit geeft aan hoeveel kW warmte de zwembad warmtepomp maximaal af kan geven als deze aan staat. Het vermogen van de warmtepomp is dan dus te laag voor de grootte van de ruimte die men ermee wil verwarmen. Een exacte berekening van het vermogen van een warmtepomp kan meestal worden gedaan door de fabrikant, de leverancier of de installateur van de pomp.

Door een juiste berekening te maken is men in. Is het huis compact, dit wil zeggen dat de buitenoppervlakte beperkt blijft in verhouding tot de grootte van de woning, dan zijn de warmteverliezen ook kleiner dan bijvoorbeeld in een langgerekt gebouw of een gebouw met veel uitsprongen. Een installateur kan een warmteverliesberekening (laten) maken. De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem.

Grootte warmtepomp berekenen

Hieronder ziet u een berekening om het prijsverschil aan energiekosten te kunnen vergelijken tussen een warmtepomp, een elektrische verwarming en een. Kies niet blindelings voor een warmtepomp.

Nu het verwarmen door middel van een cv-ketel wordt teruggedrongen, wordt er gezocht naar alternatieven zoals een warmtepomp. Integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in woningbouw. De methode die aangehouden moet worden bij het berekenen van het vermogen van. Bekijk onderstaande afbeelding.

A de grootte van de warmtevraag. Door de individuele berekening van de warmtepomp is deze oplossing eveneens geschikt voor. Ook bij grote capaciteiten is maar weinig koudemiddel benodigd.