Gezamenlijke schulden

Eén puzzelwoord gevonden voor ` Gezamenlijke schulden `. Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Doordat deze schulden in de huwelijkse gemeenschap terecht zijn gekomen, zijn beide partners met hun gezamenlijke vermogen aansprakelijk voor de schulden. Een schuld die tijdens het huwelijk door de ene partner wordt aangegaan, wordt feitelijk ook voor de andere partner aangegaan. Woonde je samen zonder samenlevingscontract of huwelijk, dan kun je alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die je allebei bent aangegaan, zoals een gezamenlijke lening.

Gezamenlijke schulden

De regels lijken hiermee duidelijk. Toch kleven er veel misverstanden over scheiden en schulden. De gezamenlijke schulden en kosten (lid 1) Artikel 5:112 lid 1 onder a BW bepaalt, dat het reglement moet inhouden, welke schulden en kosten voor de gezamenlijke eigenaars komen. Het eerste lid van artikel 9 geeft daar in de vorm van een redelijk uitgebreide opsomming van gezamenlijke schulden en kosten inhoud. Regres bij gezamenlijke schuld. Hierna volgt een overzicht van regresrecht in de jurisprudentie. Pas regres wanneer minimaal de helft van het vordering is betaald.

Doel van dit project is om een duurzame bijdrage te leveren aan het bestrijden van de armoede- en schuldenproblematiek.

Gezamenlijke schulden

Aansprakelijkheid voor schulden na een echtscheiding geldt in ieder geval voor de gewone huishoudelijke schulden. Allebei de partners blijven hiervoor ook na de scheiding aansprakelijk. Een huishoudelijke schuld is bijvoorbeeld een lopend krediet of een persoonlijke lening van een van de partners. Als er schulden zijn, dan zijn er feitelijk twee soorten schulden te onderscheiden.

Er zijn schulden die u gezamenlijk bent aangegaan, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke lening bij de bank (zoals een doorlopend krediet) en er zijn schulden die u niet gezamenlijk bent aangegaan, maar die slechts een van u beiden heeft. Schulden aangegaan tijdens de huwelijkse periode in gemeenschap van goederen zijn gezamenlijke schulden, waarvoor beiden – na scheiding – hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het volle pond. Uitzondering: als de schuldeiser zelf één van de partijen vrijwaart van aansprakelijkheid. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat Hans de volledige schuld zal blijven afbetalen, maar dat hij in ruil hiervoor een van de gezamenlijke bezittingen krijgt (bijvoorbeeld het televisietoestel) met een waarde die gelijk is aan de helft van de restschuld. Gemeenschapsschuld of privé- schuld ? Deze website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Meer informatie over deze cookies, of hoe uw. Scheiden met schulden – Wie draagt na een scheiding de verantwoordelijkheid voor schulden? Met deze lening wordt het eigen deel van de gezamenlijke schulden afgelost, waarna elke partij alleen aansprakelijk is voor de nieuwe lening. Ik heb een relatie gehad met iemand die tijdens de relatie in collectieve schuldbemiddeling is gegaan. Echter is er hierna een huur achterstand opgebouwd op bijde namen (en enkele schulden op mijn naam). De deurwaarder heeft een openbare verkoop gehouden met goederen die enkel op mijn naam.

De schulden die één van de huwelijkspartners voor of tijdens het huwelijk heeft gemaakt blijven dus persoonlijk, wat ook de oorzaak van die schulden mag zijn geweest. De enige situatie waarin beide partners verantwoordelijk zijn voor de schulden is wanneer beide partners een gezamenlijke lening.

Gezamenlijke schulden

Als jullie besluiten je relatie te beëindigen, moet je niet vergeten eventuele schulden onder de loep te nemen. Hebben jullie in het samenlevingscontract vastgelegd dat alle schulden ook gezamenlijke schulden worden? Houd er dan rekeningmee dat er schulden op jouw naam komen te staan, terwijl jij die niet hebt. Partijen nemen in een echtscheidingsconvenant vaak bepalingen op over de manier waarop zij de gezamenlijke schulden verdelen.

Vaak komt het er op neer dat ieder de helft van de schulden betaalt.