Erkende stookolietechnicus

Koning Albert II-laan 20 bus 8. Controle en onderhoud van stookolietanks. Een erkend stookolietechnicus is bevoegd voor de ingebruikstelling, de periodieke controle, onderhoud en buitengebruikstelling van stookolieopslaginstalla. De erkenning wordt van rechtswege verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en onderhoud van stookolietanks. Bij de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Erkende stookolietechnicus

Op het certificaat moet de naam en het erkenningsnummer van de.

Alleen de technici die krachtens de bepalingen van dit reglement zijn erkend, mogen de. Als de verwijdering onmogelijk is, wordt de tank, in overleg met een erkende stookolietechnicus, opgevuld met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal. De erkende stookolietechnicus moet in dat geval een certificaat geven waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling (door opvulling) werd uitgevoerd volgens. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de houder en de installatie voldoen aan de voorschriften van VLAREM. De exploitant neemt maatregelen om explosiegevaar en grondwaterverontreiniging te voorkomen. Definitieve buitengebruikstelling Naar aanleiding van de buitengebruikstelling van een houder moet de deskundige of de erkende stookolietechnicus een attest opstellen waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de buitengebruikstelling uitgevoerd werd volgens de regels van het vak. Het attest moet bovendien de naam en het.

Erkende stookolietechnicus

De controle van een mazoutreservoir moet gebeuren door een daartoe erkend stookolietechnicus. Een stookolietank die voldoet aan de milieureglementering is uitgerust met een groene merkplaat. Deze is aangebracht door een erkende stookolietechnicus na controle. De verkoper beschikt over de attesten. Deze controles worden uitgevoerd om verontreinigingen te voorkomen. Wanneer een stookolietank niet gekeurd wordt, zal een brandstofleverancier deze niet kunnen (bij)vullen.

Elke stookolietank wordt na plaatsing, maar voor ingebruikname. Kan de minister meedelen hoeveel stookolietechnici op dit moment erkend zijn? Hoe zijn zij verspreid over Vlaanderen? Wanneer dienen de periodieke controles plaats te vinden? Een ondergrondse stookolietank met een inhoud van minder dan 5. Hierbij wordt bij de rechtstreeks in de grond ingegraven. Wie moet de stookolietank controleren? Een tank voor de opslag van minder dan 5. Stookolietanks zijn – gelukkig maar – sterk gereglementeerd. Heb je reeds het certificaat van brandertechnicus, dan is het attest voor onderhoud en controle van stookolietanks een logisch vervolg.

Erkende stookolietechnicus

Syntra AB is hiervoor een erkend opleidingscentrum. Op welke manier wordt er verwarmd na de buitengebruikstelling van de stookolietank? Gegevens erkende stookolietechnicus of milieudeskundige. Vind een opleiding die bij je past.

Vind hier de opleiding die het best bij je past en schrijf je meteen in. We helpen je alvast op weg met een paar korte vragen. Vul die eerst in, en beland zo meteen bij de opleidingen waar je voor in aanmerking komt. Bovengrondse tanks 1° De buitengebruikstelling van de tank gebeurt in overleg met een erkende stookolietechnicus of milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen. De stookolietechnicus of milieudeskundige stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd.

Als verwijdering onmogelijk is, wordt de tank, in overleg met een erkende stookolietechnicus (externe website), opgevuld met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal. Evenals het plaatsen en wettelijk in orde brengen van tanks. Elke tank voor stookolie (mazout) moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden. Als de tank goedgekeurd is wordt een groene merkplaat (= groene dop).

Bij Brandstoffen Van den Bosch kan u eveneens terecht voor de verplichte keuring van uw mazouttank. Wij zijn erkend stookolietechnicus en garanderen een veilige en correcte tankkeuring. Dat opvullen moet gebeuren door een erkende stookolietechnicus of door een erkende milieudeskundige. Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u een lijst van stookolietechnici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaams Gewest.