Gescheiden riolering aanleggen

Het rioleringsstelsel in je buurt en je type woning zijn bepalend: Bestaande woning in gesloten bebouwing: bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat, is de. Voor een gescheiden en een verbeterd gescheiden rioolstelsel zijn twee buizen nodig: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Maar de aanleg van dit systeem is duurder, omdat er meer buizen in de grond moeten, zoals het regenwaterriool op de foto. In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de riolering en het regenwater af te koppelen van de riolering. Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de. Op de pagina water afvoer kan je meer theoretische informatie vinden.

Gescheiden riolering aanleggen

Bij het plaatsen van de afvoer is het belangrijk daar ook rekening.

Ons bedrijf is een geschikte partner voor de aanleg van gescheiden riolering. Wij beschikken over de vereiste technische kennis en zijn uitgerust met moderne en duurzame machines en gereedschappen. Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomend advies of een vrijblijvende offerte. Mogelijk komt u in aanmerking. Voor de aanleg van een gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater, kun je rekenen op een mooie premie. Let wel: de premie geldt niet als de ingrepen opgelegd werden in een (bouw)vergunning.

Je vindt er ook premies voor andere maatregelen. Bij de rioleringswerken in uw straat zullen Pidpa-Riolering en uw gemeente een gescheiden systeem aanleggen. Is hemelwater afkoppelen verplicht? Een gescheiden riolering is nuttig als ook in uw woning het hemelwater gescheiden is van het afvalwater. Daarom ver- biedt VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu). Bij een gescheiden riolering wordt het hemelwater gescheiden gehouden van het afvalwater: Een aparte riolering voert het afvalwater af naar een zuiveringsinstallatie.

Een aparte afvoer voert het hemelwater af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg infiltreert het op natuurlijke wijze in de ondergrond. Jeugdverblijven die geen riolering in de onmiddellijke omgeving hebben en waar de aanleg van een riolering ook niet gepland is, zullen zelf moeten instaan voor het zuiveren van het afvalwater. In dit geval blijkt namelijk dat. Daarbij wordt DWA (= huishoudelijk afvalwater) en RWA (= regenwater) volledig gescheiden afgevoerd tot aan het openbaar domein. Als de bodem het toelaat, is ook infiltratie van het (overtolllige) regenwater mogelijk.

Dan wordt enkel regenwater afgevoerd naar de riool. Ook wanneer er een gescheiden riolering in het. Voor Vlaanderen werd deze regelgeving vertaald in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II). Daarin wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de. De aanleg van riolering is wel gepland in de toekomst. Belangrijk is dat in afwachting van de aanleg van riolering, het plaatsen van een septische put verplicht is. In de Zagerijstraat in Membruggen wordt er een gescheiden rioleringstelsel aangelegd tussen de.

De grootschalige aanleg van riolering is echter nog steeds een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Het ombouwen van gemengde riolering naar een gescheiden rioolstelsel noemt men vaak afkoppelen. Het verbeterd gescheiden stelsel kent als nadeel dat het het regenwater snel afvoert naar oppervlaktewater. De Terlindenweg, de Museumstraat en de Mazier in Asse: straten die het tientallen jaren zonder of alleen met riolering voor afvalwater moesten stellen. De gemeente besloot de straten aan te pakken: in alle drie kwam een gescheiden rioleringssysteem. De al aangesloten huizen werden stuk voor stuk ontkoppeld. Neem contact op voor de afkoppeling van uw riolering. Als regenwater en afvalwater (uit toilet, keuken of badkamer) niet gescheiden worden, maar samen in een gemengde riolering terechtkomen, dan brengt dit.

Meestal betekent dit dat u minimaal één nieuwe leiding (voor afvalwater of regenwater) moet aanleggen. Voor bestaande gebouwen geldt deze verplichting in de meeste gevallen ook bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering in de straat. De verordening eist bovendien dat een systeem voor hemelwaterrecuperatie wordt aangelegd en dat het hemelwater zoveel mogelijk wordt geïnfiltreerd.