Geen septische put

Er is geen riolering voorzien waardoor het water gezuiverd moet worden met een IBA. Hier heeft u niet de mogelijkheid om de afvoerbuizen aan te sluiten op het riool. In dit geval is een IBA verplicht. In afwachting van een IBA is het wel verplicht om een septische put te plaatsen voor zowel grijs als zwart afvalwater. Als er op jouw adres plannen zijn om een riolering te plaatsen, maar dit nog niet het geval is, dan ben je verplicht om tot dan het afvalwater te lozen via een septische put. Al het afvalwater moet op deze septische put aangesloten zijn: zowel zwart (toilet) als grijs water (douche, keuken,…).

Geen septische put

Volgens Rob Wijckmans die al dertig jaar in het vak zit, is het sowieso aangeraden om een septische put te plaatsen.

Als je geen septische put plaatst, gaat al het afvalwater van jouw huis, zowel dat van de WC als dat van de keuken, de badkamer en eventueel de goten, naar een sifonput of verzamelput. Eerst en vooral: ik weet dat er al een topic over is, maar daar wordt de vraag niet echt beantwoord. Wij zitten dus met een gloednieuwe riolering met de 2 systemen: RWA en DWA. Ik heb al eens gaan luisteren op onze gemeentediensten, en zij zeggen dat een regenwaterput verplicht is de dag vandaag. Geen septische put voorzien, maar wel verplicht – wat.

Sifonput bij Fecale afvoer zonder septische put ? Zowel zwart als grijs water sluit je hier op aan.

Geen septische put

Verplicht aansluiten op de riolering of zelf zuiveren? Moet je een septische put plaatsen? Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Wat doet eigenlijk een septische put, wettelijke verplichtingen, welke soorten en op wat moet je letten? Een septische put in PVC is namelijk niet gevoelig aan sulfaatvorming omdat er geen cement is in verwerkt. Hier is geen septische put nodig, tenzij anders bepaald door de gemeente of rioolbeheerder.

Hier is een septische put verplicht, in afwachting van de aansluiting op het riool. Daar waar geen rioolaansluiting mogelijk is, meestal in het buitengebied vanwege de grote afstanden, moet een behandeling van het afvalwater op. In tegenstelling tot wat heel wat mensen denken, is een septische put enkel bedoeld om afvalwater van de toiletten vloeibaar te maken. Hij vervult dus geen zuiverende functie. In deze put gaan de vaste bestanddelen bovendrijven en een korst vormen. Door de invloed van bacteriën wordt de korstlaag.

Septische putHeel wat gemeenten en rioolbeheerders verplichten vandaag nog steeds de installatie van een septische put, ook al wordt het afvalwater gezuiverd in een collectieve zuiveringsinstallatie. De vaste deeltjes van het afvalwater. De verplichting tot het voorzien van een septische put vervalt voor volgende gebouwen: gebouwen gelegen in de zone “individueel te optimaliseren buitengebied”. De lage stroomsnelheid van het afvalwater is kenmerkend voor het rioolstelsel in Antwerpen. Voor de straten (of woningen) die niet worden aangesloten op de riolering in het kader van de genoemde zoneringsplannen, is GEEN septische put meer noodzakelijk omdat op die plaatsen een “individueel waterzuiveringssysteem” ( IBA) dient geplaatst te worden. Maar dit hoeft niet altijd waar te zijn enkel wanneer u geen septische put (beerput ) heeft, is er geen andere uitleg dan een verstopping van de afvoer naar de straatriool.

Geen septische put

Hieronder geven we een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom ontstoppingen nodig zijn.

Deze afvoer zit dan meestal dicht door:. Sommige gemeenten verplichten de installatie van een septische put bij nieuwbouw en grondige verbouwing. De septische putten in polyethyleen hebben heel wat voordelen ten opzichte van beton. Om een goede werking te garanderen, mag er geen regenwater in de septische put komen.

Slechts in zeer uitzonderlijke en specifieke gevallen kan een afwijking op deze verplichting worden toegestaan. Uw architect kan een afwijking aanvragen en motiveren in de beschrijvende nota bij uw vergunningsaanvraag. In België en Nederland circuleren heel wat verschillende benamingen voor een septische put en andere opvang- en voorbehandelingsputten voor huishoudelijk. Afvalwater wordt behandeld in een RWZI. Aansluiting op riool: – Aansluiting van huishoudelijk afvalwater op de riool is verplicht. Septische put: – Bij voorkeur geen septische put, tenzij verplicht door de gemeente of de rioolbeheerder.

IBA (=Individuele behandelingsinstallatie afvalwater):. Hier komt alleen zogenaamd zwart afvalwater van het toilet in de septische put terecht en heb je een tank van minstens 2. Per extra persoon reken je 300 liter bij. Bij nieuwbouw of bij grondige renovatie is het verplicht om je woning aan te sluiten op het bestaande rioleringsstelsel. Je krijgt enkel een vuilwateraansluiting, het regenwater moet je hergebruiken en infiltreren op eigen terrein (overloop regenwaterput infiltreren).

In Kasterlee is de plaatsing van een septische put niet.