Fractie van een seconde betekenis

Een zeer klein deel van iets, bijvoorbeeld een fractie van een seconde. In de omgangstaal bedoelt men dat heel snel is, in een lichtflits. In meetbare termen van een miljoenste van één seconde tot en halve seconde. Gemiddeld een halve seconde dus. Je hebt gezocht op het woord: fracties. Vertalingen in context van " fractie van een seconde " in Nederlands-Engels van Reverso Context: een fractie van een seconde.

Fractie van een seconde betekenis

Nooit en altijd hebben voor mij nu een heel andere betekenis gekregen. In een fractie van een seconde kan je leven omslaan.

Sindsdien is hij verlamd en beweegt hij zich voort in een rolstoel. Ik zal echt nooit meer lopen” Stef Vanlee bekijkt het als. Lezen in de betekenis van begrijpen is iets wat alleen mensen kunnen. Nederlands beheerst, begrijpt in een fractie van een seconde dat het eerste woord van de eerste zin van de vorige alinea een infinitief is. Dat doet die mens onmiddellijk nadat hij het tweede woord. De officier riep nog iets in rap Arabisch, maar de woorden hadden voor Jed geen enkele betekenis en hij was er vrijwel zeker van dat Nick ook niet wist wat de man zei. Die beschreef een nagenoeg kaarsrechte baan en had slechts een fractie van een seconde nodig om de officier tegen de zijkant van het hoofd te raken.

Fractie van een seconde betekenis

Ik knikte veelbetekenend, hoewel de betekenis van die naam pas latermeteen rilling tot me doordrong: Mark David Chapman, de man dieJohn Lennon had.

Heel even, een fractie van een seconde, dacht ik dat debriefvoor mij was, dat Don hem als een romantisch gebaar had achtergelaten onder mijn boeken. Uit dit fragment blijkt dat dergelijke bedreigende situaties bij onverwachtse aanrakingen zich vaker in een fractie van een seconde voordoen zonder dat er woorden aan te pas komen. Sterke schrikreacties en verhoogde. Vergezeld door een licht aanzwellen en weer afnemen van de verkeersgeluiden op de achtergrond, schuift het onderbroken licht een fractie van een seconde. De leden van een fractie behoren in principe allen tot dezelfde politieke partij of dezelfde strekking.

Men spreekt van een fractie vanaf drie volksvertegenwoordigers. Een beslissing, kan zoveel betekent zijn. Een fractie van een seconde kan alles anders zijn. Een reactie kan de betekenis zijn.

De betekenis tussen leven of dood. Translation and Meaning of fractie in Almaany English-Dutch Dictionary. Want je hoeft je aandacht maar een fractie van een seconde te verleggen en je ogen zijn al bedrogen. Het komt vaak voor dat mensen in een fractie van een seconde een beslissing moeten maken en geen tijd hebben om er rationeel over na te denken. Neem nou een chirurg die handelt bij een spoedgeval, een brandweerman die de beste route moet nemen bij een brand en een voetballer die de bal in de. Een spreekwoord kennen, wil niet zeggen dat u dit altijd juist interpreteert, dat u de oorsprong van de betekenis kan doorgronden en de essentie in een fractie van een seconde in uw hoofd kan verwoorden in gewone taal en vervolgens kan tolken in gebaren. In deze training leert u hoe u spreekwoorden en gezegden goed. De vraag over de betekenis van het woord meteoroïde heb ik zelf toegevoegd voor een completer antwoord, red.

Dit is te zien als een (meestal zwak) lichtflitsje aan de nachthemel, dat tussen een fractie van een seconde en een paar seconden lang duurt. De pijnscheuten bij hartkramp duren meestal maar een fractie van een seconde tot enkele minuten. Bij een enkeling houdt een aanval 10 tot zelfs 30 minuten aan. Tijdens een aanval van hartkramp verergert inademing doorgaans de intensiteit van de pijn.

Zolang hartkramp bij een “stabiele” angina pectoris blijft, is de. Dat is alles wat een supermarktbezoeker nodig heeft om een oordeel te vellen over een product. Sommige producten zien er direct smakelijk uit, anderen niet. Sommige shampoos zijn uitgesproken vrouwelijk, terwijl anderen een mannelijker imago uitstralen. Des te indrukwekkender is dat.

Die fractie van een seconde waarop hij op de kruising aarzelde. Van binnen- naar buitenbaan, zoals het hoorde.