Grijs water put

Het is vanzelfsprekend dat huishoudelijk afvalwater terecht komt in een septische put. Maar wist u ook dat er 2 verschillende soorten afvalwater zijn? We hebben enerzijds grijs water en anderzijds zwart water. Benieuwd naar het verschil tussen beide? Het grijze water stinkt dan, het heeft dan de bekende “ putlucht ”. Rekening houdend met de samenstelling van grijs water, zou men eventueel kunnen overwegen om het onbehandeld in de bodem te laten insijpelen met behulp van een correct doorsijpelsysteem, zoals een afwateringsbuis of een zinkput. François Tanguay beveelt in zijn boek Beknopte handleiding voor zelfbouw.

Spring naar Grijs afvalwater -. Dit water is verontreinigd met zeepresten, waardoor het na enige tijd grijs van kleur wordt, in tegenstelling tot zwart water. Zwart en grijs water kan samen in één leiding (voorbij de septische put ). Altijd regenwater gescheiden houden van het afvalwater. Grijs water kan niet zonder behandeling geloosd worden. Voor wie loost in een beek: Normaal moet je dan een eigen waterzuivering (rietveld of dergelijke) plaatsen. Ligt er geen riolering in de straat, dan ben je in het collectief te optimaliseren buitengebied verplicht een septische put te plaatsen in afwachting van aansluiting op de riool.

Zowel zwart als grijs water sluit je hier op aan. De voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk water variëren naargelang de ligging op het zoneringsplan. Septische putten bestaan uit kunststof of beton. Moet je septische put zowel toiletwater als ander ( grijs ) afvalwater opvangen ( bad, douche, wasmachine, keuken)? Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Bad- en douchewater recycling, Grijswatersystemen voor het besparen van water.

GEP heeft een breed en hoogwaardig assortiment waarmee voor we ieder project een passend regenwater systeem samen kunnen stellen. Effluent in openbare riolering. Principeschema septische put 2 compartimenten. De inhoud van deze tank wordt dus berekend op een hoeveelheid afvalwater die dubbel zo groot is als bij een traditionele installatie. Om de goede werking van een septische put te garanderen, is een bepaalde.

Binnenzwembad afvoer naar (DWA). Verduidelijking wetgeving septische put in te optimaliseren buitengebied. Zoals vermeld en hieronder nogmaals aangehaald moet in te optimaliseren buitengebied zowel zwart als grijs water in door de septische put. Voor dimensionering, etc…, van de septische put. Recyclage van grijs water "in situ" o.

Grijs water put

De beperking aan de bron van vervuiling. De kwaliteit van het geloosde water vereist een bijzondere aandacht.

Men moet vermijden om met het afvalwater producten te lozen die de goede werking van de septische put kunnen schaden, die de werking van de collectieve of individuele. Er bestaan verschillende soorten IBA systemen, maar hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk dat ze huishoudelijk afvalwater ( grijswater ) kleinschalig zuiveren. Hoewel een septische put ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder doorgedreven en zijn er geen zuiveringsprocessen die. Daarom begon ik een grondwaterput te overwegen.

De afvoer van dit grondwater gaat naar een voorraadvat (type regenwaterput ). Die was nodig om het huishoudelijk afvalwater enigszins te zuiveren voordat. De septische put werd plots een nadeel, omdat hij het afvalwater verdunde. Water dat te veel verdund in de RWZI terechtkomt, belemmert de goede werking van. Bovendien wordt voor gebouwen gelegen in het collectief te optimaliseren buitengebied ook het grijze afvalwater aangesloten op de septische put, als voorlopige maatregel totdat de openbare riolering is aangelegd. De dimensies van de septische put zijn in die zone dan ook groter. Voor gebouwen in het centraal gebied. Hier ben je verplicht om een septische put te plaatsen waarop zowel zwart water (afvoer van toiletten) als grijs water (sanitair water) is aangesloten.

In centraal of collectief geoptimaliseerd buitengebied is er wel riolering voorzien. In deze gevallen vraag je best bij je gemeente, stad of rioolbeheerder na of een septische put. Het scheiden van zwart en grijs afvalwater wordt soms verkozen om het zwart water dan apart op de septische put te kunnen aansluiten, uiteraard in functie van het type gekozen (al dan niet verplichte) septische put. In dit voorbeeld wordt geen septische put voorzien.

Controleputjes worden voorzien zodat de leidingen.