Grijs water voor toilet

Grijs water is strikt genomen ongezuiverd afvalwater afkomstig van alles behalve het toilet. Het is betrekkelijk makkelijk te zuiveren waarna het geschikt is voor hergebruik als huishoudwater. Het hergebruiken van gezuiverd afvalwater lijkt minder logisch dan het gebruik van hemelwater. In de regel verbruikt een douche namelijk meer water dan een toilet en daarmee is er een klein maar structureel overschot aan water. Ook wordt de term grijs water gebruikt als overkoepelende term voor allerlei systemen om afvalwater te hergebruiken.

Grijs water voor toilet

Onder grijs water valt afvalwater dat afkomstig is uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken. Een grijswatersysteem wordt gekozen door mensen die begaan zijn met het milieu en dat vind ik persoonlijk erg goed. Je hergebruikt je afvalwater uit de gootsteen simpel gezegd en spoelt daar het toilet mee door. Bij je huis komt hiervoor een extra installatie die ruimte inneemt en ook. Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding. Grijs water omvat het huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is van het toilet zoals bv. Doordat dit water verontreinigd is met zeepresten, krijgt het uiteindelijke een grijs kleur.

Grijs water voor toilet

Systemen voor infiltratie en gebruik regenwater en hergebruik afvalwater.

Maak water in uw woning of bedrijf duurzaam en word zelfvoorzienend. Per persoon gebruiken we daarvoor 52 liter per dag, oftewel 43% van ons drinkwater. Dit water is slechts licht verontreinigd en kan prima opnieuw gebruikt worden: voor toiletspoeling, de wasmachine of de tuin. Het grijs watergebruik systeem van Intewa bestaat uit opslagtanks, een besturingsysteem, een bioreactor en een. De toiletpot van Caroline Willemsen is blinkend wit en het water dat erin staat is kristalhelder. GEP produceert Trident regenwaterfilters, IRM Regenwatersystemen, flatline regenwatertanks, tridentinside regenwaterputten. Bovendien heeft GEP een breed assortiment regenwaterpompen, grijswatersystemen, grijswater -tanks, grijs water, waterrecycling, afvalwatertechniek, afvalwater, regenwaterputten, waterputten en. Onder de trailer komen een schoon- en een vuilwater tank van elk ongeveer 2 kuub.

Nu is het idee om de vuilwater tank in 2 delen te splitsen. Dat grijs water heeft een grote hoeveelheid zuurstofbindende stoffen in zich. Als dat water een poosje stilstaat (opslaat) krijg je rotting met bijbehorende gasvorming en geur. De planten nemen de nodige voedingsstoffen op uit het water en.

Op veel plekken in de wereld is er een tekort aan schoon water. In Nederland ligt dat anders en wordt drinkwater bijvoorbeeld ook gebruikt om toiletten door te spoelen. Huishoudelijk afvalwater hergebruiken is een kans om zuiniger met schoon water om te gaan en het watertekort te verminderen.

Grijs water voor toilet

Naar aanleiding van de topics vuil- en grijs water heb ik ziten denken over het volgende. Zou het mogelijk zijn om de toilet te spoelen met het grijze water uit de vuilwater tank? Voordeel is dat je zuiniger met het water omspringt en langer vrij kan staan e. Heeft iemand hier ervaring mee of een gedachte. Per dag gebruikt een Nederlander 37 liter drinkwater om het toilet mee te spoelen.

Afhankelijk van uw dakoppervlak zou u dit drinkwater kunnen vervangen voor regenwater. Als u ook een waterzuivering laat aanleggen kan dit direct gecombineerd worden met een grijswater hergebruik installatie om het rendement verder. Omdat de samenstelling van deze twee soorten water zo anders is, zijn er talrijke voordelen verbonden aan de selectieve behandeling ervan. Ook heeft de selectieve zuivering van grijs water enkel zin indien er geen zwart water meer geproduceerd wordt (zwart water is het water afkomstig van spoeltoiletten ). Wit water is het drinkwater dat uit de kraan en de douche komt en waar je je toilet mee doorspoelt. Zwart water is het vervuilde water dat je richting riool spoelt.

Spoelwater van het toilet en hemelwater vallen hier niet onder. Je kunt op je bestaande toiletpot dagelijks tot wel.