Ermee vertrouwd

Eén puzzelwoord gevonden voor ` Ermee vertrouwd zijn`. Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vertalingen in context van " ermee vertrouwd " in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ja, ik heb wel geen films van de laatste drie jaar gezien. The new industries have relied upon the sets of regulations offered by the World Trade Organisation. DutchZe hebben ervaring met het gebied, zijn ermee vertrouwd en hebben daar intensieve contacten opgebouwd.

Ermee vertrouwd

They are experienced, are familiar.

Dus we zijn ermee vertrouwd zonder het zelf te weten? Ja, als wij niet zouden dromen, zouden wij de grootste moeite hebben om dat te begrijpen, om een montage van allerlei zaken door elkaar te begrijpen. Er zijn mensen die een schilderij zien van Pablo Picasso en zeggen: dat kan niet, dat zie je. Vandaag zijn we daar bescheidener in geworden. Hoezeer je ook je eigen geloofstraditie vertrouwt (en ermee vertrouwd bent), je kunt toch niet alle andere tradities voor bedrog verklaren? Daar komt bij dat zowel de joodse als de christelijke, als de islamitische traditie zich door de eeuwen heen overeind heeft gehouden. Menige Nederlandse lezer is ermee vertrouwd geraakt van kindsaf, lang voordat hij er mentaal aan toe zou zijn geweest om een ingewikkeld en wijdlopig boek als de Havelaar zelf te lezen en te waarderen. Sterker nog, wie in zijn leven nooit die stap heeft (durven) zetten zal toch waarschijnlijk met Saïdjah en Adinda.

Ermee vertrouwd

Hoeveel gevaar en ellende bepaalde aspecten van het mensenleven inhouden, besef je pas nadat je ermee te maken kreeg. Wie niet beter weet, houdt met plezier een. Als je iets door ervaring gewoon vindt 2) Door ervaring vertrouwd 3 ) Eigen 4) Ermee vertrouwd 5) Gewoon 6) Gewoon worden 7) Niet vreemd 8) Vertrouwd 9) Vertrouwd geraakt. Achten 2) Bedreven zijn 3) Begrip hebben 4) Beheersen 5) Bekend zijn 6) Bekend zijn met 7) Bekend zijn met iets 8) Beseffen 9) Bezitten 10) De waarde beseffen 11) Doen weten 12) Ermee vertrouwd zijn 13) Gewoon maken 14) Identifceren 15) Iets doorgronden 16) Iets geleerd 17) Iets onderscheiden 18) Ken 19). Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "i get familiar with" – Engels- Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. Ik ben bij de afdelingsdeur aan het dweilen als er aan de andere kant een sleutel in wordt gestoken en ik weet dat het de Big Nurse is door de manier waarop de sleutel in het mechanisme glijdt, zacht en gezwind en ermee vertrouwd, al zo lang heeft ze met sloten te maken. Ze glipt door de deur met een vlaag van kou en. Op een dag had ik mijn bruine zak ergens laten slingeren.

We twijfelen of we het wel helemaal goed doen, schrikken terug voor mensen die erg “zeker” op ons overkomen, en we moeten de situatie eerst verkennen en ermee vertrouwd raken voor we ons een beetje veilig voelen. Zo ontbreekt het ons aan zelfvertrouwen, en menen we het onmogelijke te moeten verrichten voor we. Je vindt er spelletjes en lessuggesties naar aanleiding van de verhalen, waarbij het idee is dat je de boeken in huis hebt en je kinderen ermee vertrouwd zijn. Dus meteen een goede aanleiding tot voorlezen! Niet iedereen was ermee vertrouwd. Ik heb er een kennelijke buitenman het na inworp van een kwartje verkregen huzarenslaatje zien opeten met het kartonnen schaaltje en al.

De koffie dronk ik er altijd, op weg naar het paleis van justitie, in gezelschap van mijn oudere. In oost en west maken die feestgelagen Òns bij andere naties de risée. We heten dronkaards, zwijnen, onze naam Wordt zo onteerd dat het ten koste gaat van Ünze prestaties, zelfs. Vertrouwd translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Ontbrekend: ermee vertrouwd zijn – Engelse vertaling – bab.

We zijn ermee vertrouwd vanuit fysiotherapie. Het wordt nu ook gebruikt om kanker te behandelen. Mantelzorgers maken deel uit van het leven van uw cliënt. Zij kennen de cliënt meestal lang, zijn ermee vertrouwd en zorgen ervoor dat iemand zoveel mogelijk het leven kan leiden zoals hij of zij dat gewend is.

In het zorgleefplan kan de inbreng van mantelzorgers dan ook niet ontbreken. Ze begrijpen het verkeer nog niet, maar worden er wel dagelijks mee geconfronteerd. Om ermee vertrouwd te geraken, moeten ze kennis opdoen en vaardigheden trainen. Het is belangrijk om vanaf de kleuterschool die verkeerskennis, het inzicht in het verkeer en de verkeersvaardigheden te oefenen. Het vraagt meer tijd, maar eens je ermee vertrouwd bent, merk je snel dat het ook iets oplevert. Niet bij iedereen ging dat even vlot.

Maar eens ze gestart zijn loopt het vaak goed. Door iedere keer de Quality timer te gebruiken raken kinderen ermee vertrouwd welke zich tevens kan gaan vertalen in zelfregulatie. Voordelen : Een vaste plek en een vast gegeven, voor kinderen duidelijk. De cursisten zien de tekst uit het boek op het scherm geprojecteerd. Historisch gezien is het Mantsjoe belangrijk omdat sommige Europeanen er eerder mee in contact kwamen en ermee vertrouwd werden dan dat het geval was met het Chinees. Het Mantsjoe was de eerste taal aan het keizerlijke hof van de Qing-dynastie, maar rond de 19e eeuw sprak zelfs het hof de taal niet vlot meer.

Daarnaast is het belangrijk dat ook doelgroepen die vandaag nog niet vaak een beroep doen op Bednet ermee vertrouwd geraken. Tienermoeders kennen nog te weinig de werking van Bednet en ook kwetsbare gezinnen maken opvallend minder gebruik van synchroon internetonderwijs.