Geïdealiseerd betekenis

Zo voorgesteld of gevormd, dat het beantwoordt aan het ideaal (m.n. in de kunst). Je hebt gezocht op het woord: geidealiseerde. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen. Hieronder vind je een betekenis van het woord Geïdealiseerd Je kunt ook zelf een definitie van Geïdealiseerd toevoegen.

Geïdealiseerd betekenis

Definitie van heeft geïdealiseerd in het Online Woordenboek. Betekenis van heeft geïdealiseerd vertalen heeft geïdealiseerd vertaling.

Uitspraak van heeft geïdealiseerd. Vertalingen van heeft geïdealiseerd synoniemen. Informatie betreffende heeft geïdealiseerd in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. De betekenis van geïdealiseerd vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van geïdealiseerd gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Het hedendaags opkomende nationalisme streeft naar een opdeling van de natie-staten.

Het globaliseringproces maakt de natie-staat minder functioneel waardoor een romantische reflex naar "cultuur" en. In de wetenschappelijke kunstgeschiedschrijving is men daarom geïnteresseerd geraakt in de cultuurhistorische betekenis van dit artistieke conservatisme, van al dat geïdealiseerde vlees in een historische periode die eigenlijk zo vaak als de eeuw van de vooruitgang wordt beschreven. Waar het bij beeldende kunst steeds om gaat is hoe de mens in een bepaalde tijdsorde, binnen een bepaald historisch verloop, betekenis geeft aan zijn leven. De hellenistische periode: de lichamen worden realistisch. De spieren worden gedetailleerd. De Romeinse beeldhouwkunst ( 200 v.Chr. – 476 n.Chr).

Grieken en kopieerde veel Griekse beelden. Ze hadden ook hun eigen beelden. Moeders worden tegelijk geïdealiseerd en verguisd. In de volwassenheid zet dit proces voort: de volwassene zoekt. Wat betekent dat de patiënt besef heeft van zijn afwijkend gedrag. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeert egodystone seksuele geaardheid in ICD-10 als een psychische afwijking waarbij het individu niet twijfelt aan zijn of haar seksuele geaardheid, maar tegenstrijdig is aan een geïdealiseerd zelfbeeld en daarom. De functie daar was precies hetzelfde als nu, zij het dat men toen streefde naar een geïdealiseerd beeld van de afgebeelde persoon, waardoor de gelijkenis vaak enigszins te wensen over liet. Het werd ongeveer zo gebruikt als men nu een staatsieportret van een koningin of prins maakt, zodat men in het rijk een beeld had.

Wat voor een soort revolutie vormden de Amerikaanse jaren zestig nu eigenlijk? Er ontstaat dan een soort geïdealiseerd model, zoals bijvoorbeeld geen rekening houden met de dikte van een lijnstuk. Vaak worden deze wiskundige interferenties weer teruggekoppeld naar de werkelijkheid.

Geïdealiseerd betekenis

Zo kan het speciale model worden bijgesteld. Een andere vorm van abstractie is het bepalen. In de 17de en 18de eeuw leken er twee typen landschappen te bestaan: het geïdealiseerde en het natuurgetrouwe. Rijksmuseum Twenthe een bijzondere betekenis heeft, om compositorische redenen hoger geplaatst dan het werkelijk ligt. Wanneer een linguïst binnen de grenzen van zijn vakgebied over een patiënt spreekt, dan dient dit woord, indien het geen figuurlijke betekenis heeft, te verwijzen.

Dit blijkt nog meer uit de studie van taalstoor- nissen dan uit de oneindig vele vormen van wat men als genormaliseerd of als geïdealiseerd taalgedrag is gaan. Levende modellen kunnen geïdealiseerd of getransfigureerd worden, ze kunnen als personificaties of als acteurs gebruikt worden, in het portret fungeert het. Een archetype (Grieks: αρχη begin, bron) is een geïdealiseerd oermodel dat ten grondslag ligt aan latere varianten. Personificaties, objecten of concepten uit de culturele traditie, (drama, de literatuur, de mythologie, religie) of zelfs de geschiedenis (helden) kunnen dienen als archetype. Ook zijn er archetypische steden:. Al vanaf de negentiende eeuw wordt de schemerwereld van de clochards geïdealiseerd. De bourgeoisie ging zelf rondneuzen in achterbuurten ‒ de oorspronkelijk betekenis van het woord encanailleren ‒, waar het leven zich op straat afspeelde.

Sante geeft een prachtige sociologie van de onderklasse van de. Egyptische kunst, oorsprong en betekenis. Het werd beïnvloed door de omgeving en de culturele achtergrond, de leef- en denkwereld van de kunstenaar. Niet dat het lijden daarin nooit werd afgebeeld, maar het lijden van de gekruisigde of een martelaar had een heilshistorische betekenis.

Romeinse portretten hebben daardoor vaak een heel realistisch karakter, hoewel er ook Romeinen waren die liever een wat geïdealiseerd portret hadden, zoals de.