Ertoe leiden engels

Daarom moeten wij de anderen ertoe brengen hun uitvoer ook niet te subsidiëren. DutchDat kan ertoe leiden dat ze worden veroordeeld tot langdurige armoede en achterstanden. We are committed to adopting and facilitating the prudent and efficient use of resources and to encouraging sustainable consumption and production. Bijkomende of wijzigende wetgeving, inclusief fiscale wetgeving, zou ertoe kunnen leiden dat de Groep beperkt wordt. Deze kortingen mogen niet ertoe leiden dat de franco prijzen voor steenkool en cokes uit de Gemeenschap lager komen te liggen dan die welke kunnen gelden.

Predict Voorspellen Contradict Tegenspreken Verdict Uitspraak 22. Nederlands – Engels op Glosbe, online woordenboek, gratis. Introduce Inleiden, Introduceren Reduce Vermindert Deduce Deduceren, Concluderen uit, Afleiden uit. De vrees dat deze soorten van interferentie leiden tot een blijvend gebruik van een mengtaal (een pidgin) is vermoedelijk doorgaans ongegrond — tenzij de. Korting Moncler,moncler heren trui engels is een internationaal merk op de wereldmarkt. Producten die natriumlaurethsulfaat bevatten won smelten uw huid of ertoe leiden dat u doodvallen ter plaatse. Een internationale carrière kan ertoe leiden dat de spreekwoordelijke appeltjes voor de dorst in verschillende landen opgebouwd worden. Een werknemer die sociaal verzekerd is in een ander land, zal normaliter in dat andere land een staatspensioen oftewel een wettelijk pensioen opbouwen en eventueel ook een.

Alles hangt af van de manier waarop academische overheden. Dit alles kan ertoe leiden dat u met de administratie tot een akkoord komt over een voor beide partijen aanneembare waarde. Komt een dergelijk akkoord niet tot stand, dan zal de administratie de procedure van controleschatting instellen. Het verslag van de daarna aangeduide deskundigen is bindend voor beide partijen. De wijziging moet er toe leiden dat een aantal knelpunten van het huidige systeem wordt opgelost. De nieuwe ingangsdatum is een half jaar later dan. Beschikbare premieregelingen ( Engels : Defined contribution, DC) nemen de laatste jaren sterk aan populariteit toe. Een belangrijke reden daarvoor is dat werkgevers.

Leraar, een beroep dat ertoe doet. Het ICLON stelt zich ten doel goede docenten op te leiden en haar studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Het hanteren van een outputmodel in een organisatie kan ertoe leiden dat de productie ook omhoog gaat. Evaluating the Evidence Obtained.

The auditor shall evaluate whether the. Als u beheersmaatregelen wilt laten vertalen naar het Engels, dan is het noodzakelijk dat de technische terminologie in de teksten in het Engels accuraat wordt vertaald. Dit moet ertoe leiden dat leerlingen, die willen doorstromen. Soms gebeurt dat vermijden ook op grond van cultuuroverwegingen of uit verlegenheid, maar in veel gevallen zijn de vermijdingsreacties gebaseerd op psychotraumatologie.

Ertoe leiden engels

Een van die vermijdingsreacties staat hier centraal: de reisfobie. De reisfobie kan ertoe leiden dat de toch al aanzienlijke kans op isolatie van de. Dit geldt voor de minor International Pharmaceutical Studies (IPS) die geheel in het Engels gegeven wordt en voor de modules Marketing en het maken van een bedrijfsplan en Implementeren van. Dit kan ertoe leiden dat docenten bijvoorbeeld les geven in het buitenland of daar spreken op internationale congressen.

Instituut voor Lerarenopleidingen. Zo leiden wij studenten op tot startbekwame leraren. Het zou ertoe leiden dat door meer aandacht te besteden aan Engels tekstbegrip in de laatste jaren van het VWO en het Gymnasium de moedertaal verarmt en verengelst. Uit onderzoek van Piet Van de Craen (Vrije Universiteit Brussel) is gebleken dat de bezwaren sterk overdreven zijn. Een verandering in het opgeslagen. Dit zijn situaties die ertoe leiden dat een individuele kandidaat of een aantal kandidaten de zitting niet kunnen.

Dagelijks neemt u talloze beslissingen, maar helaas blijken veel van deze keuzes achteraf verkeerd uit te. Waar kan ik oude examenopgaven en antwoorden vinden? Neem daarom, voordat u uw portfolio opstuurt naar. U mag deze bewijzen alleen in het Engels schrijven als de vacatures ook in het Engels zijn geschreven.